Međunarodni natječaj

Međunarodni natječaj za proširenje sjedišta WHO u Ženevi

Autor/izvor: DAZ 07/07/2014

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO), tijelo Ujedinjenih naroda, raspisuje međunarodni natječaj za nadogradnju i obnovu svog sjedišta u Ženevi. Rok za registraciju je 19. rujan 2014.

Od otvorenja 1966. godine te da bi se odgovorilo na rastuće zahtjeve za razvoj raznih aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije nekoliko privremenih zgrada je sagrađeno. 2006 otvorena je zajednička zgrada WHO/UNAIDS arhitekata Baumschlager & Eberle kao simbol zajedničke borbe protiv HIV-a. 2012. pokrenut je projekt obnove ustanove baziran na procijeni tehničkog stanja objekata. Donešena je odluka o proširenju kompleksa i izgradnji nove zgrade, nakon čijeg završetka će rad biti moguć u tri umjesto u dosadašnjih deset zgrada, čime će se smanjiti troškovi održavanja i postići ušteda energije.

Tajništvo prvog anonimnog kruga natječaja će biti
FIPOI
Rue de Varembé 9-11
CH – 1202 Ženeva
Švicarska

e-mail: omsconcours@fipoi.ch

U slučaju drugog kruga i dorade radova ured javnog bilježnika će biti angažiran kao tajnik drugog kruga.

Prvi krug omogućuje provjeru slijedećih kriterija:

- Kako če se projekt uklopiti na zadanu parcelu
- Arhitektonska kvaliteta
- Kako se projekt ostvaruje zadani program
- Kako se projektom ostvaruje funkcionalnost i pristupačnost
- Kako se ostvaruje ekonomska i energetska održivost

Za drugi krug biti će izabrano 9 do 13. radova koji će se razrađivati u skladu s naputkom ocjenjivačkog suda.

Ocjenjivački sud:
Predsjednik: Dominique Perrault Architect, Francuska


Članovi:
Mariyam Shakeela, WHO EB Chair of the Executive Bord
Dr Margaret Chan, WHO Director-General
Dr Hans Troedsson, WHO Assistant Director-General – General Management
Alexandre Fasel Mission of Switzerland (DFAE) Ambassador, Permanent Representative of Switzerland
François Reinhard FIPOI Director
Isabel Girault Canton of Geneva Director-General, Urban Planning Department
Bernard Tschumi Architect, SAD
Momoyo Kaijima Architect, Japan
Diébédo Francis Kéré Architect, Burkina Faso
Bernard Kouhry Architect, Libanon
François de Marignac Architect, Švicarska
Julia Zapata Architect, Švicarska


Zamjenici članova:
Dr Gaudenz Silberschmidt WHO Senior adviser, Office of the Director-General
Richard Preston, WHO Director, Operational Support and Services
Iruthisham Adam, WHO EB Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Maldives
Amadeo Pérez, Mission of Switzerland (DFAE) Ambassador, Deputy Permanent, Representative of Switzerland
Gilles Pricaz FIPOI Head, Project Development and R&D Divisions
Michael Meier, Canton of Geneva, Deputy Secretary-General

Službeni jezici natječaja su engleski i francuski, a pravo sudjelovanja imaju svi ovlašteni arhitekti u zemljama članicama Svjetske zdravstvene organizacije.

Uvjete natječaja i program preuzmite ovdje.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Projekt

STUDIO UP: Hotel Amarin

09/03/2017

Predstavljamo projekt Studija Up, Hotel Amarin smješten u Rovinju.

Projekt

SODA arhitekti – Kuća B

16/02/2017

Predstavljamo projekt studija SODA arhitekti: Kuća B

Projekt

Dinko Peračić i Roman Šilje - Građevinski fakultet u Osijeku

09/02/2017

Predstavljamo projekt autora Dinka Peračića i Romana Šilje: Građevinski fakultet u Osijeku