Obrtnički centar

Ivšić, Ana, Autor
Rogoz, Davor, Autor

Opis

Novi obrtnički, gradski i prateći sadržaji na lokaciji Blato označavaju novi simbol ulaska u Grad Zagreb. Natječajna zona je dio šireg područja grada, koja se po našem prijedlogu razvija unutar same građevine kao zasebna cjelina, a komunicira s postojećim prometnicama pomoću glavne ulice koja vizualno i programski dijeli kompleks. To znači da se programska osnova bazira na združavanju naočigled nespojivih programa (učilište, lokali obrtnika, uredi obrtničkih društva i komore, hotela...) i generira novu vitalnost samog područja. Kompleks tako postaje hibrid kao gravitacijska točka početka javnog gradskog prometa (tramvajske pruge).
Na područje gledamo kao transformacijsku zonu novih gradskih struktura, što nam omogučava slobodu oblikovanja.

HIBRID, pravilne geometrije koji se razvija u smjeru istok zapad, s dvije naglašene vertikale na ekstremitetima (jedna sa devet katova, druga sa trideset), unutar kojeg se pojavljuje ulica koja programski dijeli objekt. Tako kompleks možemo promatrati u tri programske cjeline. Prva, baza samog kompleksa u kojoj su u podrumskim etažama smještena parkirališta, praktikumi učilišta, trezor banke te kotlovnice, te na koti terena su smješteni obrtnički lokali sa ulazima u iste. Drugu cjelinu sačinjavaju prostori obrtničke komore, obrtničkog udruženja, obrtničko učilište, uredi royal osiguranja, obrtno štedna banka, hotel sa svojim glavnim ulazom preko natkrivenog trga do kojeg se pristupa sa glavne ulice. Treću cjelinu čine prostori predviđeni za grad Zagreb te Razvojna agencija.
Svojim oblikovanjem hibrid je u simbiozi sa okolišem te s planiranom izgradnjom.

Tip projekta Mix‐use
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Ulica Blato
Površina 50000 - 100000 m2
Površina (brutto) 64728 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: