HKA

HKA - izbori

Autor/izvor: DAZ / HKA 08/05/2015

Hrvatska komora arhitekata uputila je poziv članovima na kandidiranje za izbor u tijela Hrvatske komore arhitekata.

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore. Članovi Komore u statusu mirovanja i prekida poslovanja, kojima je izrečena teža stegovna mjera, koji nisu podmirili obvezu plaćanja članarine za prethodne ili tekuću godinu, te počasni članovi, ne mogu se kandidirati za pojedine funkcije u tijelima Komore i ne mogu glasovati.

Kandidacijski postupak za izbor članova Nadzornog odbora, Stegovnih tijela, Arbitražnog suda i Odbora za standard usluga počinje u ponedjeljak, 20. travnja i traje do petka, 17. srpnja 2015. godine, sukladno Odluci Skupštine o raspisivanju izbora broj SK 06/13/20042015.

NADZORNI ODBOR - 3 člana koji nisu članovi drugih tijela HKA-a
ODBOR ZA NORMIRANJE USLUGA – 7 članova Hrvatske komore arhitekata

Za člana Nadzornog odbora i Odbora za normiranje usluga ovlašteni arhitekt se može  kandidirati samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora ili Upravni odbor.

Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje deset članova Komore. Vijeće područnog odbora i Upravni odbor dostavljaju listu kandidata, donesenu temeljem odluke.

STEGOVNA TIJELA I ARBITRAŽNI SUD

Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova Stegovnih tijela i Arbitražnog suda predlaže Upravni odbor.

PREDSJEDNIK, UPRAVNI ODBOR I ODBOR ZA UPIS – biraju se iz reda članova Skupštine

Kandidacijski postupak za izbor predsjednika, Upravnog odbora i Odbora za upis počinje u utorak, 07. srpnja i traje do petka, 17. srpnja 2015. godine.

Za predsjednika Komore, člana Upravnog odbora i člana Odbora za upis može se kandidirati svaki član Skupštine samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora ili Upravni odbor.

Kandidatura člana Skupštine koji se sam kandidira za predsjednika Komore mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje četrdeset (40) članova Komore. Svaki predlagač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore. Vijeća područnih odbora i Upravni odbor predlažu kandidate, temeljem donesenih odluka.

Svaki kandidat za predsjednika Komore uz prijavu kandidature prilaže svoj životopis i  program rada kojim se prethodno predstavlja, a koji se objavljuje na web stranici Komore.

Prijedlog člana Skupštine, koji se sam kandidira za člana Upravnog odbora ili Odbora za upis Komore, mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje deset članova Komore. Vijeća područnih odbora i Upravni odbor predaju liste kandidata, donesene temeljem  njihovih odluka, uvažavajući princip proporcionalne zastupljenosti svih izbornih jedinica.

Kandidacijske obrasce i liste kandidata potrebno je dostaviti Izbornoj komisiji HKA-a najkasnije do petka, 17. srpnja 2015. godine, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom obrascu.

Izborna sjednica Skupštine održat će se u ponedjeljak 20. srpnja 2015. godine, na kojoj će se birati tijela Hrvatske komore arhitekata i tijela Skupštine.

Izvor: HKA / Izborna komisija HKA

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: