Sekcija za interijer

Opis
Sekcija se bavi promocijom interijera kao multidisciplinarne arhitektonske prakse. U njezinu su djelokrugu prezentacije arhitekture interijera, organizacije izložbi, predavanja, radionica i natječaja te promocija i vrednovanje realiziranih interijera. U radu Sekcije iznimno je važno i određenje temeljnih obilježja hrvatskog interijera 20. stoljeća u europskom i svjetskom kontekstu koji mogu poslužiti i kao idejne smjernice za budući rad. Sekcija upoznaje hrvatsku javnost s dosezima svjetskih dizajnera te radi na promociji hrvatskog interijera i prateće industrije u Europi i svijetu. Sekcija preuzima ulogu koordinatora između arhitekata, dizajnera, povjesničara umjetnosti, likovnih umjetnika, modnih dizajnera te drugih srodnih struka u zajedničkim sudjelovanjima na natječajima, predavanjima, prezentacijama i ostalim oblicima promocije. Jedan je od ciljeva Sekcije približiti temu interijera studentima arhitekture kroz suradnju s Arhitektonskom fakultetom u Zagrebu te predavanjima pokušati kroz povijesni kontekst hrvatskog interijera i kroz recentne svjetske radove ocijeniti gdje se u globalnim okvirima nalazi Hrvatska te kako je moguće držati korak s najnovijim svjetskim trendovima u oblikovanju interijera, materijala te poglavito u profiliranju prateće nacionalne industrijske proizvodnje. Pomoć u stjecanju komparativnih prednosti hrvatskog industrijskog dizajna u odnosu na konkurentski europski i regionalni u iduće dvije godine također je jedan od temeljnih ciljeva Sekcije.

Djelatnici

Križnjak, Robert