Arhiva novosti

03/10/2013 Rezultati

Rezultati natječaja za FOI Varaždin

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) objavljuju rezultate za arhitektonsko-urbanistički natječaj za arhitektonsko – urbanističko rješenje FOI u Varaždinu i pratećih sadržaja te rješenje hotela visoke kategorije na anketnoj razini.


21/07/2013 Natječaj

Natječaj za izradu idejnog rješenja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin u organizaciji i provedbi UHA-e raspisalo je natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Fakulteta organizacije i informatike u varaždinu i pratećih sadržaja i za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja na anketnoj razini hotela visoke kategorije i pratećih sadržaja.


Rezultati

Spomen soba "Tigrova"

29/09/2020

Objavljujemo rezultate Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: