Poslovna zgrada na Jankomiru

Opis

Poseban naglasak je na ''''green'''' konceptu projektiranja tj. energetski i ekološki racionalnom planiranju, primjenom bioklimatskih projektantskih tehnika i principa pasivne i aktivne sunčane
arhitekture. Dakle, dizajn podrazumjeva promatranje objekata kao jedinstvene cjeline raznih komponenti koje zajedno tvore optimalnu cjelinu u svako godišnje doba.
Prethodno zadanim projektnim programom i uzimajući u obzir već navedene elemente projektiranja, oblikovane su dvije vertikale, položene uzduž predmetne parcele u smjeru sjeverozapad –
jugoistok međusobno spojene horizontalnom ovojnicom. Vertikalitet West Gatea je naglašen nižim kubusima kao mjerilom uobičajenih visina, malom širinom naspram visine u dominantnoj vizuri, te
naglašena tamna vertikala dijela fasade.
Glavni ulaz je naglašen horizontalnim prodorom između dvije vertikale i ''''kišobranom'''' od horizontalne ovojnice.
Dobivena kristalična forma sa zelenim elementima je odraz nastojanja stvaranja arhitekture koja komunicira na razini poslovne snage, ekološki osvještenog, specifičnog naručitelja.Konstrukcija se sastoji od skeletnog sustava čeličnih stupova i greda određenog rastera sa AB jezgrama. Raster skeleta je 8,0 x 8,0 x 4,0 (5,0 prizemlje i 3,0 podrumske etaže od -2 do -6) m.
Unutar ovog nukleusa koji tvori zadanu formu razapete su AB međukatne konstrukcije kako to funkcija nalaže. Cijela konstukcija počiva na AB temeljnoj ploči. Vidljivo oplošje zgrade je dupla
ventilirajuća staklena, photovoltaic ili ventilirajuća drvena fasada u aluminijskoj izvedbi.

Tip projekta Mix‐use
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2009
Lokacija Zagreb
SCZ Jankomir
Površina 50000 - 100000 m2
Površina (brutto) 89512 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: