Rezultati

Rezultati natječaja za obalni pojas centra naselja Malinska

Autor/izvor: DAZ / DAR 31/03/2015

Društvo arhitekata Rijeke objavilo je rezultate arhitektonsko-urbanističkog, javnog, općeg, anonimnog, za realizaciju, u jednom stupnju natječaja za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska.

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmarčića 22, OIB       36462926568, kojeg zastupa načelnik, Robert Anton Kraljić, Telefon: +385 (0) 51 750 501, Fax: +385 (0) 51 750 510, E-mail: info@malinska.hr , web: www.malinska.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh, tel.    +385 (0) 51 585 829, fax. +385 (0) 51 585 829, mob. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić – izvršna tajnica, e-mail drustvoarhitekatarijeka@gmail.com ; info@d-a-r.hr, web. www.d-a-r.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Nenad Kocijan, dipl.ing.arh., Ulica Matije Gupca 5, 51000 Rijeka, e-mail adresa: nenad.kocijan@ri.t-com.hr, OIB: 13395627935
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 6-14/MA-UA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 1/2015;

ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA; CPV:71200000-0

CILJ i SVRHA natječaja su dobivanje najboljeg i optimalnog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska. Odabrano rješenje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije i projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

Pored usklađenosti rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja (u pogledu rokova, sadržaja i obveznih priloga), , pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao urbanističko-arhitektonsku uspješnost rješenja s aspekta:
- usklađenost rješenja s uvjetima i sadržajem Natječajnog programa;
- prostorne, funkcionalne i oblikovne kvalitete te primjerenosti prostornog koncepta;
- uspješnost kreiranja zasebnih ideniteta unutar jedinstvenog oblikovanja centra;
- etapnosti gradnje i odnosa realiziranih dijelova prema cjelini;
- racionalnosti i ekonomičnosti rješenja;
- negativnog utjecaja rješenja na okolinu

PRAVO SUDJELOVANJA su imale sve fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta uz uvjet da je najmanje jedan član autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin mogao je zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru.
Na natječaj, koji je trajao od 19. prosinca 2014. god. do roka za predaju natječajnih radova 24. ožujka 2015. god. zaprimljeno je ukupno 8 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Nenad Kocijan, dipl.ing.arh. – predsjednik OS-a, Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh., Sanja Šutalo Vukelić dipl.ing.arh., dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ., Robert Anton Kraljić -općinski načelnik, dr. Milan Radić, prof. Zdenko Cerović – zamjenik člana Ocjenjivačkog suda.
STRUČNI SAVJETNIK: Antun Mišta, voditelj službe lučkog redarstva (županijske lučke uprave)
TEHNIČKA KOMISIJA:   Biserka Depikolozvane  dipl.ing.građ., Iva Justinićdipl.ing.arh.
TAJNICA NATJEČAJA: Iva Šulina, dipl.ing.arh.
Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj 28. ožujka 2015. god. natpolovičnom većinom dodijelio slijedeće nagrade:

I.   Nagrada u neto iznosu  49.280,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 04
NFO d.o.o., Zagreb
AUTORI: Kata Marunica, dip.ing.arh., Nenad Ravnić, dip.ing.arh., Nikica Pavlović, dip.ing.arh, Dijana Pavić, dip.ing.arh, Goran Rukavina, Lucija Raffanelli, Filip Vidović

SVI PLAKATI

II.  Nagrada  u neto iznosu 36.960,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 07
PROSTOR-SPLIT d.o.o.
AUTORI: Duje Šegvić, dip.ing.arh.,
SURADNIK: Antonija Sekelez, dipl.ing.arh.


PLAKAT 1   PLAKAT 2   PLAKAT 3   PLAKAT 4

III. Nagrada  u neto iznosu 24.640,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 05
AUTORI: Marino Dujmović, mag.ing.arh., Jozefina Godec, mag.ing.arh., Marina Gornik, mag.ing.arh.
SURADNICI: Saša Perusinović, dipl.ing.arh., Gloria Godec


SVI PLAKATI

IV. Nagrada  u neto iznosu 12.320,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 06
IVAARCH d.o.o.
AUTORI: Ana Pezer, dipl.ing.arh., Tamara Vukmirović, dipl.ing.arh.
3D PRIKAZ: Marijela Svilarić, mag.ing.arh.
SVI PLAKATI

Natječaj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) koje nisu suprotne Zakonu o javnoj nabavi.

Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije – kompletne i/ili u fazama (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. Zakona o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, te ne obuhvaća vrijednost ugovora. Ugovor o uslugama za izradu projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom/autorima prvonagrađenog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Za Ocjenjivački sud:
Iva Šulina,  dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja

izvor: DAR

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.