Sekcija mladih

Akupunktura grada Sekcije mladih DAZ-a dobila potporu EU fonda

Autor/izvor: DAZ 24/02/2012

Sekcija mladih DAZ-a u suradnji s Public Room-om iz Sarajeva i Skopja, Kulturnim frontom iz Beograda i Mladima Društva arhitekata Splita, početkom listopada prijavila je projekt Akupunktura grada za dobivanje potpore EU fonda . Na nedavno održanom ocjenjivanju radova, projekt Akupunkture grada, dobio je izvrsnih 93 od ukupno 100 mogućih bodova i time osigurao financijsku potporu i sredstva za provedbu programa EU fonda.

Projekt Akupunkture grada započeo je unutar Sekcije mladih DAZ-a, na volonterskoj bazi, provodeći interdisciplinarne radionice i konkretnu realizaciju na mikro lokacijama, za koje se uspostavilo da imaju potrebu za sitnim intervencijama koje mogu utjecati na kvalitetu i način korištenja prostora.Predloženi program za provedbu projekata Akupunkture grada predviđa 5 radionica u ukupnom periodu trajanja projekta od dvije godine. Radionice će se održati u svim gradovima suradnicima: Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju i Splitu. Osim radionica, predviđa se i organizacija završne konferencije te sumiranje svih rezultata u  katalogu i web portalu koji kasnije mogu poslužiti kao predložak za slične intervencije.

Ukupan budžet projekta u iznosu od 235 tisuća eura pokriva provedbu svih radionica i realizaciju projekata.Osim same provedbe radionice, cilj ovog projekta je uspostaviti interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju te kulturnu razmjenu mladih stručnjaka i uključenih udruga.
Provedba projekta u jednom gradu počinje mapiranjem konkretnih problema na odabranim lokacijama, zatim se održava radionica u trajanju 5 dana te se kroz period od 3 mjeseca nakon radionice radi na implementaciji rješenja u prostor, nakon čega je planirano predstavljanje rezultata javnosti. Predviđena je participacija lokalnih udruga i stanovnika u sam proces radionice.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: