"Okviri metropole" grupa autora, Gradski zavod za planiranje razvoja, 1996.

Opis

Danas je grad na potezu željeznice suočen s najmanje dva problema - s inertnošću željezničkog sustava, koji puno ne mari za gradske probleme ali i s tradicijom projekata koji se tim problemima bave, što nije manje uporna prepreka mogućim alternativnim pristupima. Odabir ove teme za seminar ima značenje ponovnog zavirivanja u "Pandorinu kutiju" gdje se danas mogu nazreti barem neke promjene - željeznica očito više nije ono što je nekada bila (tehnološke i sustavne promjene), a niti pogledi na automobilski grad nisu više ono što su bili (održivi razvoj, novi prometni režimi, tehnološke promjene, “amnestiranje” modernog grada).
Budući su dva glavna takmaca u sporu oko oblika grada bitno izmijenjena, moguće je u ovom času otpočeti traganje za novim upitima i novim strategijama. Traganje za figuracijom prijepora, ovoga se puta odigrava na samom rubu, tamo gdje je područje prijelaza. Rub više nije tek granična crta razdvajanja već samo mjesto interesa gdje se bitno odlučuje o oblikovanju odnosa. Stoga rub ili granica mogu dobiti posve novi oblik, mogućnosti kojega su u projektnoj tradiciji uporno zanemarivane.
Evidentno da je i sam urbanizam pretrpio promjene takvih razmjera da se više ne može pouzdano oslanjati na dosadašnje profesionalne standarde. Arhitekti sve više zapadaju u teškoće u interpretaciji urbanih ideja kroz statičke vizualne forme. Problem mišljenja o gradu seli se u druga područja koja pripadaju medijima kinestetičkih svojstava - televiziji i filmu. Statičke predodžbe o gradu zamjenjuju se "pokretnim slikama", grad se promatra u slijedu planova i kadrova - okvira. Otuda je i sintagma Okviri metropole enigmatična - ona ujedinjuje dva pojma, jedan za način promatranja, a drugi za scenaristički utopizam.
U ovim su okolnostima sudionici radionice imali zadatak da redefiniraju javni prostor koji više ne mora biti niti isključivo javni niti isključivo privatni, da stvore nove realnosti, nove tipologije prostora, nove programe u uvjetima strateških nestabilnosti, da oblikuju kontrolu urbanih praznina - sve to u seriji “okvira” za različite namjere i različita istraživanja. Konačni okvir je djelovanje urbanih planera u interesu građana i otpočinjanje kritičkog procesa ponovnog stvaranje vizije za budućnost grada.
(Vladimir Mattioni, Zagreb u okvirima metropole, Urbophilia, Horetzky, Zagreb, 1999.)

Tip projekta Pulicistika
Status projekta Realizacija
Godina projektiranja 1996
Površina 0 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: