Natječaj

Natječaj za urbanu zonu turističkog centra Klekovača

Autor/izvor: DAZ 04/02/2014

U susjednoj BiH raspisan je pozivni i otvoreni međunarodni, u jednom stupnju urbanističko-arhitektonski natječaj za urbanu zonu turističkog centra Klekovača.

Međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj za urbanu zonu turističkog centra Klekovača (BiH)

Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističkog i arhitektonskog rješenja buduće urbane zone turističkog centra na planini Klekovača.

Planina Klekovača se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, pripada središnjem dijelu Dinarskog luka sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962m) i proteže se u pravcu sjeverozapad-jugoistok, u dužini od 43 km.

Lokacija izgradnje uže zone turističkog centra se nalazi u podnožju planine, na visoravni Kozila, na nadmorskoj visini od 805 do 895m, površine 383ha, sa planiranim kapacitetom od cca 15.000 ležajeva. Širi kompleks Turističkog centra Klekovača obuhvata dodatnu površinu od 2.250ha planiranoj za zimske i ljetne turističke sadržaje (planinsko etno selo, skijaške i nordijske staze, snowboard parkovi, adrenalinski park itd), koji nisu predmet ovog konkursnog zadatka.

TIP NATJEČAJA

Natječaj je jedan stupanj, međunarodni, otvoreni sa 5 pozvanih autorskih timova:

1. ARGE Baumschlager Hutter Partners & Amann Architects, Austrija
2. Lacaton & Vassalle, Paris / Bordeaux, Francuska
3. MVRDV, Rotterdam, Nizozemska
4. Sauerbruch Hutton, Berlin, Njemačka
5. Herreros Arquitectos, Madrid, Španjolska

RASPISIVAČ I INVESTITOR

GB IMMO d.o.o.
Veselina Masleše 11,
78000 Banja Luka,
Republika Srpska (Bosna i Hercegovina)
www.gbimmo.biz

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na konkursu imaju arhitekti i urbanisti (odnosno autorski timovi) koji ispunjavaju sljedeći uvjet: timovi koji učestvuju na konkursu moraju imati najmanje jednog licenciranog – ovlaštenog arhitekta / urbanista koji posjeduje licencu stručnog tijela svoje zemlje i koji je predstavnik tima.

ROKOVI

10.02-10.03.2014. – Prijava učesnika
17.03.2014. – Rok za postavljanje pitanja
17.03.2014. – Rok za prijavu za posjet lokacije
04.04-05.04.2014. – Obilazak lokacije
21.04.2014. – Rok za dostavljanje odgovora na pitanja
30.06.2014. – Predaja radova
19.07-20.07.2014. – Žiriranje
05.09-06.09.2014. – Izložba radova u Banja Luci

ŽIRI

Univ.Prof.dipl.arch.eth Christoph Luchsinger / Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen / TU Wien/ Beč, Austrija
Univ.Prof. MSc in Architectural Engineering Vladimir Lalo Nikolić / rwth Aachen / Berlin, Nemačka
Danka Pavlović Dipl.eng.CE. (predstavnik investitora) / Project Manager na projektu Turističkog centra Klekovača / Beograd, Srbija
Prof. ma bia Vaso J. Perović / Faculty of Architecture, University in Ljubljana / Bevk Perović arhitekti/ Ljubljana, Slovenija
Prof. Borislav Petrović / Arhitekonski fakultet / Beograd, Srbija
Ottmar Schmidt (predstavnik investitora) / Senior Sales Manager, Mahler projekt GmbH&Co.KG, Bopfingen, Njemačka
Dipl.eng. Kirsten Schomakers, Architect / Agence Ter.de GmbH / Karlsruhe,Njemačka

NAGRADE

1. nagrada – 30.000 €
2. nagrada – 20.000 €
3. nagrada – 10.000 €
Tri otkupa po 5.000 €
KONTAKT & INFO

Mirjana Vojinović
Adresa: Đorđa Stanojevića 12
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 60 0110013
Fax: +381 11 318 7 921
E-mail: info@klekovaca.org
Web: www.klekovaca.org

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: