Diplomski rad

Koranske platforme – rotirajuća riječna promenada u Karlovcu

Autor/izvor: DAZ 09/10/2012

Završni semestar diplomskog studija Arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rezultira diplomskim radovima visoke razine arhitektonske i urbanističke uspješnosti što je vidljivo analizira li se razina promišljanja zadataka i opravdanost postavljenih ciljeva te kvaliteta ponuđenih odgovora pretočenih u projektno rješenje.

Primjer rada koji je uspio ostvariti zamjetnu razinu kvalitete jest diplomski rad Koranske platforme – kupalište, park i pješački most na rijeci Korani u Karlovcu autorice Ines Brezetić, izrađen na posljednjem, diplomskom semestru akademske godine 2011./2012., pod mentorstvom doc. Petra Miškovića i doc.dr.sc. Krunoslava Šmita.

Koranske platforme
Dio grada Karlovca uz rijeku Koranu građanima je omiljeno mjesto za odmor, rekreaciju, sport i zabavu. Čitav dio grada jugoistočno od Zvijezde sve do obala Korane može se izdvojiti kao izrazito perivojni, poznat po parkovima koji se nastavljaju na parkove u šancu. Dio te cjeline čini i sportsko-rekreacijski centar Korana. Sportsko-rekreacijski centar na lijevoj obali rijeke je djelomično uređeno kupalište sa nizom sportsko-rekreacijskih sadržaja u zaleđu. Centar na desnoj obali, između rijeke i nogometnog stadiona, prostor je na kojem se održavaju tradicionalni karlovački Dani piva, ali i druga privremena i povremena događanja u gradu.

Taj dio velika je i neartikulirana površina djelomice nasuta šljunkom, a djelomice devastirana izgradnjom nedovršenog autokampa. Samo uski dio obale uz rijeku je prirodni travnjak, ali nije uređen u kupalište. Zbog nedostatka zelenila i nekontroliranog korištenja prostora desna obala narušava prirodni i parkovni ambijent dijela grada u kojem se nalazi. Program korištenja prostora ograničen je na proljeće i ljeto, i to samo povremeno, ovisno o trajanju festivala ili gradske manifestacije. Dok lijeva obala vrvi kupačima, desna je neprivlačan parkirališni prostor koji vapi za promjenom.

Koncept
S ciljem podizanja vrijednosti sportsko-rekreacijskog centra Korana (Karlovac) u smislu davanja podjednake važnosti objema obalama rijeke nastao je projekt koranskih platformi. Četiri platforme plutaju unutar medija koji ih povezuju i tvore ambijentalnu cjelinu sa širim prostorom južno od centra grada. Platforme afirmiraju grupe aktivnosti i čine poveznicu obala rijeke. Oblikovanje slijedi pristup minimalne izgradnje, fleksibilnosti i održivog razvoja.

Promišljanje šireg prostora
Intervencija s idejom objedinjavanja prostornih cjelina kupališta, hotela, sportskih sadržaja, parkova, povijesno vrijednog Vrbanićevog privoja i mostova na Korani zahvaća širi pojas uz rijeku u obliku rekreacijske staze rolersko-biciklističkog tipa. Osim rolera i biciklista, njome se mogu koristiti i drugi rekreativci za trčanje, brzo hodanje ili pak odmor u rubnoj zoni staze. Rekrecijska staza duga je 2,2 km,a proteže se od betonskog do starog drvenog mosta na Korani.

Park uz Koranu
Sam projekt koranskih platformi intervencija je na desnoj obali rijeke zapadno od nogometnog stadiona. Uski prostor uz rijeku (kupalište) i park u zaleđu čine neodvojivu prostornu, oblikovnu i doživljajnu cjelinu.

