Fotografija

Fotograf u javnom prostoru

Autor/izvor: DAZ / croatian-photography.com 01/02/2014

U galeriji Greta, Ilica 92 se u ponedjeljak 3. veljače 2014. otvara izložba radove četiri autora/autorice koji su na poziv uredništva portala Suvremena hrvatska fotografija osmislili i realizirali jedan rad tematizirajući svoj odnos prema nekom dijelu javnog prostora.

Izložba Fotograf u javnom prostoru nastala je na poziv Ane Opalić nekolicini umjetnika, kojima se i sama pridružila. Petar Dabac, zadnjih godina prisutan kao dokumentarist (svoje) svakodnevice, ovog puta snima na zagrebačkim ulicama, u tramvaju, na trgu – najfrekventnijim točkama gradskog života. U fokusu su osobe koje koncentrirano komuniciraju putem mobilnih telefona i pritom ne primjećuju da ih se fotografira. Ponekad se radi o totalima, ponekad pak i krupnim planovima ruku koje drže mobitel. Fotografije prati rukopisni zapis, koje autor ispisuje sam, kao đak u pisanku. Može se pratiti neovisno od slike, kao jedna kontinuirana rečenica, rečenica koja samo naizgled ima smisla. Pažljivijim čitanjem postaje jasno da se radi o nasumičnom nizanju riječi koje oponašaju suvremeni urbani sleng. Rad govori o generacijskom jazu, o srazu intelektualca čije se obrazovanje temelji na pisanoj riječi i generaciji, čija je komunikacija svedena na istipkane kratice. (...)

Simptomatično je što je tema, koju je Ana Opalić postavila umjetnicima, pa i samoj sebi „Fotograf u javnom prostoru“. Pitanje, koje se neizbježno nameće jest: Kakva je pozicija fotografa u novonastaloj situaciji u kojoj je fotografiranje mobitelom dostupno baš svakome, a istovremeno su table sa zabranama fotografiranja sveprisutnije posvuda, ili točnije, gdje je nestalo povjerenje?

iz predgovora Ive Prosoli

Izlažu: Petar Dabac, Tjaša Kalkan, Bojan Mrđenović i Ana Opalić
Izložba je realizirana potporom Ministarstva kulture i Ureda za kulturu, šport i obrazovanje Grada Zagreba.

 

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: