Raspis

Natječaj za Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovnu građevinu i autobusni kolodvor u Dubrovniku

Autor/izvor: DAZ / HKA 22/04/2016

Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o raspisuje, Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta provodi natječaj za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja “Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor“ u Dubrovniku.

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
DUBROVNIK INTERNATIONAL CRUISE PORT INVESTMENT d.o.o, 10000 Zagreb, Savska cesta 106  (OIB:  19239483215), zastupan po Arpak Demircan i Dragos Victor Stefanescu

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb
OIB: 98819877613; mob.: 091 1602956; email: berni@bxl-studio.com  
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, ovl. arh.

RASPISUJE NATJEČAJ
Opći, drugog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni:

za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja
“TERMINAL ZA BRODOVE NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA, CENTRALNO GARAŽNO-POSLOVNA GRAĐEVINA I AUTOBUSNI KOLODVOR“
u Dubrovniku

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu. Također ne mogu sudjelovati i svi ostali koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi Programa natječaja, bili autori studija koje su prethodile natječaju ili su bili članovi povjerenstva Grada Dubrovnika za verifikaciju Programa, te svi koji su bili upoznati s Programom natječaja prije objave natječaja, te bi time narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. Svi oni ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unuatrnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno – tehničke dokumentacije iznosi 5.290.000,00 kn (bez PDVa), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata' HHrvatske komore arhitekata. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 230.000.000,00 kn (bez PDV‐a), odnosno cca 5.310,00 kn/m2 (bez PDV‐a).

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonsko rješenja novog  “TERMINAL ZA BRODOVE NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA, CENTRALNO GARAŽNO-POSLOVNA GRAĐEVINA I AUTOBUSNI KOLODVOR“ u Dubrovniku,  prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Dubrovnika, Luka Gruž.
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja

Predviđena investicijska vrijednost objekta je 230.000.000,00 kn

Registarski broj natječaja je  28-16/DU-UA/N

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA je MATRIX-d - inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb; OIB 90418223094; autor Miroslav Dragomanović, dipl.inž.arh. Autor Uvjeta natječaja je Miljenko Bernfest, dipl.inž.arh., ovlašteni arhitekt.

Početak natječaja je  21.04.2016. godine.

Natječajni  elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com). Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je  datum predaje natječaja.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do  11.05.2016. godine do 13 sati.

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte  ( berni@bxl-studio.com ),

Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do  21.05.2016. godine.

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 620.000,00 kn. neto,
Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

                                                            Neto                           Neto + PDV *
1. nagrada 40%                                 = 248.000,00              = 310.000,00 kn        
2. nagrada 25%                                 = 155.000,00              = 193.750,00 kn        
3. nagrada 15%                                 =   93.000,00              = 116.250,00 kn        
4. nagrada 12%                                 =   74.400,00              =   93.000,00 kn
5. nagrada   8%                                 =   49.600,00              =   62.000,00 kn


Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 5 (pet) dodijeliti će se nagrade sukladno broju pristiglih radova u iznosima koji su gore navedeni Nagrade isplaćuje raspisivač direktno nagrađenim autorima prema ispostavljenom računu ili autorskom ugovoru.

Kriterij za ocjenjivanje:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:       
usklađenost s Programom, zakonima i propisima
etapne mogućnost izvedbe
multifunkcionalnost korištenja prostora
prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
racionalnost i ekonomičnost rješenja
primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Članovi Ocjenjivačkog suda

Prof. Branko Kincl, dia., ovl. arh., (br. 1700) - Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja
Dr. Andro Vlahušić, Gradonačelnik Dubrovnika, predstavnik Grada
Jean-Pierre Enjolras, dia – predstavnik raspisivača
Iva Gredelj, dia., ovl.arh. (2406) – predstavnik raspisivača
Prof. Dr. Gulsun Saglamer, dia – predstavnik raspisivača
Prof. Nikola Popić, dia., ovl. arh. (br. 404) – predstavnik provoditelja
Dražen Pejković, dia., ovl.arh. (1159)  – predstavnik provoditelja


Zamjenici člana OS:
Vanda Ivanković - Kontić, dia., ovl.arh. (br. 3437) – predstavnik raspisivača
Miroslav Dragomanović, dia., ovl.arh. (br. 1027) – predstavnik provoditelja


Tehnička komisija: 
Dragutin Gašparović, dia., ovl. arh. (br. 606)                   
Malojka Sertić, d.i.a.


Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh. (br. 1260)

Rok predaje natječajnih radova je 21.06.2016. godine  do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi: Iblerov trg 7/V, Zagreb, sa  napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 11.07.2016. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona il emaila, a potom i pisanim putem će se obavijestiti svakoga autora o  njegovom uspjehu na natječaju i visini nagrade. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda.
O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.

OGLAS

OPĆI UVJETI

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.