Natječaj za posao

DAZ raspisuje natječaj za radno mjesto Tajnika/Tajnice Društva

Autor/izvor: DAZ 08/09/2015

Društvo arhitekata Zagreba raspisuje natječaj za radno mjesto Tajnika/Tajnice Društva. Rok za prijavi je 22. rujan 2015, a više o uvjetima i opisu poslova pročitajte u nastavku.

Društvo arhitekata Zagreb (DAZ) je strukovna udruga koja radi na razvoju i promociji hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite okoliša.

DAZ ima više od 500 aktivnih članova, priznatih arhitekata, urbanista, krajobraznih arhitekata i dizajnera interijera. U svom djelovanju DAZ zastupa interese članova, organizira i provodi natječaje iz područja arhitekture i urbanizma, organizira i priprema stručni i obrazovni program te sudjeluje u pripremama prijedloga zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva. DAZ je među najutjecajnijim stručnim arhitektonskim udrugama, a njegova Internet stranica je jedan od najposjećenijih arhitektonskih portala. (www.d-a-z.hr)

DAZ je u proteklom razdoblju u iznimno zahtjevnim ekonomskim okolnostima pokrenuo cijeli niz novih programa čiji je zajednički cilj popularizacija arhitekture i kvalitetno oblikovanog prostora te su osmišljeni tako da potiču interdisciplinarne dijaloge, međusektorske suradnje, participaciju građana, drugih struka i lokalne samouprave, te udruga koje se bave izgrađenim prostorom, okolišem i urbanom kulturom.
Namijenjeni su širokom krugu korisnika od školske djece, studenata, mladih netom promoviranih arhitekata, stručnjaka u različitim područjima arhitekture, arhitektonskog naslijeđa, teorije i konceptualnog promišljanja prostora, ali i brojnim drugim strukama (turističkim djelatnicima, dizajnerima, ekonomistima, građevinarima, developerima), kulturnim djelatnicima i u velikoj mjeri građanima.
Programi se razlikuju prema području djelovanja te uključuju aktivnosti koje se bave kvartovskim temama (Akupunkutra grada), gradom Zagrebom (Zagreb za mene, Dani zagrebačke arhitekture), nacionalnim i međusektorskim pitanjima (ARTUR – Arhitektura i turizam, Arhitektonsko naslijeđe, Mala škola arhitekture), regionalnim povezivanjima (europski projekt City Acupuncture), te međunarodnim mrežama i razmjenama (Think Space, Leonardo program).

Za daljnji razvoj postojećih programa, ali i novih usluga koje DAZ može ponuditi svojim članovima, lokalnoj zajednici i građanima, Društvo traži stručnu i ambicioznu osobu koja će biti voljna i sposobna voditi Društvo zajedno s Upravnim odborom u slijedećem razdoblju.

Opis poslova i zadataka:

-        ustrojava, organizira i vodi rad i poslovanje Ureda društva,
-        osigurava realizaciju programa i planova Društva
-        organizira i osigurava javnost rada Ureda i Društva, vođenje, čuvanje i arhiviranje službene dokumentacije
-        izvršava odluke Upravnog odbora, predlaže mjere za unaprjeđenje rada Ureda i Društva, općih akata i pravilnika, priprema programe i planove rada te izvještaje za programska razdoblja
-        odgovara za kvalitetu međuljudskih odnosa,osigurava optimalne tehničke i prostorne preduvjete za rad Društva
-        obavlja i sve druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, te općim aktima Društva.

Uvjeti:
Stručna sprema, Iskustvo
-        VII/1, VII/2, stupanj stručne spreme;
-        5 godina iskustva na sličnim poslovima;
-        aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika (poželjno engleskog)

Potrebne kompetencije

-        Organizacijske sposobnosti
-        Komunikacijske i prezentacijske vještine (verbalne i pismene)
-        Upravljanje resursima
-        Donošenje odluka i delegiranje
-        Organizacijska osjetljivost
-        Informatička pismenost (ECDL)

Poželjne kompetencije

-        Vodstvene i interpersonalne vještine i osjetljivost
-        Poduzetnički stav
-        Razumijevanje arhitektonske scene
-        Sklonost timskom radu
-        Usmjerenost na korisnika
-        Razumijevanje kulturnih organizacija, kulturnih projekta i programa te primjerenih izvora financiranja kulturnih aktivnosti

Uz prijavu, kandidati/kandidatkinje su obavezni priložiti:

-        motivacijsko pismo
-        životopis s popisom relevantnog profesionalnog iskustva
-        dokaz o stručnoj spremi i - preslika diplome, certifikata,

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: ana.marendic@d-a-z.hr
Rok za prijavu kandidata je ponedjeljak, 22.9.2015.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Projekt

STUDIO UP: Hotel Amarin

09/03/2017

Predstavljamo projekt Studija Up, Hotel Amarin smješten u Rovinju.

Projekt

SODA arhitekti – Kuća B

16/02/2017

Predstavljamo projekt studija SODA arhitekti: Kuća B

Projekt

Dinko Peračić i Roman Šilje - Građevinski fakultet u Osijeku

09/02/2017

Predstavljamo projekt autora Dinka Peračića i Romana Šilje: Građevinski fakultet u Osijeku