Natječaj

Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije

Autor/izvor: DAZ/ZDA 12/06/2024

Raspisan je PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU MEMORIJALNOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE.

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Ličko – senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić, OIB: 40774389207, Telefon:+385 53 588 238

E-adresa: racunovodstvo@licko-senjska.hr, Internetska adresa: https://licko-senjska.hr/, Kontakt osoba: Zrinka Mraović, e-adresa: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr, Odgovorna osoba: Ernest Petry, mag. iur. univ. spec. oec., župan

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com, tel: +385 99 707 4565

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: MK PROJEKT d.o.o., Ulica Tome Masaryka 21, Varaždin,

OIB: 55130877937, Odgovorna osoba: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica A 3310

E-adresa: maja.kireta77@gmail.com

 

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI HKA: 156-24/GS-AUK/NJN

 

EVIDENCIJSKI BROJ IZ PLANA JAVNE NABAVE: 12/24 JN

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: Projekt izgradnje Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko - senjske županije.

 

PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt  upisan u imenik ovlaštenih arhitekata. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

 

NATJEČAJNI ELABORAT

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/scELEvlJy

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak Natječaja je 10.06.2024. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 08.07.2024.

Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi.

Objava odgovora na pitanja do 16.07.2024.

Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr.

Rok predaja natječajnih radova je 26.08.2024.  (ponedjeljak) do 15:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):

Ličko – senjska županija

Dr. Franje Tuđmana 4

53 000 Gospić, Republika Hrvatska

s naznakom „Projektni natječaj: Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije, evidencijski broj nabave 12/24 JN“ - NE OTVARAJ

 

Natječajni rad sastoji se od dva dijela:

1. dio koji se dostavlja kroz EOJN RH (obrazac projekta),

2. dio koji se dostavlja fizički Ocjenjivačkom sudu na ocjenjivanje (natječajni rad).

 

Sudionici projektnog natječaja obavezno dostavljaju obrazac projekta kroz EOJN RH, dok se natječajni radovi dostavljaju fizički izvan sustava EOJN.

 

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

1. Goran Rako dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a

2. Antun Sevšek dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

3. Krešimir Damjanović mag.ing.arch., predstavnik provoditelja

4. Ernest Petry, mag.iur., predstavnik raspisivača

5. Pajo Brkljačić, predstavnik raspisivača 

 

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

1. Nera Nejašmić Kozina, mag.ing.arch., mag. art., ovlašteni arhitekt

 

Tehnička komisija

1. Renato Pajdek, mag. ing. arch., ovlašteni arhitekt

2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Tajnik natječaja

1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 37.162,00 € neto, odnosno cca 48.682,00 € bruto*.

Ako do zadanog roka pristigne najmanje pet radova koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Nagrade prema redoslijedu            Broj nagrada             Neto iznos        Bruto iznos

1. nagrada                                            1                      14.865,00 €      19.473,00 €

2. nagrada                                            1                      9.291,00 €        12.170,00 €

3. nagrada                                            1                      5.574,00 €        7.303,00 €

4. nagrada                                            1                      4.459,00 €        5.842,00 €

5. nagrada                                            1                      2.973,00 €        3.894,00 €

 

KRITERIJI

Isključiti će se radovi:

-Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja

-Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja

-Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja

-Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima

  natječaja.

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

-Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst

-Prostorna i oblikovna kvaliteta

-Ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost, održivost i kvaliteta javnog prostora

-Realizacija programskih, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva

-Suvremenost izričaja

-Racionalnost i ekonomičnost rješenja

-Stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom

-Stupanj cjenovne argumentacije

 

Provedivost: Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Ostalo

GUP

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

27/06/2024
DAZ/GZ

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA u vremenu od 28. lipnja do 12. srpnja 2024. godine.

Skupština

Poziv na 41. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba

20/06/2024
DAZ
Poštovane kolegice i kolege, pozivam vas na 41. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba (DAZ) koju po odluci Upravnog odbora sazivam u četvrtak, 4. srpnja 2024. godine, s početkom u 18 sati u prostorijama DAZ-a.

Natječaj

Javna plastika na pet rotora u Varaždinu

20/06/2024
DAZ/DAV

GRAD VARAŽDIN raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDINA provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, prvog stupnja složenosti za realizaciju LIKOVNI I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO – KRAJOBRAZNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja JAVNA PLASTIKA NA PET ROTORA U VARAŽDINU.

Obavijest članovima

Ljetna škola arhitekture u Grožnjanu

20/06/2024
DAZ/GSSA

Međunarodna ljetna škola arhitekture u Grožnjanu održat će se ove godine od 29. srpnja do 6. kolovoza 2024.

Natječaj

Dječji vrtić Sloboština

20/06/2024
DAZ
GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA SLOBOŠTINA U ZAGREBU.

In memoriam

Nives Sorić (1948.-2024.)

13/06/2024
DAZ
S velikom tugom u srcu javljamo kolegama, suradnicima i prijateljima da nas je dana 6. lipnja 2024. napustila uvažena kolegica Nives Sorić.

GIO 2023

Dodijeljene UHA-ine godišnje nagrade

12/06/2024
DAZ/UHA
U srijedu, 5. lipnja 2024., u prostorima robne kuće Nama u Zagrebu (Ilica 6) otvorena je Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2023. godini, a na otvorenju su dodijeljene godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata.

Starije


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.