Rezultati

Tematski park "Hrvatska u malom"

Autor/izvor: DAZ 09/12/2019

Objavljujemo rezultate Projektnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja Tematskog parka „Hrvatska u malom“

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail:  natjecaji@d-a-z.hr , www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković , dipl.ing.arh., predsjednik

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA je mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh.; Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za graditeljsko naslijeđe; Kačićeva 26, Zagreb, e-mail: abraun@arhitekt.hr; tel: 01 4639 222

PREDMET NATJEČAJA

Izrada arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja tematskog parka „Hrvatska u malom“.  Zona 1, površine 4,2 ha, dio obuhvata za realizaciju, područje je unutar kojega se planira ustrojstvo tematskog parka, izgradnja centra za posjetitelje i podzemne garaže. Zona 2, površine 6,4 ha, anketni je dio obuhvata unutar kojeg je potrebno ispitati mogućnosti faznog širenja vanjskih eksponata tematskog parka te zone rekreacije.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA 

Cilj provedbe ovog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja novog tematskog parka „Hrvatska u malom“ s centrom za posjetitelje. Dio obuhvata za realizaciju (zona 1) i anketni dio obuhvata (zona 2) su cjeline Parka Novi Zagreb te kao takvi moraju se promišljati u širem kontekstu, kao dio funkcionirajućeg sustava tematskih i javnih parkova.

Temeljem nagrađenog prvoplasiranog rada naručit će se potrebna projektna dokumentacija s ciljem realizacije zahvata u zoni 1.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- zadovoljenje prostornog programa;
- kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
- uspješnost muzeološkog koncepta, konteksta/odnosa i prezentacije fenomena;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

REZULTATI NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 4.7.2019. do roka za predaju 29.10.2019. do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreba regularno je zaprimljeno 3 rada. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: predsjednik OS prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh.; zamjenica predsjednika OS Jadranka Veselić Bruvo, dipl. ing. arh.; mr. sc. Alan Braun, v. pred.; dipl. ing. arh.; dr. sc. Dražen Arbutina, prof. v. šk.; dipl. ing. arh.; Sanja Jerković, dipl. ing. arh.; Davor Trupković, dipl. ing. arh.;; mr.sc. Renata Margaretić Urlić, dipl. pov. umj.  zamjenici člana OS-a Tomislav Dumančić, dipl. ing. arh. i dr.sc. Zvjezdana Antoš, prof. pov. i etnol. na 5. sjednici održanoj 05.12.2019. donio je prema čl.17. st.2. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Odluku o nezadovoljenju utvrđenih kriterija za sve radove prestigle na Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za TEMATSKI PARK „HRVATSKA U MALOM“.

Natječaj će se ponoviti, a Natječajni elaborat potrebno je izmijeniti i dopuniti u skladu s preporukama Ocjenjivačkog suda.

Načelo anonimnosti je poštivano te se svi natjecatelji mogu javiti na ponovljeni natječaj.

Natjecatelji će radove moći preuzeti u roku do 15 dana od dana završetka izložbe radova ponovljenog natječaja, nakon kojega roka Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za radove.

RASPODJELA NAGRADA

Kako niti jedan rad nije zadovoljio utvrđene kriterije nagrade se ne raspodjeljuju, a daljnja projektna dokumentacija se ne ugovora. Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, a sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju Zone 1, koja obuhvaća tematski park, centar za posjetitelje i podzemnu garažu, i iznosi ukupno 3.416.106,50  kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 285.000,00 kuna neto, odnosno 399.000,00kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 79.800,00 kuna, odnosno 117.106,50 kuna bruto bez PDV-a,
-  projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 2.900.000,00 kuna neto bez PDV-a.
Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju za izgradnju Zone 1, koja obuhvaća tematski park, centar za posjetitelje i podzemnu garažu sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije Zone 1 i Zone 2 iznosi 57.000.000,00 kuna (bez PDV-a), pri čemu planirana okvirna vrijednost (bez PDV-a) izgradnje centra za posjetitelje iznosi 5.300,00 kn/m2 bruto, a podzemne garaže 2.500,00 kn/m2 bruto.

Natječaj se proveo u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2949-2019-EVV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 78-19/ZG-IAU/NJN

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.