Kalendar

Prostor i turistički potencijali kontinentalne Hrvatske - Gradski turizam

12.02.2015 - 12.02.2015
Ciklus: ARTUR
Radionica

ARTUR Arhitektura i turizam i Društvo arhitekata Zagreba pozivaju vas na prvu radionicu „Gradski turizam“ u ovogodišnjem ciklusu programa ARTUR pod krovnom temom „Prostor i turistički potencijali kontinentalne Hrvatske“. Radionica će se održati u prostorima Društva 12. veljače 2015. U nastavku pročitajte više o programu, a prijavnicu preuzmite ovdje.

U protekloj sezoni, s temom grad i regija kroz program ARTUR preispitali smo obalni dio Hrvatske te utjecaje grada na regiju s turističko sociološkog aspekta te refleksije na prostor u Zadru, Dubrovniku i Puli.

Kroz 2015. godinu ARTUR de se posvetiti kontinentalnoj Hrvatskoj s obzirom na potpuno različite karakteristike takvog tipa turizma, a kako bismo prikazali koje sve načine i tipove turizma zaista imamo te potencijale koji se iz njih rađaju, naravno bazirano na principu održivosti te savjesnog i pametnog planiranja prostora kao osnove cjelogodišnjeg turizma.

Osim toga, ove de se sezone dio programa baviti podizanjem svijesti o neophodnosti projektiranja poštujući i implementirajući sve zakonitosti korištenja obnovljivih izvora energije i bio-klimatskog dizajna, s obzirom da je turistički segment privrede jedan id najvećih potrošača energije. Namjera je približiti alate i metode usmjerene na učinkovito korištenje energije, poštujući i promovirajući Nacionalne ciljeve za smanjenje količine CO2 do 2030 god kao i energetske učinkovitosti.

Tema prve radionice – GRADSKI TURIZAM je transformacija smještajne ponude i pratećih sadržaja. Radionica će se baviti arhitektonskim tipom hostela (36 hostela + prvi integralni hostel u Hr), privatnim smještajem i hotelima u kontekstu prenamjene i obnove javnih prostora i usluga, promjenama bookinga i servisa te implementacijama energetski održivih koncepata u postojeće strukture i proces projektiranja i dizajna na mikro razini.  


Ana Bilan & Irena Vojnović - Swanky Mint Hostel


Ana Bilan & Irena Vojnović - Swanky Mint Hostel

Prvi dio cjelodnevne radionice namijenjen je okruglom stol na temu: Transformacija grada - potrebe i potencijali na kojoj sudjeluju: Martina Bienenfeld, Turistička zajednica grada Zagreba, Branka Tropp, Turistička zajednica grada Varždina, Niko Skrivanelli, Udruga hostelijera grada Zagreba, Snježana Turalija, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Slavica Olujić Klapčić, Agencija Katapult promocija, Ana Magdić dipl.ing.arh., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada i Sanda Čorak, Institut za turizam a moderatorica okruglog stola je Ana Mrđa, mag.ing.arh. Nakon pauze za ručak, u drugom djelu radionice u interaktivnom formatu World café, uz moderatoricu Aleksandru Uhernik Đurđek diskutirat ćemo o temi gradskog turizma uz recentne primjere iz prakse. Radionica ARTUR Zagreb Gradski turizam uvrštena je u sustav Stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduje se sa sedam (7) bodova.


Ana Bilan & Irena Vojnović -Swanky Mint Hostel


ARHIV arhitekti, Iva Pauzar, Pero Vuković - Hostel 63


ARHIV arhitekti, Iva Pauzar, Pero Vuković - Hostel 63


Brit hostel


Antonija Bogadi, Maja Kireta, Emilija Vlahek - Projekt revitalizacije varaždinske vojarne

Sudionici radionice:

Dr. sc. Sanda Čorak znanstveni je savjetnik i od 2001. godine ravnateljica Instituta za turizam. Više od dvadeset godina bavi se istraživanjem tržišta u turizmu, segmentacijom turističke potražnje, a posljednjih godina destinacijskim marketingom,  menadžmentom i upravljanjem turizmom. Zbog sve veće važnosti urbanog turizma za Hrvatsku u posljednje vrijeme izučava gradski turizam i prati izvještaje Svjetske turističke organizacije (UNWTO) na temu gradskog turizma.Damir Levak, Turistička zajednica Grada VaraždinaAna Bilan, dipl.ing.arh.
rođena je u Zagrebu 1981. godine, gdje je i 2008. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu. Tijekom studija 2004. pohađala je i radionicu Integrated Design na Parsons New School for Design u New Yorku. Nakon završenog studija radila je u arhitektonskom uredu Arhanarh u Zagrebu. 2012. završila je stručni magisterij Održiva arhitektura na Istituto Europeo di Design u Torinu u Italiji pod mentorstvom glasovitog talijanskog arhitekta Maria Cucinelle. Stručnu praksu po završenom magisteriju odradila je u Barceloni u uredu Arriola&Fiol. Po povratku u Zagreb zapošljava se u arhitektonskom uredu Materija, gdje i danas radi. U svojoj karijeri sudjelovala je na brojnim arhitektonskim natječajima radionicama,a radila je na rezidencijalnim, poslovnim i zdravstveno-turističkim zgradama, te interijerima.

Irena Vojnović, dipl.ing.arh. rođena je u Zagrebu 1983. godine, gdje je i 2009. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu. Tijekom studija 2004. pohađala je i radionicu Integrated Design na Parsons New School for Design u New Yorku. Nakon završenog studija stalno je zaposlena u arhitektonskom uredu Materija u Zagrebu, gdje i danas radi. 2012. završila je stručni magisterij Održiva arhitektira na Istituto Europeo di Design u Torinu u Italiji pod mentorstvom glasovitog talijanskog arhitekta Maria Cucinelle. Stručnu praksu po završenom magisteriju odradila je u Šangaju u uredu Taranta Creations. 2013. postaje članica OEUOA-a u Hrvatskoj komori arhitekata. U svojoj karijeri radila je na rezidencijalnim, poslovnim i turističkim zgradama, te interijerima.

Ana Magdić, dipl.ing.arh. rođena je u Zagrebu 1979. godine, gdje je 2007. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija radila  je u arhitektonskom uredu Materija, a potom u uredu Studio XXL. Do 2011. suradnik je i nekoliko drugih ureda, te se bavi projektima rezidencijalnih, poslovnih, sakralnih, sportsko - rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih zgrada, trgovačkih centara, projektima interijera i uređenja javnih gradskih prostora. Sudjeluje na mnogim arhitektonsko urbanističkim natječajima i osvaja nekoliko nagrada. 

Od 2011. radi u Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Radi na poslovima strategijskog planiranja i razvoja, programiranja i koordinacije domaćih i EU projekata iz područja urbane mobilnosti, poticanja razvoja kreativnih industrija i razvoja turizma. Bavi se i organizacijom domaćih i međunarodnih skupova i radionica na području planiranja održive mobilnosti u gradovima, međuinstitucionalne suradnje i participacije građanstva, te socijalne uključenosti u donošenju suvremenih urbanih politika. 

Od 2015. voditeljica je Odsjeka za praćenje, vrednovanje i izvještavanje u Odjelu za koordinaciju i praćenje provedbe strategijskih odluka, planova i projekata Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. 

ARHIV arhitektura i urbanizam

ARHIV arhitektura i urbanizam međunarodni je interdisciplinarni arhitektonski ured koji djeluje na projektima od najmanjeg mjerila (dizajna i dizajna namještaja), preko projekata interijera i obiteljskih kuća, do većih projekata različitih tipologija poput poslovnih zgrada, hotela, resorta, stadiona i urbanizama najvećeg mjerila. Ured brzo napreduje i uz veliki broj paralelnih projekata u realizaciji, zapošljava prvenstveno mlade, netom diplomirane arhitekte, najbolje u svojim generacijama, te na taj način tvori svjež i neopterećen pogled. Ured trenutno broji 8 ljudi.

Iva Pauzar diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjeluje na nekoliko radionica. Tijekom studija prakticira arhitekturu u nekoliko arhitektonskih ureda, među kojima su Randić-Turato, Randić i suradnici i Njirić+ arhitekti. Dio Master studija provodi na Politechnico di Milano. Redovito sudjeluje na arhitektonskim natječajima. Od 2014. djeluje u uredu ARHIV arhitektura i urbanizam.

Pero Vuković diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik Rektorove nagrade za projekt osnovne škole pod mentorstvom profesora Tončija Žarnića. Dio tima 14 arhitekata, selektora Lea Modrčina, predstavnika na arhitektonskom biennaleu u Veneciju 2010. godine s projektom plovećeg paviljona - teglenice. Od početka studija sudjeluje u arhitektonsko urbanističkim natječajima i osvaja brojne nagrade. Od 2011. radi za Office for Metropolitan Architecture (OMA), arhitekta Rema Koolhaasa. 2014. godine osniva vlastitu praksu ARHIV arhitektura i urbanizam kroz koju djeluje.

Maja Kireta diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine od kada se bavi projektiranjem i gradnjom u nekoliko arhitektonskih biroa, te samostalno. Najduže  / 8 godina / radi u „Coningu“, Varaždin, gdje stječe vrlo bogato projektantsko iskustvo na poslovima širom Hrvatske kroz sve faze i sve vrste projekata (nove građevine, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije, povijesne građevine, obiteljske kuće, višestambene građevine, poslovne građevine i prostori, industrijske zgrade i postrojenja, hoteli, restorani, škole), surađuje sa svim tipovima investitora, javnom upravom, svim sudionicima u gradnji. Nakon položenog stručnog ispita 2007. godine postaje voditeljica složenih projekata i velikih investicija.
Vjeruje da je jednostavnost genijalnost, te želi uravnotežiti sadašnji trenutak sa istinitim ciljevima. Koautorica je projekta „Održiva urbana obnova bivše vojarne u Optujskoj“ sa arhitekticama Emilijom Vlahek i Antonijom Bogadi i programa „Održivi Varaždin“ koji je izravna posljedica projekta vojarne. Kroz program „Održivi Varaždin“ radi na promociji održivog razvoja s naglaskom na održivu gradnju (kroz arhitekturu, gradnju i prostorno planiranje). Kroz program do sada su odrađene radionice, predavanja, izložba i medijska promocija. Znajući da održivost može biti pokretač ubrzanog razvoja, naš je cilj da Varaždin postane vodeći grad u regiji u pogledu strategije razvoja - centar širenja znanja i iskustava, centar razvoja i privlačenja novih tehnologija i investicija te primjer održivog grada.
Do 2013. predsjednica „Društva arhitekata Varaždin“, članica „Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju grada Varaždina“ i članica „Savjeta Udruženja hrvatskih arhitekata“.
Tijekom 2014 izrađuje sa Emilijom Vlahek i Antonijom Bogadi Studiju „Održiva urbana obnova bivše Vojarne u Optujskoj“, za naručitelja Grad Varaždin.

Snježana Turalija (ex Malović) rođena je u Karlovcu 17. kolovoza 1971. godine. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Karlovcu. Potom je studirala na Sveučilištu u Rijeci, Hotelijerskom fakultetu u Opatiji te diplomirala 1996. te diplomirala na temu: Marketing u turizmu i ugostiteljstvu. Zatim se na Ekonomskom fakultetu u Beču usavršavala u području destinacijskog managementa na primjeru zemlje Austrije. Uslijedilo je zapošljavanje u Opatiji, Grand hotelu Adriatic gdje Snježana radi u kongresnom odjelu te se dodatno educira u području event managementa.

Dolaskom u Zagreb, 1998. godine, zapošljava se u internacionalnoj kompaniji Ytong gdje radi na poslovima organizacijskog managementa, te također tijekom 10 godina na poslovima marketinga za zemlje Sloveniju (1 g.) i Hrvatsku (9 g.) te u međuvremenu uspješno završava program Londonske škole za odnose s javnošću. Koordinirajući odjel marketinga radila je istovremeno na više područja – strategija marketinga i prodaje, razvoj novih proizvoda, branding, odnosi s javnošću, kreiranje oglasnih kampanja, zatim iz područja vođenja projekata, upravljanja, menagementa, komunikacijskih vještina, pregovaranja, prezentiranja,  te na razvoju projekata za više ciljnih skupina – od opće do profesionalne javnosti u području arhitekture i graditeljstva.

Promicanje novih trendova u graditeljstvu Snježana nastavlja od 2011. kao članica Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Od 2012. godine na poziciji izvršne direktorice Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju istovremeno se educira o definiciji i pozitivnim učincima zelene gradnje kroz cjelogodišnji edukativni program Green Building Professional, Green Labos interaktivne radionice te edukacijske programe za LEED, BREEAM i DGNB međunarodne certifikate za zelenu gradnju. Hrvatski savjet za zelenu gradnju neprofitna je organizacija bazirana na profesionalnom članstvu (www.gbccroatia.org) i dio je globalne mreže nacionalnih Savjeta za zelenu gradnju – World Green Building Council (www.worldgbc.org)

Slavica Olujić Klapčić je CEO & project manager u agenciji Katapult. Tijekom godina Katapult se razvio u specijaliziranu agenciju s ekspertizom u području osmišljavanja, organizacije i produkcije korporativnih evenata, kulturnih i turističkih manifestacija, poslovnih konferencija i kongresa te tematskih partyja.

Ulaz je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prijaviti se na mail: ana.marendic@d-a-z.hr. Prijavnicu za prvu radionicu programa ARTUR 2015. preuzmite u PDF ili WORD formatu

ARTUR TIM:
Voditelj projekta: Iva Rukavina
Programski odbor: Andreja Ilijanić, Sunčana Rapaić, Aleksandra Uhernik Đurđek, Ana Mrđa
Organizacijski odbor: Vesna Vrga Perović, Ana Marendić, Davorka Perić
Strateški partner: Institut za turizam i Hrvatski savjet za zelenu gradnju


ARTUR (Arhitektura i turizam) je program koji je iniciralo Društvo arhitekata Zagreba i pokrenulo u suradnji s Institutom za turizam i Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, te lokalnim Društvima arhitekata  čiji su dugoročni ciljevi usmjereni na prevladavanje postojećih nedostataka i problema veznih za prostor i turizam. Zahvaljujemo na inicijalnoj potpori.
Društvo arhitekata Zagreb (DAZ) je strukovna udruga koja radi na razvoju i promociji hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite okoliša. DAZ ima više od 1000 aktivnih članova, priznatih arhitekata, urbanista, krajobraznih arhitekata i dizajnera interijera. U svom djelovanju DAZ zastupa interese članova, organizira i provodi natječaje iz područja arhitekture i urbanizma, organizira i priprema stručni i obrazovni program te sudjeluje u pripremama prijedloga zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva.
DAZ je najutjecajnija stručna arhitektonska udruga, a njegova Internet stranica je jedan od najposjedenijih arhitektonskih portala.


Više informacija o projektu pročitajte ovdje i na www.artur.d-a-z.hr .

Zahvaljujemo se pokroviteljima, partnerima, sponzorima i donatorima koji su doprinijeli realizaciji prošlogodišnjeg programa ARTUR 2014:

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

ARTUR

Program ARTUR  iniciralo je Društvo arhitekata Zagreba i pokrenulo u suradnji s Institutom za turizam i Savjetom za zelenu gradnju, te Društvima arhitekata Zadra, Dubrovnika i Istre čiji su dugoročni ciljevi usmjereni na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam.

Iz ciklusa

02.03.2020 - 07.06.2020
Putovanje EPK Rijeka i Raša 5.-7.6.2020

29.11.2018 - 29.11.2018
Održana je konferencija ARTUR 2018

29.11.2018 - 29.11.2018
konferencija ARTUR 2018 - KULTURNI TURIZAM

28.11.2018 - 28.11.2018
Još o konferenciji ARTUR 2018

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.