Projekt Zagreb za mene

Javna rasprava o lokacijama otvorena do 31.7.2015.

Autor/izvor: DAZ 30/07/2015

Kroz otvorenu javnu raspravu možete još sutra neposredno sudjelovati u odabiru 17 lokacija na kojima će biti provedeni javni urbanističko-arhitektonski natječaji za uređenje javnih prostora u gradu Zagrebu

Na stranici Zagreb za mene možete pronaći opise i fotografije kojima su dokumentirane sve 33 potencijalne lokacije proizašle iz opsežnih istraživanja i analiza Katedre za prostorno planiranje i urbanizam Arhitektonskog fakulteta  te inicijative Akupunktura grada, kroz koju su mnogobrojnim anketama na nizu lokacija bili uključeni i građani grada Zagreba.

Komentari, sugestije ili glasovi za 33 predložene lokacije mogu se podnijeti u tijeku javnog uvida do kraja srpnja 2015, na posebno označenom mjestu u predvorju zgrade Gradske uprave, na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb; Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb te na mrežnoj stranici: http://zagrebzamene.d-a-z.hr/daz/lokacije/predlozi-lokaciju/, gdje možete direktno glasati ili komentirati pojedine lokacije.

 

PROJEKT URBANE REVITALIZACIJE JAVNIH PROSTORA U GRADU ZAGREBU - ZAGREB ZA MENE

Društvo arhitekata Zagreba u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom pokrenulo je ambiciozni projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada Zagreba. Intervencije će biti manjeg do srednjeg obuhvata investicijske vrijednosti do 20 milijuna kn.

Tijekom posljednjih pet mjeseci Katedra za urbanizam Arhitektonskog fakulteta i program Društva arhitekata Zagreba „Akupunktura grada“ proveli su raznovrsna istraživanja grada Zagreba kako bi identificirali javne gradske prostore koji trebaju uređenje ili imaju potencijal odgovoriti na životne potrebe stanovnika grada.

Istraživanja su sadržavala dva dominantna pristupa. Skupina istraživača Katedre za urbanizam provela je znanstveno stručno istraživanje kojim su identificirani problemi i dani prijedlozi unaprjeđenja javnog prostora uz cjelovito sagledavanje grada sa stajališta urbanističkog planiranja. Akupunktura grada je, s druge strane, istraživala na koji se način stanovnici odnose prema gradu te koje su lokacije važne njima. Primarni izvori bili su izravni razgovori s građanima, udrugama, vijećima gradskih četvrti te elektronička komunikacija.

Preklapanje tako dobivenih podataka rezultiralo je utvrđivanjem prijedloga 33 lokacije za uređenje. Na svakoj od tih lokacija istaknute su mogućnosti gradskog prostora za rješavanje potreba koje nedostaju građanima. Predložene lokacije se prema temama mogu podijeliti na trase (ulične, pješačke i biciklističke), trgove (za okupljanje i one reprezentativne), parkove (rekreativne, dječje, za odmor, i one s posebnim prostorom za ljubimce), kao i na komunikacijske točke (koje olakšavaju pješački i biciklistički promet, poput prometnih čvorišta, pothodnika i sl.).

Za izradu studije lokacija javnog gradskog prostora korištena inovativna metoda rada što objedinjuje istraživanje koje kreće "od dolje prema gore" (istraživanje Akupunkture grada) s istraživanjem koje kreće "od gore prema dolje" (urbanističko istraživanje). Utvrđeno je da jedna metoda potiče drugu, te da je objedinjavanjem omogućeno provjeravanje i potvrđivanje rezultata obiju studija. Doprinos provedenog istraživanja je u razvijanju novih metoda rada i alata kojima se može potaknuti daljnji razvoj procesa urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu.

Sve lokacije se mogu naći na interaktivnoj mapi u kojoj postoji i kratki opis identificiranih lokacija. Nakon javne rasprave u suradnji s Gradom odabrat će se 17 lokacija koje će ići u daljnje uređenje, a koje će se urediti temeljem utvrđenih potreba.

Po odabiru 17 lokacija i utvrđivanju obuhvata i investicija, Arhitektonski fakultet će provest cjelokupni stručni program projekta, te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe i podloge. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije. Društvo arhitekata Zagreba provest će potom arhitektonsko- urbanističke natječaje, a po odabiru idejnih rješenja Gradski ured za prostorno uređenje pripremit će realizacije intervencija.

Ovakav distribuirani pristup imati će za učinak poboljšanje cjelokupne slike grada, te unaprjeđenje kvaliteta urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene kohezije. Dinamika provedbe projekta proteže se kroz 2015. i 2016. godinu. Osim pripreme i uređenja grada, ove će intervencije doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru, te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: