Rezultati

Rezultati natječaja za idejno rješenja vojarne Franka Lisice – Novi kampus u Zadru

Autor/izvor: DAZ / ZDA 04/09/2015

Društvo arhitekata Zadra objavilo je rezultate natječaja za idejno arhitektonsko rješenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus u Zadru.

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA organizira i provodi
arhitektonski javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus:
1. Zgrada fakulteta i studentski dormitorij
2. Studentska menza i studentski paviljoni

RASPISIVAČ natječaja je
SVEUČILIŠTE U ZADRU, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar; OIB: 10839679016
Kojeg zastupa rektor, Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić; Ulica Mihovila Pavlinovića 1,
Zadar, rektorat@unizd.hr
tel: +385 23 200 501, +385 23 200 580, fax: +385 23 200 605, +385 23 316
882;info@unizd.hrelvis.glavan@unizd.hr
www.unizd.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA), Kraljskog Dalmatina 2, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednik Društva Darko Anton Franceschi, dipl.ing.arh. Kraljskog Dalmatina 2, Zadar
tel. +385 23 778 700, fax. +385 23 778 370;drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com.
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt: Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
e-pošta: simonagregorovic@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je
KUBIK PLUS D.O.O., Slovenski Trg 3, Sisak ; OIB: 43701998991
Boris Iharoš dipl.ing.arh.;mr.sc; e-pošta: biharos@kubikplus.hr; tel: 044/537-732
EV. BROJ  NABAVE: VV-3/2015

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2015/S 012-0021890

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 15-15/ZD-A/NJN

SVRHA I CILJ Natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih arhitektonskih rješenja za realizaciju budućih zgrada predviđenih ovim natječajem te odabir najboljeg rješenja koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. prof.mr.sc. Emil Šverko dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. prof.dr.sc.dr.h.c. Ante Uglešić, predstavnik Naručitelja
3. prof.dr.sc. Dijana Vican, predstavnik Naručitelja
4. prof.mr.sc. Boris Koružnjak dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. prof, Tonči Žarnić dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik:
Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI
• Dario Markanović dipl.ing.građ.
• mr.sc. Boris Iharoš dipl.ing.arh.

TEHNIČKO POVJERENSTVO
1. Domagoj Diklić mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Luka Nekić mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK
• Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje programskih smjernica, primjerenost prostornog koncepta, prostornu i oblikovnu kvalitetu rješenja, uspješnost funkcionalnog rješenja, racionalnost i ekonomičnost te koncept energetske održivosti rješenja

ODLUKA O NAGRADAMAPrva nagrada u neto iznosu od 160.000,00 kn; dodjeljuje se radu pod brojem 10, autora:

Vedran Pedišić, dipl.ing.arh.
Mladen Hofmann, dipl.ing.arh.
Iva Marjančević Vuksanić, dipl.ing.arh.
Antonija Milovac, dipl.ing.arh.
Suradnici, arhitektura: Gordana Gregorić Miočić, dipl.ing.arh.
Vizualizacije i dizajn: Erick Velasco Farrera, dipl.ing.arh., Martina Petrač, dipl.ing.arh.
Strojarstvo: Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
Konstrukcija: Prof. Boris Baljkas dipl.ing.građ.
PRVA NAGRADA - SVI PLAKATIDruga nagrada u neto iznosu od 105.000,00 kn; dodjeljuje se radu pod brojem 04, autora:

ARHIV arhitektura i urbanizam
Luka Bekavac
Dora Jerbić
Iva Pauzar
Antun Strahor
Pero Vuković
DRUGA NAGRADA - SVI PLAKATI


Treća nagrada u neto iznosu od 70.000,00 kn; dodjeljuje se radu pod brojem 05, autora:

Damir Mance
Suradnici: Karlo Seitz
Stella Gojak
Mladen Ileš
TREĆA NAGRADA - SVI PLAKATI

Četvrta nagrada u neto iznosu od 50.000,00 kn; dodjeljuje se radu pod brojem 09, autora:

Zala Likavec
Maja Slapernik
Blaž Budija
Grega Valenčič
Andrej Blatnik
Goran Glavan
Rok Jereb
ČETVRTA NAGRADA - SVI PLAKATI
Peta nagrada u neto iznosu od 35.000,00 kn; dodjeljuje se radu pod brojem 06, autora:

Božica Vojnović ing.građ., ovl.arh.
Nikola Arambašić, mag.ing.arh.
Suradnici za strojarske instalacije:
Termoinženjering-projektiranje d.o.o.
Branimir Šegotić mag.ing.mech.
Ivan Kovač dipl.ing.stroj.

Suradnik za elektro instalacije:
Projekting 1970 d.o.o.,Erol Čičić dipl.ing.el.

Suradnik za instalacije vodovoda i odvodnje:
Projektni biro-grijanje d.o.o., Srđan Grujić, dipl.ing.stroj.

Suradnik za sprinkler instalacije:
Aling-projektiranje d.o.o., Josip Deković dipl.ing.stroj.

Suradnik za požarnu zaštitu:
Inspekting d.o.o., Maksim Carević, bacc.ing.sec.

Savjetnik za procjenu troškova:
Ivan Križić,mag.ing.arh.

Izrada perspektivnih presjeka:
Samra Rahmanović, mag.ing.arh.
PETA NAGRADA - SVI PLAKATI

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, te odlukom Ustavnog suda NN 13/14 u daljnjem tekstu ZJN), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

izvor: ZDA

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.