Kalendar

Dodijeljene su Nagrade ARTUR 2015

12.06.2015 - 12.06.2015
Ciklus: ARTUR

U sklopu Konferencije ARTUR održane 9. lipnja 2015. u ORIS – Kući arhitekture u Zagrebu, dodijeljene su i Nagrade ARTUR kojima se odlikuju projekti koji doprinose održivoj i integrativnoj arhitektonskoj realizaciji na polju turizma uključujući lokalnu zajednicu te interdisciplinarni pristup radu.

Svrha nagrade ARTUR  je identificiranje najboljih praksi, održivih i dobro planiranih, integriranih arhitektonskih realizacija. Posebna pažnja usmjerena je na projekte koji koriste participativne procese u pripremi i realizaciji intervencija, te uključuju lokalnu zajednicu, građane, turističke zajednice i druge organizacije, te podržavaju multidisciplinarni pristup.
Svrha programa ARTUR usmjerena je na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam, čiji su dugoročni ciljevi jačanje uloge dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i doprinosa drugih kulturnih djelatnosti i struka u održivom razvoju turizma.
Pravo podnošenja prijava imali su arhitekti, urbanisti, arhitektonski uredi, turističke zajednice, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, konzervatori, stručnjaci za zaštitu okoliša, privatni investitori i drugi dionici koji djeluju u prostoru arhitekture i turizma.

Nagrada se dodjeljuje idejnim projektima i realizacijama koji promiču razvoj lokalne zajednice, doprinose kvaliteti turističkog prostora, te koji potiču interdisciplinarnost i cjelovitost u procesu i planiranju prostora, očuvanju okoliša, a uključuje:
1. Realizacije arhitekture u turizmu (zgrade za turizam i slobodno vrijeme, resorte, plaže i plažne objekte, toplički turistički sadržaji za obitelji, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pustare i drugi objekti za eno i gastro turizam)
2. Realizacije u javnom prostoru - turističke zone - doprinos razvoju i održivosti turizma (javni prostori – rive, trgovi, parkovi, prostori za kulturu, sport i rekreaciju, &∓ˇetnice, vinske ceste, eko sela)
3. Turistički projekti (projekti lokalne uprave i privatnih investitora s konkretnim manifestacijama u prostoru (planerski/urbanistički ili arhitektonski)
4. Realizirana stručna istraživanja i publikacije vezane za arhitekturu i turizamU razmatranje su se uzimale realizacije i idejni projekti od  2005. - 2015.
Stručni interdisciplinarni ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

1.         Vesna Rajković, dipl. ing arh. Ministarstvo turizma, Uprava za razvoj i konkurentnost turizma
2.         dr.sc. Neda Telišman Košuta,  Institut za turizam
3.         Maroje Mrduljaš, dipl. ing arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4.         Đuro Tomljenović, Hrvatska radiotelevizija
5.         Kata Marunica, dipl. ing.arh., NFO d.o.o, prošlogodišnji dobitnici nagrade ARTUR
6.         Iva Rukavina, dipl. ing arh., Društvo arhitekata Zagreba, program ARTUR

izvršio je selekciju najboljih radova, te dodijelio nagradu ARTUR uzimajući u obzir slijedeće kriterije:
doprinos prepoznatljivosti, autentičnosti, identitetu hrvatske turističke ponude (regionalne karakteristike, suvremene interpretacije ali i očuvanje i revitalizaciju arhitektonske baštine) doprinos kvaliteti prostora (kvalitetne dizajnerske, umjetničke, urbanističke i arhitektonske intervencije) cjelovitost i interdisciplinarnost u procesu osmišljavanja projekata koji uključuju stručnjake iz područja dizajna, arhitekture, socijologije, ekonomije i drugih srodnih struka očuvanje okoliša, ekološka osviještenost, društvena i ekonomska održivost inovativnost i kreativnost u planiranju, pristupu i ponudi.

Rezultati
Ukupno je pristiglo 18 prijedloga za ARTUR nagradu od čega 3 prijedloga realiziranih stručnih istraživanja i publikacija vezanih za arhitekturu i turizam.

U prvoj kategoriji REALIZACIJE I PROJEKTI U JAVNOM PROSTORU – pristigla su 3 prijedloga:
1. ˝Izložbeni park – TVG˝ (turbina – vratilo – generator), idejni projekt uređenja parka ˝Munjare grada Karlovca˝ (HE Ozalj I)
2. Turistička valorizacija kanala Svetog Ante u Šibeniku
3. Muzej Osjeta, Zagreb

U drugoj kategoriji REALIZACIJE I PROJEKTI ARHITEKTURE U TURIZMU – pristiglo je 5 prijedloga:

1. HOSTEL 63, Zagreb
2. Rekonstrukcija dvorca Janković u poslovni objekt – turističko-edukacijski centar, Lukač
3. Hotel Bellevue, Mali Lošinj
4. Kaquarium slatkovodni akvarij i muzej rijeka u Karlovcu
5. Integralni hotel srce prirode Srakovčić, Ribnik

U trećoj kategoriji – TURISTIČKI PROJEKTI I SADRŽAJI  – pristiglo je 7 prijedloga:
1. Uređenje interijera broda - multimedijalna dvorana, Vukovar
2. Eko centar Zlatna Greda, Zlatna Greda, Lug
3. Gradska knjižnica Labin i rudarski kompleks Pijacal (dio projekta Podzemni grad Labin), Labin
4. MobilE, Razne lokacije
5. Revitalizacija prostora starog kupališta na rijeci Dravi u Varaždinu, Varaždin
6. ˝Izložbeni park – TVG˝ (turbina – vratilo – generator), idejni projekt uređenja parka ˝Munjare grada Karlovca˝ (HE Ozalj I), Više lokacija
7. Rekonstrukcija plaže "Banja", Plaža Banja, Senj

U kategoriji – STRUČNA ISTRAŽIVANJA I PUBLIKACIJE – pristigla su 3 prijedloga:
1. „Afirmacija zadarskog poluotoka – suvremene turističke intervencije i zaustavljanje trenda iseljavanja iz gradskih središta“ 
2. ALFRED KELLER (1875.-1945.) - Arhitektonski projekti na Lošinju i prostoru Hrvatske
3. Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu.

Žiri je nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga odlučio dodijeliti slijedeće nagrade:

NAGRADA ARTUR 2015
KATEGORIJA:
REALIZACIJE I PROJEKTI U JAVNOM PROSTORUTURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SVETOG ANTE U ŠIBENIKU

LOKACIJA: KANAL SVETOG ANTE, ŠIBENIK, značajni krajobraz
PREDLAGATELJ: Javna ustanova zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko- kninske  županije, Prilaz Tvornici 39, 22000 Šibenik; mr. sc. ANITA BABAČIĆ AJDUK, ravnateljica
INVESTITOR: Javna ustanova zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko - kninske  županije
AUTOR: prof. NIKOLA BAŠIĆ, dipl. ing. arh.
KOAUTORI: ZVONIMIR BUŠIĆ, dipl. ing. arh.
SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: Branislav Brkić, dipl.ing.građ.; Lucija Melada, dipl.ing.arh.; Venćeslav Butić, el. teh.; Renata Slavica, dipl.oecc. – Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije;  Tina Dragutin Burić, mag.biol - Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije
GODINA PROJEKTA: 2010
GODINA REALIZACIJE: 2013
VRIJEDNOST INVESTICIJE: 1.334.053,99 EUR/ 10.005.404,93 kn
AUTOR FOTOGRAFIJA: Tamas BujnovszkyObrazloženje žirija:
Projekt značajno pridonosi turističkoj atraktivnosti grada &ˇibenika koji se u posljednjih par godina počinje pozicionirati na turističkom tržištu, te javnosti na inventivan način otvara do sada neiskorišten potinecijal prostora. Šetnica je izvedena na način da se nenametljivo uklapa u prostor, ne narušavajući prirodni okoliš, te kroz odabir autohtonih materijala i pratećih sadržaja ističe i naglašava prirodne vrijednosti prostora kroz vidikovce, odmorišta, itd. Kvalitetnom trasom objedinjuje različite vizure, ambijente, točke interesa što je čini zanimljivom i dinamičnom za korištenje.
NAGRADA ARTUR 2015.
KATEGORIJA: STRUČNA ISTRAŽIVANJA I PUBLIKACIJE

AFIRMACIJA ZADARSKOG POLUOTOKA – SUVREMENE TURISTIČKE INTERVENCIJE I ZAUSTAVLJANJE TRENDA ISELJAVANJA IZ GRADSKIH SREDIŠTA“ -  urbanistička radionica LOKACIJA: Zadarski poluotok - povijesno središte grada
PREDLAGATELJ: Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za urbanizam prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb, Kačićeva 26
NARUČITELJ/IZDAVAČ/: Grad Zadar_Društvo arhitekata Zadra (ZDA) _Arhitektonski fakultet (AF)
AUTORI: Prof.dr.sc. Tihomir Jukić i grupa studenata Arhitektonskog fakulteta
SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: Asist. Kristina Perkov
GODINA PROJEKTA: 2013/14.
GODINA REALIZACIJE: 2015.
AUTOR FOTOGRAFIJA: Studenti AF i fotografije korištene iz knjiga i stručne literature

Obrazloženje žirija:
Publikacija se bavi analizom i reafirmacijom zadarskog poluotoka. Kroz analizu stanja i ponuđena rješenja  promišljenih  intervencija, sugeriraju se alati i načini zadržavanja života u staroj gradskoj jezgri te suprotstavlja se turizmu kao plošnim konzumentu prostora. Studija je izvrstan primjer promišljanja prostora povijesnih gradskih jezgri te platforma za dalju razradu strateškog razvoja grada, a time i prostorno planske dokumentacije.
Publikacija kao takva pozitivan je primjer pristupa razvoju i za druge obalne gradove kao npr. Split, Šibenik, itd, koji su danas izloženi snažno rastućem pritisku turističke potražnje. Vrijednost studije leži i u činjenici da su kreatori studije pod mentorstvom prof. dr. sc Jukića studenti arhitekture, za koje je ovaj projekt zasigurno važna smjernica njihovog budućeg stručnog razvoja.POSEBNO PRIZNANJE ARTUR
KATEGORIJA:
REALIZACIJE I PROJEKTI ARHITEKTURE U TURIZMU
Obrazloženje žirija
Kaquarium slatkovodni akvarij i muzej rijeka u Karlovcu
LOKACIJA: Gornje Mekušje, Karlovac
PREDLAGATELJ: Studio 3LHD, Nikole Božidarevića 13/4, Saša Begović
INVESTITOR/NARUČITELJ/IZDAVAČ/: Grad Karlovac
AUTOR: Studio 3LHD
SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: Projektni tim (Studio 3LHD), Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Irena Mažer, Vibor Granić, Deša Ucović; projekt konstrukcije: Palijan d.o.o. (Ivan Palijan, Siniša Lulić); projekt vodovoda i akvarijske tehnologije: Vodotehnika d.d. (Nenad Šutevski); projekt vodovoda i odvodnje: Vodotehnika d.d. (Tomislav Fujs); projekt elektroinstalacija: Projekting 1970 (Erol Čičić, Antonio Praničević); projekt strojarskih instalacija; Ured 3T (Zlatko Jakoplić); projekt dizala: Lift Modus d.o.o. (Rok Pietri); racionalna upotreba energije i toplinske zaštite i zaštita od buke: AKFZ studio d.o.o. (Mateo Biluš); projekt uređenja krajobraza: Uređenje krajobraza d.o.o. (Luka Brnić, Ines Hrdalo); projekt zaštite od požara i zaštite na radu: ING Labos (Nadan Kosanović); akvarijska tehnologija: Tehnoekspert (Franjo Jović); zaštita riba: Hrvatski Veterinarski Institut (Dražen Oraić); akvarijski postav: PMF (Marko Ćaleta, Zoran Marčić); rasvjeta akvarija – konzultant:Petra Bašić
GODINA PROJEKTA: 2013
AUTORI FOTOGRAFIJA: 3D – Boris Goreta

Kompleks akvarija vrlo se kvalitetno uklapa u prostor naglašavajući simboliku grada na četiri rijeke. Tema akvarija i riječnog okoliša promišljeno  je ispričana, uključujući i interaktivne osjetilne elemente kao što su zvukovi, svijetlo, itd, što ju čini dodatno zanimljivom i u duhu suvremenog poimanja turističkih atrakcija. Kompleks uključuje sve potrebne prateće sadržaje kao što su učionice, dvorane, ugostiteljstvo, suveniri, parkirališta i sl, te je povezan i integriran s okolinom i gradom.

 

POSEBNO PRIZNANJE ARTUR
KATEGORIJA: TURISTIČKI PROJEKTI I SADRŽAJI
Revitalizacija prostora starog kupališta na rijeci Dravi u Varaždinu (idejni projekt)
LOKACIJA: Kupalište na Dravi, park-šuma Varaždin, k.o. Varaždin, kč.br. 5944/7, 5945/2, 5946, 5948 (RH, Javno vodno dobro), kč.br. 5945/1, 5945/3, 5945/4 (Turist d.o.o.)
PREDLAGATELJ: Janko Jelić i Kristina Škrokov
INVESTITOR: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
AUTORI: Janko Jelić mag.ing.arh. Kristina Škrokov mag.ing.arh.
SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: Alenka Car dipl.ing.biol., Sanja Kopjar dipl.ing.agr., Zdenko Kereša dipl.ing.građ.-hidrolog
GODINA PROJEKTA: 2014.

Obrazloženje žirija:
Projekt bitno pridonosi 'izlasku' Varaždina na Dravu uz postojeću sportsku dvoranu, te time „otvara“ novu turističku zonu grada čime kreira novu turističku atrakciju.

Projektom se adekvatno uređuje napušten prostor nekadašnjih bazena i kupališta, te kvalitetno afirmira postojeće ambijente.
Kompleks uključuje nove turističke sadržaje poput sustava šetnica, otvorenih prostora za manifestacije i događanja te rekreacijske sadržaje. Uključuje također 'muzej Drave' što je izuzetno zanimljiv novi kulturni i turistički sadržaj grada Varaždina i šire regije, imajući na umu značaj Drave kao dijela Regionalnog parka Mura-Drava, UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, dijela mreže NATURA 2000.

ARTUR TIM:
Voditelj projekta: Iva Rukavina
Programski odbor: Andreja Ilijanić, Sunčana Rapaić, Aleksandra Uhernik Đurđek, Ana Mrđa
Organizacijski odbor: Vesna Vrga Perović, Ana Marendić, Davorka Perić
Strateški partner: Institut za turizam i Hrvatski savjet za zelenu gradnju


ARTUR je program koji je iniciralo Društvo arhitekata Zagreba i pokrenulo u suradnji s Institutom za turizam i Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, te Društvima arhitekata Zadra, Dubrovnika i Istre čiji su dugoročni ciljevi usmjereni na prevladavanje postojećih nedostataka i problema veznih za prostor i turizam.

U 2014. godini s temom grad i regija kroz program ARTUR preispitali smo obalni dio Hrvatske te utjecaje grada na regiju s turističko sociološkog aspekta te refleksije na prostor u Zadru, Dubrovniku i Puli.

U 2015. godinu ARTUR se bavili smo se  kontinentalnom Hrvatskom uzimajući u obzir potpuno različite karakteristike kontinentalnog turizma, a sve kako bismo prikazali koje sve načine i tipove turizma zaista imamo te potencijale koji se iz njih nastaju,  bazirane na principu održivosti te savjesnog i pametnog planiranja prostora kao osnove cjelogodišnjeg turizma. Program se bavi  podizanjem svijesti o neophodnosti projektiranja poštujući i implementirajući sve zakonitosti korištenja obnovljivih izvora energije i bio-klimatskog dizajna, s obzirom da je turistički segment privrede jedan od najvećih potrošača energije. Namjera je približiti alate i metode usmjerene na učinkovito korištenje energije, poštujući i promovirajući Nacionalne ciljeve za smanjenje količine CO2 do 2030 god kao i energetske učinkovitosti.

          


Ministarstvo kulture         Gradski uredi 

                                
Turistička zajednica grada Zagreba    


Austrijski kulturni forum


Daruvarske toplice

Medijski pokrovitelji:

Predavači

Jukić, Tihomir, Autor

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, rođen je 1954. u Osijeku. Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1978., a poslijediplomski studij "Urbanizam i prostorno planiranje" Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu pohađao 1980.-82. Na Institutu I.T.C. u Enschedeu (Nizozemska) pohađao 1984.-85. poslijediplomski studij “Urban survey”. Magistarski rad obranio u Nizozemskoj 1985. Zaposlen je na fakultetu od 1979. u Zavodu za urbanizam i kao honorarni asistent, a od 1986. kao asistent na Katedri za urbanizam. Dobitnik je nagrade za arhitekturu i urbanizam 16. slavonskog biennala (1998., J. Horvat).

Bašić, Nikola, Autor

Begović, Saša, Autor

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Predavači

Jukić, Tihomir
Autor

Bašić, Nikola
Autor

Begović, Saša
Autor

ARTUR

Program ARTUR  iniciralo je Društvo arhitekata Zagreba i pokrenulo u suradnji s Institutom za turizam i Savjetom za zelenu gradnju, te Društvima arhitekata Zadra, Dubrovnika i Istre čiji su dugoročni ciljevi usmjereni na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam.

Iz ciklusa

02.03.2020 - 07.06.2020
Putovanje EPK Rijeka i Raša 5.-7.6.2020

29.11.2018 - 29.11.2018
Održana je konferencija ARTUR 2018

29.11.2018 - 29.11.2018
konferencija ARTUR 2018 - KULTURNI TURIZAM

28.11.2018 - 28.11.2018
Još o konferenciji ARTUR 2018


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.