Müllerov breg

Opis

Obuhvat je podijeljen u dvije cijeline u skladu sa konfiguracijom terena. Na ju.nom
dijelu planirana je vi.eslojna struktura koja sadr.i u sebi mno.tvo elemenata i propusna
je na niz načina. Ova struktura je zami.ljena kao vertikalno umno.avanje terena kako
bi se maksimalno iskoristio potencijal ovog obuhvata čija pozicija na dodiru donjogradskog
bloka i obronka Medvednice daje priliku za razvoj javnog prostora i urbaniteta specifičnog
za Zagreb. Katnost ovog dijela je-3 ukopane gara.e,-2 poslovne ukopane eta.e,
prizemlje- poslovnaeta.a+ 6 eta.a stambene namjene+krovni vrt.
Sjeverni dio obuhvata, iznad strmog terena pod .umom, osjećajno pripada obroncima
Medvednice te se memorijski ve.e na vočnjake. Na.e rje.enje podr.ava kontinitet ovog
osjećaja za prostor uz kreiranje novog urbanog stambenog tepiha. Imperativ pri
osmi.ljavanju ovog prostora bio je stvaranje zajedničkog urbanog prostora koji na
obroncima Medvednice nedostaju u dosada.njem razvoju. Posebna pa.nja dana je
rje.enju prometa u mirovanju koji je rje.en u zajedničkim podzemnim gara.ama tako
da je sam nivo terena oslobođen od automobila. Katnost sjeverog dijela je -1 ukopana
eta.a+ prizemlje+1.kat+krovni vrt.
Naglasak pri osmi.ljavanju cijelog poteza bio je osiguravanje vi.eslojne mre.e
komunikacija. Automobilski promet teče po prometnici koja predstavlja komunikacijsku
os koja le.i prirodno na terenu. Drugi sloj komunikacijskih puteva čini mre.a pje.ačkih
veza koje pro.imaju urbani tepih na sjeveru. Prema jugu teče niz .etnica u .umskom
dijelu. Most između zelenog krova i terena iznad .ume osigurava povezanost vertikalno
organiziranog urbanog prostora u vi.eslojnoj strukturi sa sjevernim dijelom obuhvata.
Va.an dio rje.enja je kontinuirani prirodni nivo terena na visinskoj koti +137 mnm koji
propu.ta zelenilo sve do ju.ne međe obuhvata.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.