Prostorno planiranje

Izmjene i dopune GUP-a

Autor/izvor: DAZ 09/04/2013

Na svojoj zadnjoj sjednici prije lokalnih izbora slijedećeg mjeseca, Skupština grada Zagreba donijela je 21. ožujka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta.

Ovo su prve Izmjene i dopune GUP-a u ovom sazivu Skupštine donesene nakon niza „Ispravaka“ kojima su se točkasto korigirale Odredbe za provođenje suprotno postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Ovim izmjenama izbačene su dosadašnje ispravke te mnoge iznimke. Onemogućuje se izgradnja javnih garaža u najstrožem centru grada te deniveliranje javnih površina zbog izgradnje rampi, a mnogi koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti se vraćaju u prijašnje okvire.

Osim toga ponovno je vraćena namjena zaštitnog zelenila livadi između Ravnica i Dubrave, a Krešićeve livade u Tuškancu su ostale namijenjene sportskoj rekreaciji, ali bez mogućnosti izgradnje objekata. Ukinuta je također mogućnost izgradnje elitnih vila na parcelama većim od 15 000 kvadratnih metara u zonama gradskog zaštitnog zelenila.

U javnoj raspravi primljeno je još tisuću i pol primjedbi, od kojih se većinom tražila prenamjene zelenih površina u građevinsko zemljište. Prihvaćeno je oko 12 posto zahtjeva, što u cijelosti, što djelomično, međutim ni jedan prenamjene većih zelenih površina u nova građevinska područja.

Zastupnici Gradske skupštine nisu usvojili konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj, obzirom da Planom predviđena iskoristivost površina nije bila u skladu s Odlukom o izradi.

Nove Izmjene i dopune GUP-a stupile su na snagu 5. ožujka, a tekstualni dio Izmjena i dopuna možete pogledati na stranicama Grada Zagreba ovdje.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: