Organizacija

Ustroj i tijela upravljanja

Predsjednik DAZ-a 

 • Tihomil Matković

Izvršni odbor DAZ-a

 • Duška Jelić
 • Dr. Sc. Dražen Arbutina
 • Ana Jeren
 • Iva Frank
 • Ana Breka
 • Filip Pračić

Odbor Kontrole DAZ-a

odbor.kontrole@d-a-z.hr

 • Minja Jošić
 • Ivan Križić
 • Ervin Mihelj

Sud časti DAZ-a

sud.casti@d-a-z.hr

 • Maja Furlan
 • Tin Sven Franić           
 • Kora Demel Zadro

Delegati u Skupštini UHA-e

 • Tihomil Matković
 • Duška Jelić
 • Dr. Sc. Dražen Arbutina
 • Ana Jeren
 • Iva Frank
 • Ana Breka
 • Filip Pračić
 • Mia Roth Čerina
 • Tonči Čerina
 • Rene Lisac
 • Kristina Careva
 • Robert Križnjak
 • Vanja Rister
 • Asmir Junuzović
 • Bojan Linardić

Tajništvo DAZ-a

 • Tamara Bajza

Ured DAZ-a je organiziran kroz Stručne službe i Službu za opće poslove.

Stručna služba za Programe

 

Stručna služba za Natječaje

Služba za Članove

Služba za opće poslove

 • Tamara Bajza / tamara.bajza@d-a-z.hr

Web uredništvo DAZ-a

 • daz@d-a-z.hr

Programi: