Natječaj

Natječaj za uređenje Parka pomirenja u Vukovaru

Autor/izvor: DAZ 04/04/2013

Udruženje hrvatskih arhitekata raspisuje i provodi natječaj za uređenje Parka pomirenja u Vukovaru.

UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J

ZA UREĐENJE PARKA POMIRENJA U VUKOVARU

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dia

Sredstva za provedbu natječaja osigurava Grad Zagreb.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne (diplomirani inženjeri arhitekture i krajobrazni arhitekti) fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja: srijeda, 3. travnja 2013.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 17. travnja 2013.
Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak, 3. lipnja 2013. do 16h

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u UHA, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/5509705, fax 01/4816197, e-mail: tajnistvo@uha.hr, uz 300,00 kn plativih u gotovini na blagajni UHA ili žiro-račun UHA br. 2360000-1101550751 Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge natječaja za uređenje Parka pomirenja, s pozivom na broj OiB.

Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:

I. nagrada                                          40.000,00 kn
II. nagrada                                         24.000,00 kn
III. nagrada                                        16.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) članice:

1. Kata Marunica, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnica UHA
2. dr.sc. Mara Marić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA
3. Mirjana Miškić Domislić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA

Zamjenica članice OS-a:
Fani Frković, dipl.ing.arh, predstavnica UHA

Konzultantica

Žaklina Pul, predstavnica Grada Vukovara

Tehnička komisija:
Margita Grubiša, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja

doc.dr.sc. Petra Pereković, mag.ing.prosp.arch.

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma  (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbora za natječaje 159-13-VK-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

Opće uvjete natječaja pogledajte ovdje.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: