Izložba

"Prostori su-djelovanja" u Gliptoteci HAZU

Autor/izvor: DAZ 04/10/2013

U Gliptotecia HAZU se u četvrtak 10. listopada 2013. u 19 sati , nakon Zadra, otvara zagrebačko izdanje izložbe "Prostori su-djelovanja" - 20 godina planiranja Zadarske županije.

Izložba Prostori su-djelovanja polazi od rada Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije koji je tijekom zadnjih dvadeset godina afirmirao interdisciplinarne suradnje i primjenjivao ih u izradi planskih dokumenata. Sustavno naručivanja istraživačkih i eksperimentalnih studija i praksi u Hrvatskoj nije uobičajena, pa je Zavod postao jedno od središta povezivanja suvremene teorije i institucionalne prakse u nastojanju da se reagira i djeluje u skladu s aktualnim transformacijama izgrađenog okoliša.

Svakako, Zadarska županija i Grad Zadar su uslijed svoje kulturne, ekonomske i prirodne heterogenosti pa i duge urbane tradicije bili zahvalno područje za istraživanja. Izložba se zato i zasniva na preklapanju dva sadržajna sloja: prvi okuplja rezultate istraživanja i načine njihove implementacije u planove, dok drugi ocrtava urbanističke značajke Županije i Grada, oslanjajući se i na analitičke dijelove plana ali i na zapažanja samih autora izložbe.

Postav izložbe nerazdvojiv je od njegovog sadržaja. Fizička struktura Županije je rekonstruirana putem uzdužnih presjeka prepoznatljivog reljefa u nizovima od otoka, preko priobalja, Ravnih kotara i Bukovice, pa se izložba doživljava kroz ulazak u topografiju. U nju je postavljena mreža toponima sa pripadajućim rezultatima istraživanja i na taj način je znanje koje je stvoreno kroz rad Zavoda i suradnika teritorijalizirano. U topografiju je upisan i pojmovnik koji daje brzi i čitak uvid u ključne postavke urbanističkog diskursa. Sličan postupak proveden je i sa Gradom Zadrom čija je karta raslojena u najvažnije teritorijalne segmente, a u njih su ucrtane već postojeće i buduće intervencije. Ove „značenjske topografije“ su središte izložbe, dok su studije pokazane kao zasebne cjeline.

Naglasak je stavljen na vodeće razvojne procese u Gradu i Žuapniji. U mjerilu Grada je to demilitariziracija velikih zona koje se prenamijenjuju u javne sadržaje, izvedba javnih zgrada i javnih prostora poput internacionalno zamijećenih Morskih orgulja, te nastojanje da se uspostave novi razvojni pravci koje bi induciralo preseljenje trajektne luke sa poluotoka u novi prometni terminal u uvali Gaženica.
U mjerilu Županije, prati se koncepcija planiranja koje se bazira na već započetim procesima i resursima koji se povezuju u teritorijalne mreže. Iako planovi barataju sa „površinama“, u planovima i istraživanjima afirmira se pristup u kojem je važnija kvaliteta aktivnosti i njihove interakcije nego fizičke strukture. Zaštita okoliša integrirana je u sve planerske zamisli.

Većina planerskih inicijativa nastala je kroz proces su-djelovanja, aktivnog dijaloga između različitih disciplina provođen kroz različite formate: studije, seminare, radionice, simpozije... Naročito je bio bitan teško vidljiv sloj pregovaranja sa političkim i ekonomskim akterima. U okolnostima u kojima su suprotstavljeni brojni interesi a instrumenti regulacije su ograničeni, istraživačke studije i kontinuirani javni rad Zavoda poslužili su kao bitan argument u zagovaranju javnog interesa.

Autori izložbe i postava arhitekti: Maroje Mrduljaš, Damir Gamulin Gamba, Antun Sevšek
Stručni konzultanti: Nives Kozulić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Grada Zadra  i arhitekt Vladimir Mattioni

Izložba ostaje otvorena do 27.listopada; od utorka do petka 11-19 sati, vikend 10-14 sati.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: