Natječaj

Natječaj za rekonstrukciju uljare i izgradnju nove crkve u Tučepima

Autor/izvor: DAZ / DAS 14/09/2015

Općina Tučepi raspisala je, a Društvo arhitekata Splita organizira i provodi Natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja rekonstrukcije građevine stare uljare (ljetnikovac Ivanišević) i izgradnje nove crkve u Tučepima.

OPĆINA TUČEPI raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ)
I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača Natječaja: E-MV-13/15
registarski broj Natječaja HKA: 188-15-TU-IUA

INVESTITOR I RASPISIVAČ:  OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB 03720208237, koju zastupa Načelnik Općine, Ante Čobrnić, tel. 021/623585, fax. 021/623568, e-mail: ante.cobrnic@tucepi.hr , web stranica: www.tucepi.hr
ORGANIZATOR I PROVODITELJ: DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr .

VRSTA NATJEČAJA: državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni.
Natječaj se provodi u skladu s člancima 45. - 48. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13 i 143/13 ), u skladu s Odlukom Ustavnog suda RH br. U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013.g. i u skladu s ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na natječaj, te u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma” Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (NN 112/06) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA: primarno dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja u svrhu izgradnje nove crkve u Tučepima kroz projektni dio Natječaja, a zatim i dobivanje najboljeg idejnog rješenja za rekonstrukciju građevine stare uljare (ljetnikovca Ivanišević) i prenamjenu u kulturni centar kroz anketni dio Natječaja.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

DOKUMENTACIJA
Raspisivač Natječaja natjecateljima stavlja na raspolaganje natječajnu dokumentaciju u digitalnom obliku u EOJN i na web stranici DAS-a i to:
A/ Program Natječaja
B/ Opći uvjeti Natječaja
Izrađivač natječajnog programa je ASK Atelier d.o.o., Trg N. Š. Zrinskog 17, 10 000 Zagreb, OIB 11754326061, tel. 01/4873883, direktor: Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovl.arh.

ROKOVI
Početak Natječaja je srijeda, 09.09.2015. godine.
Natječajne podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail:
tajnistvo@d-a-s.hr  i bit će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom. Natječajnu dokumentaciju natjecatelji mogu preuzeti u EOJN i na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 02.10.2015. godine.
Pitanja se dostavljaju putem e-maila na adresu: tajnistvo@d-a-s.hr .
Pisani odgovori bit će objavljeni na web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije do nedjelje, 11.10.2015.
Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 09.11.2015. godine, do 15.00 sati, u Društvu arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, 21000 Split, bez obzira na način dostave.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do petka, 04.12.2015. godine.

NAGRADE
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada       24.000,00 kn (30.240,00 kn brutto*)
II nagrada     15.000,00 kn (18.900,00 kn brutto*)
III nagrada   9.000,00 kn (11.340,00 kn brutto*)
Ukupni nagradni fond iznosi 48.000,00 kn netto (60.480,00 kn brutto*).
*Procijenjeni brutto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet članova u sastavu:
1. Vjekoslav Šimić, donačelnik Općine Tučepi, predstavnik Raspisivača
2. Ante Šimić, predstavnik Raspisivača
3. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
4. Mario Pezelj, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
5. Ivo Vojnović, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik/ca člana Ocjenjivačkog suda:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh, ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
Marija Zulim Ivačić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnik/ca Natječaja:
Danira Matošić Matičević, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s Programom i Općim uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), pri ocjenjivanju radova valorizirat će se:
1. Funkcionalnost u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
2. Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
3. Usklađenost s konzervatorskim uvjetima
4. Racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja
5. Doprinos slici općine

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
PROGRAM NATJEČAJA
PROGRAM- GRAFIČKI DIO

via: DAS

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: