Natječaj

Ambulanta Gračani

Autor/izvor: DAZ 24/12/2019

29.11.2019. GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ) u suradnji s UDRUŽENJEM HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) organizira i provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb-Centar - AMBULANTA GRAČANI.
24.12.2019. Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja.
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail:  natjecaji@d-a-z.hr , www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković , dipl.ing.arh., predsjednik
u suradnji s UDRUŽENJEM HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:01152649489, telefon:+385 1 4816140, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmerman, dipl.ing.arh., predsjednica 
 
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Predsjednik DAZ-a, Tihomil Matković, dipl. ing. arh. telefon: +385 1 4816151, e-mail: daz@d-a-z.hr
 
VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti, projektni za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb-Centar  - AMBULANTA GRAČANI
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb-Centar - AMBULANTA GRAČANI
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:  
Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno okruženje podsljemenskog prostora predjela Isce - središta naselja Gračani. 
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i gradnju na predmetnoj parceli.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada. 
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.
              
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/sh/h7ljmwriwac7box/AAD-645ndMG3Zo0mPCqBo4mya?dl=0
 
 
Izrađivač natječajnog programa:
Sabina Pavlić, dipl.ing.arh., A-U 547
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Ulica Republike Austrije 18
sabina.pavlic@zagreb.hr
01 6101 872
ID programa: Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh.
dubravka-petra.lubin@zagreb.hr
 
ROKOVI NATJEČAJA
 
Početak natječaja je  29.11. 2019. godine. 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do  12.12. 2019. godine .
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr. 

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr  do 24.12. 2019. godine.  Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja i nalaze se na: https://www.dropbox.com/sh/h7ljmwriwac7box/AAD-645ndMG3Zo0mPCqBo4mya?dl=0

Rok predaje natječajnih radova je 30.01. 2020. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave. 
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Članovi OS-a: 
1. Mirela Bošnjak, dipl. ing. arh, predsjednica ocjenjivačkog suda, predstavnica Provoditelja
2. Anja Dulčić, dipl. ing. arh., dopredsjednica ocjenjivačkog suda, predstavnica Raspisivača
3. Dubravka Petra Lubin, dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
4. Robert Jonatan Loher, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
5. Damir Mioč, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
 
Zamjenica članova OS-a: 
Sabina Sabljić, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
Tehnička komisija: 
1. Klara Gržin, dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
2. Hana Grebenar, mag. ing. arch., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja: 
Nela Rubin, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada               Broj nagrada              Neto iznos                   *Bruto iznos
I.   nagrada                1                           40.800,00 kn                 57.135,33 kn
II.  nagrada                1                           30.600,00 kn                 42.851,50 kn
III. nagrada                1                           20.400,00 kn                 28.567,67 kn
IV. nagrada                1                           10.200,00 kn                 14.283,83 kn
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati: 
 
- prostorni koncept u skladu sa zatečenim kontekstom
- kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja
- arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja
- oblikovanje vanjskog prostora
 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave za projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 526.462,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
 
- nagradni fond u iznosu od 102.000,00 kuna neto, odnosno 142.838,33 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 19.890,00 kuna neto, odnosno 29.969,62 kuna bruto  bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 404.572,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
 
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za uklanjanje postojeće građevine i izgradnju nove građevine, uređenje okoliša i  opremu zgrade, sukladno pozitivnim propisima. 
 
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije (troškovi uklanjanja postojeće građevine, troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) iznosi 5.725.265,20 kuna bez PDV-a.
 
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 

Ostalo

Časopis

Promocija 8.broja studentskog časopisa Tristotrojka

12/04/2024
DAZ/303
Pridružite nam se večeras, 12.4. u prostorima Društva arhitekata Zagreb, na promociji novog broja studentskog časopisa Tristotrojka

Film

Prva zagrebačka kino projekcija filma “Vitić pleše”

12/04/2024
DAZ/Bacači sjenki
Projekcija dugometražnog dramskog dokumentarnog filma redatelja i scenarista Borisa Bakala i montažera Martina Semenčića održat će se u ponedjeljak 15. travnja u zagrebačkog Kinoteci (Kordunska 1)

DA! festival

Održan 9. DA! festival (8.–24.03.2024.)

12/04/2024
DAZ/DA! festival
U ožujku 2024. održano je 9. izdanje DA! Festivala, jedinstvenog projekta studenata dizajna i arhitekture Arhitektonskog fakulteta.

Javna tribina

Akcija S.O.S. za Zagreb i njezine refleksije

04/04/2024
DAZ/IPU
Prva javna tribina u sklopu istraživačkog projekta Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. održat će se u ponedjeljak 8. travnja 2024. s početkom u 18:00 sati u Društvu arhitekata Zagreba (Trga bana Jelačića 3/1).

Podcast ‘Prednji plan’

Nominacija za Nagradu ‘Neven Šegvić’ - Filip Pračić, Luka Krstulović, Tea Truta, Marin Duić

02/04/2024
DAZ/UHA
Grupa mladih arhitekata u okrilju Društva arhitekata Zagreba započinje u proljeće 2022. godine produkciju prvoga arhitektonsko-urbanističkog videopodcasta u Hrvatskoj, posve otvorenoga stručnoj i široj javnosti.

Zakon o prostornom uređenju

Tko bi trebao biti odgovoran za planiranje prostora?

19/03/2024
DAZ
Fakultet i Komora trebaju odbiti sudjelovati u predloženom tijelu za novi Zakon o prostornom uređenju  

Članstvo

Programi Društva arhitekata Zagreba u 2024. godini/ Poziv na učlanjenje i obnovu članarina

18/03/2024
DAZ

 
Zahvaljujemo se svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaje te pozivamo nove članove na učlanjenje!

Konferencija

BUS 2024 – Budućnost ugodnog stanovanja

14/03/2024
DAZ
Trinaesta po redu konferencija za studente „BUS 2024 – Budućnost ugodnog stanovanja“ održava se u subotu, 16. ožujka 2024. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu s početkom u 10 sati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.