Natječaj za izradu umjetničko - likovnog rješenja akumulatora topline

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski
otvoreni
arhitektonski

ROK 23.11.2016.

REDNI BROJ NATJEČAJA 155

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu umjetničko - likovnog rješenja akumulatora topline

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

u organizaciji i provedbi

za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb

Objavljuje raspis za

Umjetničko - likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ

za izradu

Umjetničko - likovnog rješenja akumulatora topline

 

INVESTITOR I NARUČITELJ

HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja  imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:

- umjetnici sa završenom likovnom akademijom;

- arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;

- dizajneri sa završenim Studijem dizajna;

- umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)

 

ROKOVI

Početak  natječaja:                                                 četvrtak,  13.10.2016.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                     nedjelja,  23.10.2016.

Rok predaje natječajnih radova:                                 četvrtak,  23.11.2016.

 

Natječajne podloge su dostupne na poveznici     http://bit.ly/2dvfZEz

 

NAGRADE

Ako do određenog roka stigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

                          neto iznos             bruto iznos

I.   nagrada           35.000,00 kn       44.100,00 kn

II.  nagrada           21.000,00 kn       26.460,00 kn

III. nagrada           14.000,00 kn       17.640,00 kn

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze  ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a  na neto iznos obračunat će se PDV.

                                                

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Robert Križnjak, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a

prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a

Jelena Damjanović, dipl.novinar

Sandro Đukić, likovni umjetnik

Andrej Filetin, dizajner

       

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Roman Vukoja, dipl.ing.arh.

       

Stručna savjetnica:

Sonja Jerković, dipl.ing.građ.

 

Tehnička komisija:

Luka Ćaćić, mag.ing.aedif.

Boris Vidaković, dipl. ing. arh.

 

Tajnica natječaja:

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

 

Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)  i Uvjetima natječaja kojih su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: