Müllerov breg

Opis

Pješački i biciklistički promet

Mreža pješačkog prometa razvijena je u sklopu javnih cesta i dodatno samostalno razgranana obzirom na krajobrazne kvalitete obuhvata. U glavnim smjerovima u sklopu koridora cesta predviđen je pješak 1,5 obostrano, s jednostranom dvosmjernom biciklističkom stazom. Uzdužne nagibe nastojalo se zadržati ispod 7,5%.

Kolni promet

Mreža kolnog prikazana je u mj. 1:2000 i 1:1000 na listovima. Segment Kvaternikove ulice uključuje se u kružnu sabirnu ulicu povezanu na planiranu gradsku cestu rubom obuhvata. Radijalnim vezama iz sabirne ulice rješava se područje zone M1 i povezuje naselje sjeverno od obuvata. U tom smjeru ostvaruje se alternativna veza na Ul. Črnomerec.

Javni prijevoz

Blizina okretišta za smjer prema centru i planirana veza prema Laništu akceptirani su u rješenju što se tiče modifikacija programa.

Promet u mirovanju
Kompletni parkinzi u sklopu korisničkih zona planirani su u podzemnim (ili suternskim) etažama. U sklopu javnih površina uređena su okomita parkirališta – jednostrano. Prema potrebi u koridoru se može urediti uzdužno parkiranje ili dodatna traka prema potrebama prometa.

Krajobrazno uređenje

Park šuma
Veća šumska područja dijelom u obuhvatu rješenja korištena su i štićena za potrebe ograničavanja vizualne eksponiranosti.

Park
Park uređen oko tehnološkog jezera ciglane uključuje sanaciju divljeg odlagališta otpada, šumske površine pokosa iskopa i tematski park s prizemnim paviljonom površine do max 600 m2. Jezera se zadržavaju (po mogućnosti u izvornom obliku).
Park je određen kao glavna spona gornjeg i donjeg naselja.

Dječja igrališta i parkovne površine
Dječja igrališta i ostale parkovne zone određene su u sklopu korisničkih površine, škole i parka šume (vidikovci). Predviđeno je ukupno oko 3000 m2 parkovnih površina i dječjih igrališta na platou M1 (bez tematskog parka)


Tipologija

M1
Odabrana tipologija proizlazi iz ograničenja prostora,, konfiguracije terena i potencijala prostora. Stambene lomljene lamele prate slojnice, načinom artikulacije prostora nastojalo se uspostaviti oblikovnu simbiozu između šumskih površina i izoliranih džepova ui čistina između lamela. Stanovi su gotovo svi dvostrani, s dnevnom grupom orjentirani na jug – jugoistok (smjer glavnih vizura prema gradu) s razmjerno velikim površinama vanjskih prostora unutar stana (obzirom na potencijale i kvalitetu vanjskog prostora).
Na potezu uz Kvaternikovu u kontaktu s postojećom izgradnjom lamele su postavljene zabatom i niže u odnosu na okolne kuće. Rubnim područjem duž istočnog ruba obuhvata lamele se polažu zabatom ili su tamponirane park-šumom.

M2
Izradi skice za određivanje tipologije za zone M2 pristupilo se sa pretpostavkama:
- „Reizgradnja“ brda i nastavak parka
- Uključivanje javnih garaža u izgradnju
- Maksimalno povezivanje i otvaranje prema parku
- Poslovni i trgovački sadržaji

Kontaktna izgradnja
Kontaktna izgradnja na rubnom području prostorne cjeline A određena je radi uklapanja u postojeću strukturu.


Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: