Kincl Branko

Tvrtka: AF - Arhitektonski fakultet

Obrazovanje
osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu.
1958. maturirao je na IV. gimnaziji u Zagrebu, Rooseveltov trg 4 i upisao I. godinu studija arhitekture
1964. diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1964. - 1965. surađuje u atelieru arh. Vjenceslava Richtera na projektima:
1966. - 1968. usavršava studij arhitekture u Majstorskoj radionici prof. Drage Galića radeći na temama javnih, zdravstvenih i sportskih objekata, sudjeluje na više arhitektonskih natječaja (Zagreb, Pula, Sarajevo, Skopje, Karlovac)
1972-73. polaznik je tečaja iz poznavanja elektronskih računala i osnova programiranja u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu
1974. polaže stručni ispit
1974. sudionik je Međunarodne ljetne škole urbanizma u Ljubljani
1978. - 1980. polaznik je postdiplomskog studija "Urbanizam i prostorno planiranje" na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U temama seminarskih radova obrađuje mogućnosti primjene socioloških istraživanja i participacije stanovnika u procesu urbanističkog projektiranja
1989. na 269. sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta odobrilo je temu i sinopsis disertacijske radnje za stjecanje doktorata znanosti pod naslovom: "Prilog istraživanju arhitektonskih elemenata i oblika tipologije višestambenih zgrada u rekonstrukciji i izgradnji grada - na primjeru Zagreba"
1996. predao radnu verziju disertacije na pregled i ocjenu
2000. kreira vlastitu web stranicu www.branko-kincl.com
Radni odnos
1965. - 1974. radi u Urbanističkom zavodu grada Zagreba kao urbanist projektant.
1974. - 1977. radi u Urbanističkom institutu SR Hrvatske kao samostalni urbanist-planer.
1977. - 1979. radi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za arhitekturu kao samostalni projektant i voditelj grupa, a tokom 1978., 1979. i 1980. vrši funkciju zamjenika predstojnika Zavoda.
1979. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je u zvanje predavača na kolegijima Stambene zgrade I, Arhitektonsko projektiranje III, IV i V.
1987. na redovnoj sjednici Savjeta izabran je za predstojnika Zavoda za arhitekturu.
1987. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je za voditelja Studijskog centra i Ljetne škole arhitekture u Motovunu.
1988. na redovnoj sjednici Savjeta Arhitektonskog fakulteta izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Nastavlja raditi na kolegijima Stambene zgrade III, Arhitektonsko projektiranje III, IV i V.
1991. na redovnoj sjednici Znanstvenog vijeća Studija Designa izabran za nastavnika na kolegiju "Elementi arhitektonskog projektiranja".
1993. na redovnoj sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je u zvanje redovitog profesora i radi na kolegijima Stambene zgrade III, Arhitektonsko projektiranje III, IV, V, VIII I IX, Diplomski rad.
1997. temeljem 21. člana statuta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se članom Vijeća međunarodnih središta hrvatskih sveučilišta
2001. na redovnoj sjednici Znanstveno - nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran u trajno zvanje redovitog profesora
2007. Član Odbora za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana HAZU
2007. nositelj kolegija “Stanovanje, strategije i urbane matrice, istraživanje kroz projekt” na doktorskom studiju “Arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2009. savjetnik direktora IGH za arhitekturu i urbanizam
2010. predsjedništvo HAZU-a imenuje ga članom muzejskog odbora Gliptoteke na 3. točki 164. sjednice od 31. ožujka 2010.
2011. predsjedništvo HAZU-a imenuje ga predsjednikom Vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj, na sjednici održanoj 23. veljače 2011.
Nagrade i počasti
1983. dobitnik je godišnje republičke nagrade "Vladimir Nazor" za arhitekturu (interpolacija u središnjim gradskim zonama).
1987. priznanje Urbanističkog zavoda grada Zagreba
1990. godišnja nagrada 26. zagrebačkog salona
1991. Izvršno vijeće Skupštine grada Zagreba dodjeljuje nagradu 26. zagrebačkog salona za realizaciju Dom zdravlja Centar u Zagrebu.
1992. na godišnjoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran za člana suradnika.
2000. potvrđen za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
2001. Köln, Njemačka, međunarodna nagrada IOC / IAKS Award (International Olimpic Comitee / International Association for Sport and Leisure activities), Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb
2001. specijalna nagrada "Regione del Veneto" za izvedeni projekt "Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb" na natječaju "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura", organiziranom od udruženja arhitekata ALA - Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
2002. nagrada grada Zagreba za arhitektonsko ostvarenje Zgrada predstavništva Tvornice duhana Rovinj u Osijeku
2006. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2011. Priznanje za izvedeni projekt kompleksa tvorince u Kanfanaru, na natječaju "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura", organiziranom od udruženja arhitekata ALA - Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
Nastavno-pedagoški rad
1979. - 1988. u zvanju je predavača na Katedri za projektiranje. Izvodi nastavu na kolegiju Stambene zgrade I te organizira i vodi nastavu na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III, IV, V i Arhitektonsko projektiranje II za VŠS.
1979. voditelj je grupe studenata Arhitektonskog fakulteta na zadatku "Njivice" što ga Arhitektonski fakultet izlaže u Urbinu, u sklopu Internacionalnog laboratorija za arhitekturu i urbani design (ILAUD).
1988. - 1993. u zvanju izvanrednog profesora na Katedri za projektiranja izvodi nastavu na kolegiju Stambene zgrade I te izvodi nastavu na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III, IV, V i Arhitektonsko projektiranje II za VŠS.
1991. - 1997. nositelj kolegija "Elementi arhitektonskog projektiranja" na Studiju Designa.
1993 - 1995 predstojnik Katedre za arhitektonsko projektiranje.
1993. u zvanju redovitog profesora na Katedri za projektiranje izvodi nastavu na kolegiju Stambene zgrade III te izvodi nastavu na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III, IV, V i Arhitektonsko projektiranje II za VŠS.
1993. – 2005. izbornik studenske nagrade "Zdenko Strižić" za najbolju višestambenu zgradu, V. sem.
1994. izvodi nastavu na kolegijima: Integralni rad, Diplomski rad.
2000. izabran za člana diplomske komisije
2003. izabran za jednog od predsjednika diplomske komisije
2003/04. posljediplomski znanstveni studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, predavanje: Promet gradskog centra na primjeru Zagreba
2007. nositelj kolegija “Stanovanje, strategije i urbane matrice, istraživanje kroz projekt” na doktorskom studiju “Arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2007./10. kao gostujući profesor drži predavanja na kolegiju “Stambene zgrade” i “Zgrade za sport”, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1994/1995 student Zvonimir Prlić prof. Branka Kincla na kolegiju IX semestra “Integralini rad” za studiju “Interpolacija u povijesnoj jezgri Rovinja” nagrađen je Rektorovom nagradom
2006 grupa studenata (Ana Breka, Maja Bručić i Eva Cotman) prof. Branka Kincla i doc. Alenke Delić na kolegiju IX semestra “Integralini rad” za studiju “Hipotetski modeli razvoja grada na primjeru Savske ulice u Zagrebu” nagrađena je Rektorovom nagradom
2008 grupa studenata (Ante Nenadić, Boško Opalić i Morana Pak) prof. Branka Kincla na kolegiju IX semestra “Integralini rad” za studiju “Hipotetski modeli razvoja grada na potezu Heinzelova-Radnička-Domovinski most u Zagrebu” nagrađena je Rektorovom nagradom

Međunarodna ljetna škola arhitekture Motovun:
1983. izvodi nastavu u Ljetnoj školi arhitekture u Motovunu. Tema: Novo u starom.
1986. Arhitektonska studija hotela "Kaštel" u Motovunu.
1987. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je za voditelja Studijskog centra i Ljetne škole arhitekture u Motovunu.
1987. Idejno arhitektonsko rješenje studentskog stanovanja u Motovunu.
1987. - 2000. predstojnik Studijskog centra i voditelj Međunarodne ljetne škole arhitekture u Motovunu. Rukovodi cjelokupnim radom Centra i izvodi nastavu u Ljetnoj školi arhitekture. Teme: Tradicija I kreativnost; Motovun turistički, kongresni I festivalski grad Zavičaj I zavičajnost na primjeru Motovuna.
1993. Pojedinačna primjena kompjutora na specifičnim segmentima rada izrade dokumentacije i projektiranja.
1995. Cjelokupna se nastava i praktičan rad izvode uz primjenu informacijskih tehnologija. Radi se na projektima obnove gradskog tkiva, povijesno zaštićenih aglomeracija. U tom smislu najznačajnija je primjena IT na istraživanju metoda projektiranja kroz virtualnu sliku grada, pojedinačnih arhitektonskih oblika, stvaranju digitalnog arhitektonskog ambijenta, virtualne stvarnosti.
Predavanja u sklopu ljetne škole u Motovunu:
1988. – 2000. Motovun škola arhitekture I pretpostavke zajedničkog rada
1993. Projekti i realizacije stambenih zgrada 1976. – 86. sa osvrtom na način I metode rada
1994. Motovun turistički, kongresni I festivalski grad
1995. Uvodno predavanje I okrugli stol Zavičaj I zavičajnost
1995. Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu, Izlaganja na Tribini Sveučilišta, O djelovanju Studijskog centra za arhitekturu u Motovunu
1996. Arhitektura i grad na primjeru Motovuna
Motovun festivalski grad i Istarsko narodno kazalište
1997. – 1998. Javni gradski prostori na primjeru Motovuna
1998. Teze za obnovu Istarskih gradova unutrašnjsti
Motovun nova gradska vrata
1999. Gradska matrica i CAD simulacija u obnovi grada na primjeru Motovuna
Studija podmorskog tunela Hrvatska (Savudrija) – Italija (Grado)
2000. Gradska matrica i javni gradski prostori na primjeru Motovuna
CAD simulacija u obnovi grada na primjeru komunalne palače
2001. Projekti I realizacije – tri nagrade, jedan stadion I jedan prijedlog (podmorski tunel Hrvatska – Italija)
2002. osniva sa doc. A. Delić virtualni laboratorij kdvlab - kincl-delić virtual laboratory, organiziran za studente V semestra. Po prvi puta proveden je eksperimentalni model izvođenja vježbi podržanih javnim Internet servisom. Studentima je pružena mogućnost izbora – uz konvencionalni rad kroz osobni kontakt, organiziran je dodatni rad u virtualnom okružju koristeći neke od glavnih prednosti e-učenja - mogućnost fokusiranja na just-in-time učenje, odnosno, neovisno o vremenu i mjestu, u trenutku potrebe, i mogućnost on-demand instrukcija – instrukcije na zahtjev
2002. osniva sa doc. A. Delić novi izborni predmet Virtualnost u stambenoj arhitekturi čiji značaj proizlazi iz činjenice da se radi o novim znanjima na kojima se temelji budući razvoj u svijetu, pa tako i arhitektura. Radi se o novom, specifičnom i veoma važnom području za arhitekturu koje je kod nas u ovome času još u fazi formiranja. Obzirom na značaj i dubinu mogućeg utjecaja IT na arhitektonski okoliš budućnosti, na način rada uz primjenu VR, potrebna je permanentna diskusija na fakultetu o temi virtualne arhitekture. Dikusija je poticaj za druga predavanja, izložbe, seminare… 2004. predmet preuzima doc. A. Delić
Putovanja

Bio je na stručnim i studijskim putovanjima u svim zemljama Europe te u Brazilu, Argentini, Japanu, Singapuru, Hongkongu i Tajlandu. Organizirao je i vodio stručno studijsko putovanje u SAD s posjetom Sveučilištu Berkley. Organizirao je i vodio studijsko putovanje u SAD predstavnika USIZ-a stanovanja Zagreba, Urbanističkog zavoda grada Zagreba i Arhitektonskog fakulteta u Washington D. C. (HUD), Boston (MIT), Baltimore, Columbia. Služi se ruskim i engleskim jezikom.
Rad u stručnim i selekcijskim komisijama
1972. – 1973. član komisije za stručnu ocjenu elaborata u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture
1974. 1975. i 1984. – 1991. član Selekcione komisije za dodjelu republičke nagrade "Vladimir Nazor" za arhitekturu.
1974. član Komisije za reviziju GUP-a Virovitica 1975-1977. 1975.- 1977. član Komisija za urbanizam općine Črnomerec
1976. Član Selekcione komisije Društva arhitekata na Zagrebačkom salonu
Član Komisije IV Skupštine grada Zagreba za stručnu ocjenu urbanističkih planova.
Od 1984. član Komisije IV Skupštine općine Medveščak za stručnu ocjenu planova prostornog uređenja.
Od 1984. Predsjednik Komisije IV Skupštine grada Zagreba za stručnu ocjenu uvjeta uređenja prostora.
1988. Gradski komitet za prostorno uređenje, komunalne poslove. član Komisije za stručnu ocjenu prostornih planova.
1989. Gradski komitet za promet i veze. Predsjednik Komisije za stručnu ocjenu Provedbenog urbanističkog plana "Donji grad"
1989. Stručna komisija za ocjenu idejnog urbanističkog rješenja prometa u sklopu PUP-a Donji grad - Zagreb. Predsjednik komisije
1993. Ministarsto graditeljstva i Koprojekt, predsjednik Ocjenjivačkog suda za ocjenu projektne dokumentacije obiteljskih kuća i manjih višestambenih zgrada
1995. Član povjerenstva Međunarodne suradnje Sveučilišnih centara
1997. Na 13. izbornoj skupštini UHA-e izabran za člana Suda časti
2004. Član komisije Hrvatskih autocesta za ocijenu arhitektonskih rješenja pratečih objekta uz autocestu
Član Ocjenjivačkog suda na:
Jugoslavenskom natječaju za urb.arh. rješenje stambenog naselja "Đuro Đaković" u Sarajevu.
Jugoslavenskom natječaju za urb.arh. rješenje naselja "Livade" u Izoli.
Republičkom natječaju za urb. rješenje dijela središta Splita.
Republičkom natječaju za urb.arh. rješenje stambenog naselja "Franjo Sertić" u Slavonskom Brodu.
Pozivnom natječaju za urb.arh. rješenje prostora omeđenog Savskom, Jukićevom, Kršnjavoga i Pierottievom ulicom u Zagrebu.
Pozivnom natječaju za idejno urb.arh. rješenje "Doma omladine" u Splitu.
Pozivnom natječaju za izradu urb.arh. dijela urbanističkog projekta za naselje "Vrbas" u Bugojnu.
Pozivnom natječaju za urb.arh. rješenje hotela na prostoru omeđenom Draškovićevom, Solovljevom i Trpimirovom ulicom u Zagrebu.
Pozivnom natječaju za stambeno-poslovni objekt u Ilici 212-214 u Zagrebu.
Europan 2 - međunarodni natječaj mladih arhitekata na temu: "Živjeti u gradu". Predsjednik ocjenjivačkog suda 1991.
Član povjerenstva za ocjenu natječajnih radova zgrade HNK u Mostaru 1997.
Član ocjenivačkog suda za ocijenu natječajnih radova idejno-urbanističkog rješenja fakulteta i sveučilišnih odjela Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 2001.
Natječaj za Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje Sportsko-rekreacijskog centra “CHROMOS” Savica u Zagrebu. Predsjednik ocjenjivačkog suda 2005.
Natječaj za Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje Borovje za prostor južno od ulice 1. gardijske brigade - Tigrovi u Zagrebu 2006.
Objavljeni radovi
Radovi objavljeni u više knjiga u zemlji i inozemstvu.
Objavio radove u nizu stručnih publikacija, časopisa i novina kod nas i u inozemstvu.
Napravio više recenzija stručnih knjiga i projekata.
Sudjelovao na većem broju kongresa, simpozija i savjetovanja kod nas i inozemstvu.
Održao više javnih predavanja, javnih nastupa na televiziji i radiju.

vidi bibliografiju

Članstva
Udruženje Hrvatskih Arhitekata
Društvo Arhitekata Zagreba
Društvo Urbanista Zagreba
1970. – 1971. Član redakcije časopisa “ARHITEKTURA”
1972. – 1976. član Upravnog odbora DAZ-a
1974. – 1976. Član redakcije novina “Čovjek I prostor”
2000. Član IAHS – International Association for Housing Science, Miami
2001. Član IAKS – International association for sports and leisure facilities
2002. Član počasnog odbora međunarodne nagrade Dedalo Minosse za arhitekturu i izvedbu
Donacije:
KBC Rebro, klinika za urologiju
KBC Sestre Milosrdnice, programska studija razvoja bolničkog kompleksa u suradnji sa akademikom Kusićem
Dodir, centar gluho sljepih osoba, projektna dokumentacija za izgradnju
SOS-dječje selo Hrvatska
Zaklada Ana Rukavina
Sufinancirao izdavanje više knjiga i humanitarnih organizacija

Projekti


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.