Posao

Institut za povijest umjetnosti traži arhitekticu/arhitekta

Autor/izvor: DAZ / IPU 14/03/2016

Institut za povijest umjetnosti objavio je natječaj za izbor na stručno radno mjesto i u zvanje stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, radno mjesto I. vrste, s probnim rokom, na neodređeno vrijeme, – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.;
– poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD);
– iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine.


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis;
– diplomu ili uvjerenje o završenom studiju;
– podatke o stručnoj djelatnosti;
– potvrdu ili drugi adekvatni dokaz o poznavanju računalnih programa;
– ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.


Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za arhitekta«. Rok za podnošenje prijava je do ponedjeljka, 11. travnja 2016. godine.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: