komentar

Cijena (ipak) nije presudna

Autor/izvor: DAZ 07/06/2018

Za Izradu studije urbane revitalizacije prostora “Gredelj” Grad Zagreb ocjenio je ponude te uvažio kvalitete stručnjaka, koje su u ukupnoj ocjeni nadvladale kriterij najniže cijene. Želimo i nadamo se da će ta Studija biti podloga za provođenje Međunarodnog javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Kao što smo već pisali, Grad Zagreb proveo je javnu nabavu za Izradu studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila “Gredelj”. Po javnom pozivu pristigle su 4 ponude za koje je 04.06.2018. objavljen zapisnik o pregled i ocjeni ponuda.

Nakon cjelokupne analize ponuda utvrđena je konačna rang lista:

Odbijena je ponuda 4. ponuditelja „MREŽA Znanja“ uz obrazloženje kako prema raspisu natječaja nisu naveli podugovaratelje već su se nedovoljno oslonili na resurse partnera Chapman Taylor Architetti.

U analizi financijskih kriterija, vidljivo je kako je najveću ponudu dao odabrani izvoditelj studije u iznosu 735.000,00 kn + PDV. Financijski kriterij bodovan je s najviše 30 od ukupno 100 bodova, a odabrani ponuditelj stoga je po ovom kriteriju dobio najmanje bodova od svih ponuditelja.

Stručni kriteriji bodovani su s ukupno 70 bodova, kroz bodovanje Stručnjaka potrebnih za izvođenje ove studije. Iz analize se jasno iščitava kako je odabrani izvoditelj imao najviše bodova za stručnjake, ukupno 61 bod, te su time preskočili sve ostale ponuditelje bez obzira na najvišu cijenu.

 Izrada studije predstavlja kamen temeljac buduće revitalizacije tog, za Grad Zagreb ključnog područja, te je svakako za pozdraviti odluku o značajnijem vrednovanju stručnjaka u odnosu na financijski kriterij.

Koji su to stručnjaci i njihove reference kod odabranog izvoditelja?

Za Voditelj izrade studije, odabrani izvoditelj naveo je kolegu arhitekta Branimira Medića. Analizom ponude, priznate su 3 od 6 navedenih referenci za studije urbane revitalizacije za područja s 500.001 stanovnik i više, i to iz grupe referenci:

 1. Masterplan Vlasikha
 2. MO City, TEDA Waterfront
 3. TEDA Waterfront
 4. Soyuz Masterplan
 5. Van der Park
 6.  Masterplan Mahler 4.

Za Grad Zagreb nisu bili prihvatljivi slijedeće reference:

Za stručnjak za strateško planiranje naveden je Zoran Kasum s ukupno 5 prihvaćenih referenci za strateške dokumente za područja s 500.001 stanovnik i više, i to:

 1. Provedbeno razvojno-marketinški plan turizma grada Zagreba
 2. Hotesko investicijske prilike u Beogradu
 3. Strateški plan razvoja turizma Budimpešte
 4. Strategija razvoja turizma Grada Novog Sada
 5. Strategija turističkog brendiranja grada Zagreba s planom promocije na međunarodnom tržištu.

Za stručnjak za oblikovanje urbanog prostora, naveden je kolega arhitekt Marko Dobrović s ukupno 5 ugovora za izradu studija/analiza oblikovanja urbanog prostora minimalne površine 100,00 m2 s tim da je minimalno jedna studija/analiza s elementima revitalizacije područja zaštićene industrijske baštine. Ponuditelj je za stručnjaka naveo ukupno 11 referenci od kojih se bodovalo prvih 5 valjanih, i to:

 1. Idejna studija za projekt dramskog kazališta HNK
 2. Park Muzil
 3. Delta i porto Baroš
 4. Studija centra grada Čakovca
 5. eDU park – stara bolnica Dubrovnik
 6. Prostorno-programska studija baljanskog briobalja
 7. Studija razvoja Bale
 8. Urbanistički plan Duilovo/Duilovo Masterplan
 9. Blok 39
 10. Studija Novalja
 11. Kampus Borongaj.

Za stručnjaka za planiranje prometa, naveden je Stjepan Kralj, također s ukupno 5 prihvaćenih referenci s tim da su 3 za područja s 250.001 – 500.000 stanovnika, a 2 za područja s 500.001 i više stanovnika. Ponuditelj je za stručnjaka naveo ukupno 10 referenci od kojih se bodovalo prvih 5 valjanih, i to:

 1. Prostorno prometna studija prometnog sustava grada Osijeka s širim okruženjem
 2. Prostorno prometna studija prometnog sustava šireg područja grada Splita
 3. Prostorno i prometno integralna studija Primorsko-goranske županije i grada Rijeke
 4. Studija okvirnih mogućnosti povezivanja sutava sjeverno jadranskih luka željezničkom prugom visoke učinkovitosti – nije bila valjana
 5. Studija o izvedivosti Autoceste A5 Beli – Manastir – Osijek – Svilaj, dionica: Beli Manastir – Osijek, poddionica Beli Manastir – most Drava– nije bila valjana
 6. Studija o izvedivosti izgradnje mosta preko rijeke Save kod Svilaje na autocesti A5– nije bila valjana
 7. Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog sustava šireg područja Grada Zagreba
 8. Urbanističko-prometna studija sjeverne tangete u gradu Zagrebu
 9. Autocesta na Koridoru Vc – Feasibility studija– nije bila valjana
 10. Autocesta na Koridoru Vc – saobraćajna studija – nije bila valjana

Za stručnjaka za ekonomske financijske analize/studije naveden je Slobodan Kljajić s ukupno 5 izrađenih ekonomskih financijskih analiza/studija za projekte čija je investicijska vrijednost minimalno 20.000.000,00 eura. Ponuditelj je za Ključnog stručnjaka 5 naveo ukupno 13 referenci i to:

 1. Prostorno prometna studija prometnog sustava grada Osijeka s širim okruženjem
 2. Prostorno prometna studija prometnog sustava šireg područja grada Splita
 3. Prostorno i prometno integralna studija Primorsko-goranske županije i grada Rijeke
 4. Studija okvirnih mogućnosti povezivanja sutava sjeverno jadranskih luka željezničkom prugom visoke učinkovitosti
 5. Studija o izvedivosti spojne ceste Čvor Nikolac-D8
 6. Studija o izvedivosti spojne ceste Čvor Ravča (A1) – Drvenik (D8)
 7. Studija o izvedivosti autoceste A11 Zagreb – Sisak dionica: prijelaz preko ranžirnog kolodvora i spoj na Sarajevsku cestu s rekonstrukcijom Sarajevske ceste u Zagrebum
 8. Studija o izvedivosti Autoceste A5 Beli – Manastir – Osijek – Svilaj, dionica: Beli Manastir – Osijek, poddionica Beli Manastir – most Drava
 9. Studija o izvedivosti izgradnje mosta preko rijeke Save kod Svilaje na autocesti A5
 10. Studija opravdanosti za južnu obilaznicu Osijeka
 11. Studija opravdanosti Nove obilaznice Zagreb, dionica I: Luka-Horvati
 12. Studija opravdanosti Nove obilaznice Zagreba, Dionica I.I: Horvati-Ivanić Grad
 13. Studija opravdanosti Nove obilaznice Zagreba, dionica III: Ivanić Grad – Zelina.

Zaključak

Provedbom javne nabave i konačnim odabirom izvoditelja postigao se zavidni rezultat odabira najboljih stručnjaka za izradu kompleksne i za sve dionike Grada Zagreba strateški bitne studije. Pozdravljamo odabir dvoje vrsnih kolega, hrvatskih arhitekata iz snažnih i cjenjenih arhitektonskih ureda Architekten Cie i 3LHD, te vjerujemo da će njihov rad biti doprinos cijeloj arhitektonskoj i općoj društvenoj zajednici.

Želimo i nadamo se da će Studija biti podloga za provođenje Međunarodnog javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za prostora bivše tvornice željezničkih vozila “Gredelj”.

Pozivamo kolege izvoditelje studije da maksimalno uključe širu stručnu i opću javnosti u proces izrade. Prostor Gredelja od širokog je interesa svih građana grada Zagreba, ali i Republike Hrvatske. Svojim smještajem u tkivu grada, taj prostor kvalitetnom transformacijom može postati ključno čvorište kompletne gospodarske, društvene i kulturne aktivnosti.

Na Konferenciji „Konfrontacije privatno-javno – fenomen Radničke“ u DAZ-u 7.6.2018. sudionici će imati prigodu čuti razmišljanja nekih od sudionika i stručnjaka iz ovog natječaja za odabir izrađivača Studije.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Ostalo

Javna nabava za terminal luke Split - Reakcija DAS-a

16/10/2018
DAZ/DAS
Reakcija Društva arhitekata Splita na otvoreni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog međunarodnog terminala u Bazenu Gradska luka u Splitu

Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima

16/10/2018
U subotu, 20. listopada 2018. godine na AF u Zagrebu održat će se konferencija koja prati predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europe

Misli o arhitekturi

16/10/2018
DAZ
Predstavljanje knjige na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Ul. Radmile Metejčić 3 u četvrtak 18. listopada 2018. u 18h

Okruženju usprkos

16/10/2018
Otvorenje izložbe povodom 150. obljetnice HDLU i 80 godina od izgradnje Doma HDLU u petak, 26.10.2018. u 20.00 sati u Domu HDLU

Natječaj za umjetničko obilježje termalnoj vodi i trg u Topuskom, s Odgovorima na pitanja natjecatelja

12/10/2018
DAZ
24.09.2018. P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno - likovnog natječaja za idejno rješenje spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom 12.10.2018. Dopuna: Odgovori na pitanja natjecatelja

Krov ne predstavlja samo dizajnerski element kuće

09/10/2018
Stručna predavanja vezana uz tematiku "Krov" — to je okosnica Bauder simpozija 23.10.2018. u Zagrebu
 

Gotovo svaki prostorni plan može se smatrati planom urbane sanacije

02/10/2018
HZPR, DAZ
U organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj 26. rujna 2018. godine održan je stručni skup Urbana sanacija. Na skupu je sudjelovalo preko 200 prostornih planera i arhitekata, predstavnika ministarstava, županijskih, općinskih i gradski službi koje se bave prostornim uređenjem i drugih sudionika

53. zagrebački salon DESETLJEĆE 2008-2018

21/09/2018
Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
4.- 25. 10. 2018.
Zagrebački salon istaknuta je nacionalna izložba recentnih likovnih ostvarenja.