Park je osmišljen kroz tri krajobrazno oblikovane platforme, naizmjenično upuštene ili izdignute, koje plutaju unutar zelenila parka. Svaka od njih djelomično je natkrivena razapetom tekstilnom strukturom. Prihvaćaju različite programe koji useljavaju pod natkriveni dio ili koriste u potpunosti otvoren prostor. Slojevitost parka čine platforme kao velike površine, rubovi (treća dimenzija platformi), linije (rekreacijska staza, obala) i točke (sjenice na platoima) koje su raspršene unutar parka.

Cilj je bio urbanističko-arhitektonskim promišljanjem oblikovati prostor na način da odgovori na trenutačne zahtjeve koje grad za taj prostor ima, te po potrebi ga obogatiti dodatnim sadražjima. Budući da se prostor tradicionalno koristi za manifestaciju Dana piva i brojne druge veće događaje na razini grada poput festivala, sportskih okupljanja ili proslava važnih događaja i datuma, bilo je potrebno park oblikovati na način da omogući udomljavanje povremenih događanja, a da pri tom bude aktivan tokom cijele godine i ima parkovnu vrijednost. Da bi to bilo moguće, svaka platforma je ovisno o godišnjem dobu i potrebama osmišljena kroz nekoliko mogućih scenarija, odnosno aktivnosti.

Prva (upuštena) platforma je istovremeno parkiralište i artificijelna šuma solarnih stabala koja daje energetsku i infrastrukturnu neovisnost ili podršku parku, kupalištu i nogometnom stadionu. Povremeno postaje dom manjem sajmu za krug lokalnih proizvođača-izlagača.

Središnja (izdignuta) platforma okuplja ugostiteljske sadržaje kafića i restorana, prostor je okupljanja prije i poslije nogometne utakmice, tijekom festivala i kupališne sezone. Za vrijeme Dana piva na njoj se smještaju šatori, a zimi plastenici. U svojoj unutrašnjosti sadrži pomoćne prostore koji opslužuju kupalište i park.

Treća (upuštena) platforma ima ulogu auditorija (ljetne pozornice) i sportskog borilišta (rukomet, košarka), a zimi postaje klizalište. Natkriveni dio se transformira u pozornicu za koncerte i slične događaje.

Park i kupalište
Kupalište privlači ljude u park, a park kupalištu daje površine zaštićene od sunca. Kupači koriste sjenice za roštiljanje i druženje, platoe za rekreaciju (badminton, frisbee...) te ugostiteljsku ponudu kafića. Sanitarni  prostori kupališta, kabine za presvlačenje i spremišta opreme smješteni su unutar središnje platforme i orijentirani prema rijeci. Sunčalište je oblikovano u vidu travnatih terasa koje prate tok rijeke.

Kupališna  platforma
Poveznica kupališta na dvjema obalama Korane postaje četvrta, kupališna  platforma – pontonski most. Ona pluta na rijeci fiksirana u središtu oko kojeg rotira. Platforma je ujedno splav, sunčalište i pješački most, dio rekreacijske staze i riječne promenade mostova na Korani. Platforma je u potpunosti "izlivena" od karboniziranih polimera (tzv. FRP, Fibre Reinforced Polymers) unutar koje zračne ispune imaju ulogu uzgonskih mjehura. Građa je čini iznimno laganom, dugotrajnom i ugodnom za korištenje. Njeni rubovi za potrebe vodenih sportova postaju međe igrališta, a za čamce privezište. "Rupe" u platformi dva su riječna bazena: veći, 25-metarski za plivanje i manji, plići (s vlastitim dnom) za igru u vodi. Oni su ujedno i „mjera“ za postavljanje pruga kod formiranja vodenih sportskih igrališta tvoreći na taj način cjelinu sa lijevom obalom Korane koja postaje gledalište.
 

Rezultati

Gradska knjižnica Grada Zagreba - PAROMLIN

28/02/2019

Objavljujemo rezultat Natječaja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Novosti

Program rada + članarine za 2019.

29/01/2019

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2019. godinu

Rezultati

Natječaj Dvorana za bacačke discipline Mladost

24/11/2018

Objavljujemo rezultat Natječaja za bacalište u sklopu Sportskog parka „Mladost“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: