Festival

Mikser festival 2012: Urbane transformacije

Autor/izvor: DAZ 22/05/2012

Mikser festival – međunarodni festival kreativnosti i inovativnosti, u 2012. godini se održava u zanemarenoj, industrijskoj četvrti u samom centru Beograda, u Savamali, od 25.05. do 02.06.2012. Unutar festivala održavaju se radionice Common Projects koje su posvećene istraživanju svakodnevnice i stvaranju novih prostora za aktivnosti društvenih udruženja, kulturnih centara, kreativnih servisa, zanatskih i umjetničkih radnji, proizvodnih postrojenja i obrazovnih ustanova u Savamali.

Urbane transformacije
Open Course
programski direktor Ivan Kucina
U Krugu, od 28. svibnja do 01 lipnja

Ulaz je besplatan

Detaljnije informacije pogledajte na www.mikser.rs

Program:

Open Course su razgovori, prezentacije, diskusije, predavanja, radionice, seminari, strategije, performansi i instant akcije. Sve to zajedno čini think-tank koji okuplja istraživače, arhitekte, dizajnere, umjetnike, planere, konstruktore, aktiviste, administratore, medijatore, direktore, producente, akademike, preduzimače i organizatore na istom zadatku - na neprekidnoj proizvodnji novog znanja putem razmjene saznanja. Interakcija između zapuštene gradske četvrti i naprednog obrazovanja budi u svijesti ljudi iskre života koje se ubrizgavaju u paralizirano tkivo grada, ukazujući na mogućnosti za novi početak.

28. svibanj, 19-22h, Great Public Lectures

o kritičkoj ulozi kontekstualne umjetnosti u transformaciji javnih prostora gradova

 • Glenn Weiss, New York, umjetnički producent i aktivist, odgovoran za uvođenje umjetnosti u javnom prostoru Times Square-a
 • BikvanderPol, Rotterdam, svjetski proznati umjetnički kolektiv koji istražuje modele umjetnosti kao sredstva socijalizacije
 • Mark Shepard, New York, umjetnik i istraživač

29. svibanj, 11-14h, School of Missing Studies

o transdisciplinarnim praksama koje djeluju u gradovima čija je sadašnjost kompleksna, a budućnost neizvjesna razgovaraju suosnivači obrazovne platforme School of Missing Studies

 • BikvanderPol, Rotterdam, svjetski priznati umjetnički kolektiv koji istražuje modele umjetnosti kao sredstva socijalizacije
 • Srdjan Jovanovic Weiss, New York, arhitekt i predavač, diplomirao na Harvardu, bavi se istraživanjima kulturnih tokova gradova u tranziciji. Autor knjige Socialist Architecture: The Vanishing Act
 • STEALTH.Unlimited, Beograd i Rotterdam, transdisiplinarna praksa Ane Džokić i Marc Neelena, koja pripada najužem krugu globalno prisutnih urbanih aktivista koji ističu odgovornu ulogu arhitekata u suvremenom društvu.
 • Moderator: Emiliano Gandolfi , Ibiza, urbanist koji se bavi pitanjima socijalne nejednakosti u gradovima, kustos 11. Internacionalnog arhitektonskog bijenala u Veneciji  2008. godine i Nizozemskog arhitektonskog instituta u Roterdamu.


School of Missing Studies, Timeline, ustupili: Mikser festival

29. svibanj, 15-18h, Participation by Architecture

o internacionalnoj suradnji obrazovnih arhitektonskih institucija iz Njemačke, Albanije i Srbije na studijskom projektu koji testira modele participativnog projektiranja

 • Stefan Pinkau, Berlin, arhitekt i profesor u Dessau, bavi se pitanjima komunikacije između arhitekata i građana u procesima transformacije gradova
 • Aleksander Kader, Berlin, arhitekt i predavač u Dessau, glavni koordinator radionice Participation by Architecture u kojoj surađuju studenti iz Dessaua, Tirane i Beograda
 • Elvan Dajko, Tirana, arhitekt, predavač, koordinator master programa na Polis Univerzitetu i Tjedna arhitekture u Tirani, školovan u Rimu i Zurichu.
 • Moderator: Ivan Kucina, Beograd, arhitekt i profesor koji se bavi istraživanjima neformalnih procesa transformacije gradova i razvojnim strategijama koje se zasnivaju na jačanju društvene razmjene, autor programa Urbanih transformacija Mikser festivala.

29. svibanj, 19-21h, Great Public Lectures

o odnosu prema divljini u prirodi i u gradovima i holističkim strategijama urbanog razvoja

 • Piet Vollaard, Rotterdam,  arhitekt i medijator, direktor najvažnijeg nizozemskog web portala ArchiNed i dugogodišnji glavni urednik nizozemskog arhitektonskog vodiča. Predavanje o Lous le Roy
 • Alexander Vollebregt, Rotterdam, koordinira istraživačke i obrazovne programe na TU Delft koji se bave siromašnim društvima i pitanjima ravnopravnosti u gradovima.

30. svibanj, 11-14h, Natural Today

o alternativnim modelima nastanjivanja i korištenja gradskog prostora za kultiviranje materijalne, ali i duhovne ishrane

 • Piet Vollaard, Rotterdam, arhitekt i medijator, direktor najvažnijeg nizozemskog web portala ArchiNed i dugogodišnji glavni urednik nizozemskog arhitektonskog vodiča.
 • Alexander Vollebregt, Rotterdam, koordinira istraživačke i obrazovne programe na TU Delft koji se bave siromašnim društvima i pitanjima ravnopravnosti u gradovima.
 • Michael Rieper, Beč, arhitekt i kustos internacionalnih izložbi koje istražuju inovativne modele socijalnog stanovanja koji se zasnivaju na jačanju lokalne zajednice.
 • Moderator: Todd Rouhe, New York, arhitekt i profesor na Columbia University, osnivač nagrađivanog arhitektonskog studija Common Room koja se bavi istraživanjima odnosa gradskih prostora i novih oblika društvenosti.


Common Room, Todd Rouhe, ustupili: Mikser festival

30. svibanj, 15-18h, Social Chance

o društveno angažiranim urbanističkim akcijama koje doprinose pravednoj raspodeli gradskih dobara razgovaraju istaknuti aktivisti

 • Giulia Fiocca i Lorenzo Romito, Rim, članovi grupe arhitekata i socijalnih aktivista Stalker/ Osservatorio Nomade koji surađuju na društveno angažiranim projektima koji se bave pitanjima odnosa lokalne zajednice i emigracije u Italiji .
 • Michael Obrist, Beč, član svjetski priznatog peteročlanog arhitektoskog studija feld72 koji radi u graničnoj oblasti između arhitekture, primjenjenog urbanizma i umjetnosti u gradovima širom svijeta na intevencijama koje otkrivaju nove mogućnosti korištenja svakodnevice
 • Miguel Rables Duran –New York, urbanist i direktor programa Urbanih ekologija na Parsons School of Design, s velikim internacionalnim iskustvom u koordinaciji transdisciplinarnih projekata u čijem fokusu je građansko angažiranje u rješavanju urbanih konflikta.
 • Moderator:  Glen Weiss, New York, umjetnički producent i aktivist, odgovoran za uvođenje umjetnosti u javnom prostoru Times Square-a

30. svibanj, 19-21h, Great Public Lecture

o socijalno odgovornim modelima razvoja gradova koji podrazumijevaju i najmanju do najveću razmjeru

 • Emiliano Gandolfi  Miguel Rables Duran, Ibiza, New York, urbanisti osnivači studija Cohbitation Strategies, koji istražuje inovativne oblike društvene kooperacije u transformaciji gradova u svijetu.
 • Todd Rouhe, New York i Lars Fischer, Brisel, arhitekti i osnivači nagrađivanog arhitektonskog studija Common Room koja se bavi istraživanjima odnosa gradskih prostora i novih oblika društvenosti u SAD-u i EU-u.

31. svibanj, 11-14h, PopUps

o iznenadnim pojavama u gradovima koje nastaju iz želje da se savladaju trenutne teškoće razgovaraju sudionici sa iskustvom djelovanja u različitim gradovima na svijetu.

Ana Miljački, Boston, arhitektica i profesorica na MIT, istražuje individualne artefakte i aktivnosti u kompleksnim urbanim sistemima koji imaju utjecaj na razvijanje kolektivnih kuturnih obrazaca.

 • James Stodges, arhitekt iz SAD-a s privremenim boravkom u Prištini, radi društveno odgovorne i ekološki održive intervencije u zapuštenim gradskim prostorima, dobitnik prve nagrade na natječaju Mikser festivala za Urban Bundle
 • Mathias Armengaud, Pariz, arhitekt i osnivač studija AWP za teritorijalnu rekonfiguraciju koji trenutno istražuje alternativne urbane strategije za transformaciju podzemnih sistema velikih gradova.
 • Moderator:  Piet Vollaard, Rotterdam, arhitekt i medijator, direktor najvažnijeg nizozemskog web portala ArchiNed i dugogodišnji glavni urednik nizozemskog arhitektonskog vodiča.


Paviljon Urban Bundle, James Stodges, ustupili: Mikser festival

31. svibanj, 15-18h, Projects for Savamala

o projektima transformacije Savamale koji su započeti u okviru različitih inicijativa razgovaraju njihovi protagonisti

 • Tim Reinets, Cirih, urbanist i predavač na ETH koji istražuje suvremene procese urbanizacije koji se tiču odnosa gradova i kreativnih industrija. U suradnji sa Goethe Institutom u Beogradu radi na razvoju Urbanog Inkubatora u Savamali.
 • Ivan Kucina, Beograd, arhitekt i profesor, koji se bavi istraživanjima neformalnih procesa transformacije gradova i razvojnim  strategijama koje se zasnivaju na jačanju društvene razmjene, autor programa Urbanih transformacija Mikser festival.
 • Ljubo Georgiev, Rotterdam, arhitekt, osnivač studija De-Ge i autor projekta Failed Architecture koji istražuje zapuštene teritorije gardova, trenutno se bavi istraživanjem prostornog identiteta Savamale
 • Moderator:  Maja Lalic, Beograd, arhitektica, osnivačica i predsjednica Mikser festivala


Failed Architecture, Ljubo Georgiev, ustupili: Mikser festival

31. svibanj, 19-21h, Great Public Lecture

o duhovitim pristupu intevencijama u urbanom prostoru i Beogradu kao dokumentarno fiktivnom polju pogodnom za takve intervencije

 • Lars Hoglund, Stockholm i Benjamin Levy, Pariz, arhitekti i predavači, autori patenta Butong, transparentne betonske obloge koja  nadograđuje zapuštene objekte dajući im novu poetičnu dimenziju.
 • Marc Armengaud, Pariz, filozof i osnivač studija AWP za teritorijalnu rekonfiguracju koji se bavi razvojem dokumentarno - fiktivnih strategija za koordinaciju nestalnosti, pokretljivosti, interaktivnosti gradskih predjela.


Butong, Lars Hoglund i Benjamin Levy, ustupili: Mikser festival

01 lipanj, 11-14h, Common Spaces

o primjerima realiziranih projekata javnih prostora za marginalizirane lokalne zajednice

 • Bostjan Bugaric, Ljubljana, arhitekt i aktivist koji radi na projektima regeneracije javnih prostora lokalnih zajednica na periferiji gradova.
 • Stefan Ghenciulescu, Bukurešt, arhitekt, profesor, glavni urednik najvažnijeg rumunjskog arhitektonskog časopisa Zeppelin i medijator projekata za javne prostore lokalnih zajednica i regeneraciju socijalističkog modela stanovanja
 • Sarah  Chaplin, London, arhitektica i istraživačaci, radi na projektima planiranja za lokalne zajednice i obuci investitora koji se bave inovativnim socijalno održivim razvojem gradova.
 • Moderator: Marc Armengaud, Pariz, filozof i osnivač studija AWP za teritorijalnu rekonfiguracju koji se bavi razvojem dokumentarno - fiktivnih strategija za koordinaciju nestalnosti, pokretljivosti, interaktivnosti i gradskih predjela.

01 lipanj, 15-18h, Art and the City

o umjetničkoj praksi kao sredstvu socijalizacije u javnom prostoru gradova

 • Lydia Matthews, New York, profesor na Parsons School of Design i kustos koji istražuje socijalno orijentiranu kustosku praksu koja ima za cilj uvećanje kapaciteta za kuturnu interakciju lokalne zajednice
 • Zorka Wollny, Sczeczin,umjetnik koji u svojim radovima otkriva velike potencijale odnosa intimnosti ljudskog tijela i konflikata u javnim prostorima grada
 • Nicolas Whybrow, profesor i teoretičar, Leeds, istražuje ulogu umjetničkog performansa kao pokretača društvene razmjene u javnom životu grada.
 • Moderator:  Dušica Dražić, Beograd, umjetnica, autorica izložbe i izvršna direktorica Mikser festivala

01 lipanj, 19-21h Great Public Lecture

o istraživanjima gradske svakodnevice

 • SIMKA, Stokholm, umjetnička grupa koju čine Simon Häggblom i Karin Lind koji zajednički istražuju mogućnosti umjetničke reinterpretacije fenomena svakodnevice.
 • Ana Ulfrstrand, Stockholm, etnologinja i direktorica odijeljenja za dokumentaciju Gradskog muzeja u Stockholmu, istražuje urbanu memoriju lokalnih zajednica kroz razgovore i fotografije.
 • Moderator: Helene Larsson, Stockholm, etnolog i ataše za kuturu Švedske ambasade u Beogradu


SIMKA, ustupili: Mikser festival

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: