Smokvina Marina

Tvrtka: AF - Arhitektonski fakultet

Zn. nov. Marina Smokvina, rođena je 1979. u Rijeci. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Do 2009. radi u nekoliko zagrebačkih projektantskih ureda kada se zapošljava kao znanstveni novak na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Polaznica je doktorskog studija ´Arhitektura i urbanizam´, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Projekti

Vezane vijesti

04/05/2011 urbanizam.zg

Zagreb-studija stanovanja

Prezentacija studije, prof. dr. sc. Tihomira Jukića, doc.dr.sc. Ivana Mlinara, zn. novakinje Marine Smokvine, održat će se u četvrtak, 05. svibnja, u 18 sati u DAZ-u


24/10/2009 urbanizam.zg

Osvrt na predavanje urbanizam.zg, prof. Jukić, Smode: Pariz, London, Tokio - vizije razvoja

U Društvu arhitekata Zagreba je započeo ciklus predavanja četvrtkom - urbanizam.zg...

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: