Institut za turizam

Adresa Vrhovec 5, Zagreb
Tel01 3909 666
Fax01 3909 667
E-mailjasenka.kranjcevic@iztzg.hr