Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

Autor/izvor: DAZ 25/11/2020

Objavljujemo rezultate natječaja za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu. Online izložbu moguće je pogledati ovdje. Otvorenje Online izložbe natječajnih radova održat će se u srijedu 02.12.2020. u 18:30h, a razgovor OS-a s natjecateljima u 19:00h putem ZOOM platforme.
 
 
Molimo sve zainteresirane za otvorenje Online izložbe i razgovor OS-a s natjecateljima da nam se jave na mail daz@d-a-z.hr kako bismo im poslali podatke za prijavu putem ZOOM platforme.
 
 
HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. i DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)
 
OBJAVLJUJU REZULTATE natječaja  za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 27/2020 VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 98-20/ZG-IAU/NJN
 
RASPISIVAČ I NARUČITELJ natječaja je Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, OIB: 27905228158; telefon: +385 1 6164 877; e-mail: nabava@lutrija.hr; https://www.lutrija.hr/
odgovorna osoba: predsjednik Uprave Mario Musa, MBA 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr, www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a
                             
IZRAĐIVAČI natječajnog programa:  Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, A-U 529, azra.suljic@ask.hr, kontakt telefon: 098 478 970 i dr.sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ, ovlašteni inženjer građevinarstva, G 2473
 
PREDMET NATJEČAJA 
Predmet javnog natječaja za realizaciju, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Raspisivač javnog natječaja, Hrvatska lutrija d.o.o. namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:
- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,
- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj ovog arhitektonskog projektnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja nove poslovne zgrade Hrvatske lutrije sa dodatnim sadržajima u Zagrebu predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Dio natječaja za realizaciju (poslovna zgrada) i anketni dio natječaja (dodatni sadržaji) su dio glavne osi prostora Novog Zagreba u smjeru istok–zapad te se kao takvi moraju promišljati u širem kontekstu, kao dio sustava poslovnih sadržaja cijelog novozagrebačkog prostora.
Od pristiglih natječajnih rješenja očekuje se:
- kvalitetno rješenje nove poslovne zgrade i nužnih pratećih sadržaja visokih estetskih značajki uklopljeno u novozagrebački kontekst,
- visoki standard poslovne zgrade prema suvremenim potrebama,
- inovativno i domišljato prožimanje suvremenih elemenata i tehnologija,
- fleksibilan prijedlog rješenja druge faze koji će omogućiti upotpunjavanje sklopa u istom arhitektonskom izričaju, bez značajnih ograničenja u mogućim funkcijama anketnog dijela obuhvata.
Kvalitetnim projektnim rješenjem treba funkcionalno i oblikovno povezati dvije faze ovog projektnog rješenja, od kojih je poslovna zgrada kao prva faza ujedno i zasebna funkcionalna cjelina, dok se druga faza namjerava planirati kao naknadni dodatni prostor.
Prva faza razvoja sadržaja na ovoj parceli detaljno je raspisana programskim smjernicama u ovom programu natječaja. Druga faza razvoja sadržaja na ovoj parceli obrađuje se anketno. Natjecatelji mogu sami ponuditi sadržaje, no potrebno je uspostaviti jasan odnos volumena i način provedbe faznosti projekta te zajednički koncept oblikovanja. Anketni dio raspisuje se radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade ili područja unutar zone zahvata te radi analiziranja i istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka.
Temeljem nagrađenog prvoplasiranog rada naručit će se potrebna projektna dokumentacija od autora prvonagrađenog rada s ciljem realizacije zahvata zgrade prve faze. Anketni dio natječaja može, ali ne obvezuje raspisivača, poslužiti i kao priprema natječaja za realizaciju ili za odabir autora koji će sudjelovati u pozivnom natječaju za razvoj zgrade druge faze.
 
Na natječaj koji je trajao od 30.07.2020. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. u 16:00 regularno je zaprimljeno 22 rada, a 2 rada su stigla nakon propisanog roka. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a, Mario Musa, MBA, predsjednik Uprave HL, predstavnik raspisivača, dopredsjednik OS-a, Vedran Jukić, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, Mr.sc. Eugen Sunara, član Uprave HL, predstavnik raspisivača, Tihomil Matković, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, Ignacije Čutura, član Uprave HL, predstavnik raspisivača, zamjenik člana OS-a, na IX. plenarnoj sjednici održanoj 25.11.2020. je većinom glasova donio slijedeće odluke:
 
I.  Nagrada u neto iznosu 164.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2782
Autori:
Branko Kincl
Mirta Dropuljić
Suradnici:
Almir Ibrahimović
Zlatko Belošević – konstrukcija
Ognjen Bergam – elektroenergetsko rješenje
Miodrag Drakulić – termotehničko rješenje
Goran Tončinić – zaštita od požara
 
 
 
II.  Nagrada u neto iznosu 102.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2757
ONDA ARHITEKTURA
Autori:
Nika Dželalija
Bernardica Grubišić
Marcela Ostroški
Krešimir Renić
Suradnici:
Studio Arbol j.d.o.o. - 3d vizualizacije
Domagoj Kolonić - maketa
Tvrtko Renić - konstrukcija
 
 
 
III. Nagrada u neto iznosu 61.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2822
STUDIO UP
AutorI:
Lea Pelivan, dipl. ing. arh.
Toma Plejić, dipl. ing. arh.
Projektni tim:
Luka Bosnić, m.i.a.
Dora Karamatić, m.i.a.
Sara Nasić, m.i.a.
Paula Dagmar Petrović, m.i.a.
Ria Tursan, m.i.a.
Nikša Lauišin, dipl.ang.arh. – vizualizacije
Izvor Simonović-Majcan, dipl.ing.arh.
Suradnici:
Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh., Saeptum d.o.o.
Branko Galić, dipl.ing.građ., Radionica statike d.o.o.
Maksim Carević, stuč.spec.ing.sec., Inspekting d.o.o.
Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj., Termoprojekting d.o.o.
Mladen Šafar, dipl.ing.ele., GRID d.o.o.
Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif., CAD PROJEKT d.o.o.
Mario Štimac, struč.spec.ing.aedif., WICONA
 
 
 
IV.  Nagrada u neto iznosu 49.200,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2721
Autori:
Siniša Bodrožić
Domagoj Ciglar
Ivan Rališ
 
 
 
V.  Nagrada u neto iznosu 32.800,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2828
Autori:
Petar Mišković
Iva Martinis
Suradnici:
Maja Tomljenović
Nikola Brlek, izrada makete
Hrvoje Spudić, fotograf
Miloš Košanin, 3d prikazi
 
 
 
Detalje nagrađenih radova pogledajte ovdje.
 
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja. 
Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:
Kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži i širi urbani kontekst;
novi identitet lokacije i afirmacija urbanih vrijednosti u urbanom okruženju kroz odabir morfologije i kvalitetu ostvarenih veza (sadržajnih, prometnih…)
kvaliteta prostornih odnosa nove gradnje (obje faze) prema postojećim građevinama
kvaliteta ostvarenog javnog prostora (parter) unutar obuhvata i njihova dostupnost
Funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
usklađenost, funkcionalnost i fleksibilnost predložene dispozicije zadanih prostora (1. faza)
kreativnost i funkcionalnost predloženih prostora iz anketnog dijela natječaja (2. faza),  povezanost sa zadanim prostorima iz prve faze
racionalnost i kvaliteta predloženog prometnog rješenja i njegovo uklapanje u prometnu mrežu grada
Prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
kvaliteta oblikovanja cjeline urbanističko prostorne kompozicije
odnos novih volumena i okolnog gradskog tkiva
uspješno ostvarivanje nove urbane vrijednosti - prostornog akcenta
Kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
eksterijer - oblikovanje pročelja, inovativnost, atraktivnost
parter – kvaliteta, oblikovanje i vrijednost vanjskih sadržaja na građevnoj čestici,  evaluacija predloženog načina korištenja i međusobnog povezivanja građevina 
interijer – kvaliteta i ugodnost unutarnjeg prostora za boravak i rad
Ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
ekonomičnost  i izvodljivost – racionalnost rješenja, isplativost ulaganja i fleksibilnost prostora
energetska učinkovitost u izgradnji i korištenju 
održivost gradnje
Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.
 
PODATAK O TOME JE LI ODLUKA OCJENJIVAČKOG SUDA OBVEZUJUĆA ZA NARUČITELJA
Autor/i nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilnika i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilniku. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i ima pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.
 
PODATAK O TOME HOĆE LI SE NAKON PROJEKTNOG NATJEČAJA DODIJELITI UGOVOR POBJEDNIKU ILI POBJEDNICIMA PROJEKTNOG NATJEČAJA 
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu prostorno-planske dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade prostorno - planske dokumentacije, i iznosi ukupno 3.694.930,90 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 
- nagradni fond u iznosu od 410.000,00 kuna neto, odnosno 574.154,05 kuna bruto bez PDVa, 
- naknada radnim tijelima u iznosu od 133.250,00 kuna, odnosno 200.776,85 kuna bruto bez PDVa,
- projektno-tehnička dokumentacija u ukupnom iznosu do 2.920.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. 
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iznosi najviše do 2.920.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije svih struka za izgradnju rješenja Poslovne zgrade Hrvatske lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata i drugih strukovnih komora, osnovni poslovi). 
Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije građenja iznosi: 130.000.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ukoliko je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
 
Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).
 
Za Ocjenjivački sud: 
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh. 
Tajnica natječaja 
 
Online izložbu moguće je pogledati ovdje.
 
 
 
 
 
 

Ostalo

Radionica

Radionica projekta digiNEB – Digital Ecosystems for the New European Bauhaus

18/09/2023
DAZ

TU Delft (digiNEB koordinator) i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju radionicu projekta Europske unije digiNEB – Digital Ecosystems for the New European Bauhaus koja će se održati 20. rujna 2023. u prostoru Društva arhitekata Zagreba / Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000, Zagreb, uživo i online.

Konferencija

Arhibau.hr 2023: Prostor budućnosti/ budućnost prostora

14/09/2023
DAZ
Stručna konferencija u organizaciji Društva arhitekata Zagreba koja se odvija u sklopu Sajma arhitekture i graditeljstva ArhiBau.hr na Zagrebačkom velesajmu od 26. rujna do 1. listopada i u svom trećem izdanju nastavlja promicati kulturu građenja i održivog razvoja, a ove godine bavi se temom „Prostor budućnosti / Budućnost prostora“. 

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023
DAZ
Objavljujemo rezultate natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA. Otvorenje izložbe i razgovor s ocjenjivačkim sudom održat će se 06.09.2023. u 18:30 u DAZ-u.

Natječaj

Dječji vrtić Valmade u Puli

22/08/2023
DAZ/DAI-SAI

GRAD PULA – POLA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI) organizira i provodi PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI.

DAZ

GODIŠNJAK DRUŠTVA ARHITEKATA ZAGREBA 2022.

20/07/2023
DAZ
Prolistajte godišnjak Društva arhitekata Zagreba i upoznajte se sa programima i aktivnostima organiziranih tijekom 2022. godine.

SUMMER SCHOOL

Ljetna škola arhitekture u Grožnjanu

10/07/2023
DAZ

Međunarodna ljetna škola arhitekture u Grožnjanu održat će se ove godine od 5. do 13. kolovoza 2023.

Skupština

Poziv na 39. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba

05/07/2023
DAZ
Poštovane kolegice i kolege, pozivam vas na 39. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba (DAZ) koju sazivam po odluci Upravnog odbora u četvrtak 20. srpnja 2023. godine s početkom u 18 sati u prostorijama DAZ-a.

Natječaj

Mamaia Seaside, Constanța

05/07/2023
DAZ
The Romanian Order of Architects (OAR), together with the Contracting Authority – The National Administration ”ROMANIAN WATER”, in association with the Bazinal Water Administration Dobrogea-Litoral, are glad to announce the official launch of the „MAMAIA SEASIDE, CONSTANȚA” International Design Competition.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.