Novosti

Novosti za aktivne članove

14/03/2018

Odlukom Upravnog odbora DAZ-a otvara se nova kategorija članstva - Aktivni član DAZ-a

Upravni odbor Društva donosi "Odluku o Aktivnim članovima" kako bi se zahvalio članovima koji svoje vrijeme i potencijale ulažu u opće dobro za Društvo arhitekata Zagreba. Smatramo da je ovo korak koji Društvo treba učiniti za svoje članove koji aktivno sudjeluju u radu Društva, a ujedno upućujemo poziv i drugim članovima da se uključe u pripreme i provedbu naših programa i aktivnosti.

Na Sjednici Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreba održanoj 13.3.2018. godine usvojena je Odluka o Aktivnim članovima Društva arhitekata Zagreba.

Aktivni članovi Društva arhitekata Zagreba nisu dužni platiti članarinu za tekuću godinu.

Pravo na status Aktivnog člana stječe svaki član DAZ-a koji iskaže interes da svojim radom doprinese realizaciji jedne od planiranih aktivnosti ili uz suglasnost Upravnog odbora DAZ-a samostalno pokrene inicijativu i realizira je, i to izvrši u angažmanu od 24 ili više radnih sati.

Aktivnosti se vrednuju na slijedeći način:

  • pisanje autorskog članka za web DAZ-a (do 4 kartice): 8 radnih sati (2 sata po kartici)
  • rad na pisanju osvrta na članake iz drugih medija za web DAZ-a: 2 radna sata po dokumentu
  • rad na prevođenju članaka (do 4 kartice): 4 sata (sat po kartici)
  • rad na pripremi članaka za objavljivanje: 2 sata po dokumentu
  • organizacija okupljanja i sudjelovanje u programskim aktivnostima: 24 radna sata
  • sudjelovanje na sastancima tijela DAZ-a: 2 radna sata
  • rad na ostvarivanju uspješnih odnosa s donatorima: 24 radna sata (po uspješno ostvarenom dogovoru)
  • rad na inicijativama u vezi sa Zakonskom regulativom: 4-24 radnih sati
  • dizajn tiskanog materijala: 4-24 radnih sati

Sve aktivnosti koje nisu navedene ili predviđene bit će bodovane po uvidu u angažman svakog od Aktivnih članova. U svrhu uvida u angažman svi Aktivni članovi trebaju voditi evidenciju sati i izraditi izvještaj o obavljenom poslu u koju će unositi radne sate posvećene aktivnostima te na kraju godine slati na uvid DAZ-u.

U toku godine Aktivni članovi će u okviru potreba za realizaciju programa i ciljeva za razvoj djelovanja Društva dobiti poziv za sudjelovanje u organizaciji i provođenju različitih aktivnosti DAZ-a. Uz suglasnost Upravnog odbora Aktivni članovi mogu pokrenuti i vlastite inicijative u sklopu aktivnosti DAZ-a. Zainteresirani za status Aktivnog člana popuniti će pristupnicu u kojoj će označiti kategorije aktivnosti za koje su zainteresirani, a u svrhu formiranja baze potencijala za doprinos radu Društva.

Svi zainteresirani članovi mogu se javiti na e-mail aktivni.clanovi(at)d-a-z.hr, uz naslov: Prijava za Aktivnog clana (ime i prezime), te svoj CV u privitku i iskaz interesa s mogućim područjem djelovanja.

Prvih osam članova koji dobivaju status Aktivnog člana su učenici 3. i 4. razreda Graditeljske tehničke škole, smjer arhitekonski tehničar, koji su DAZ-u pomogli u organizaciji stručnog skupa "Zagreb na Savi". Ovim putem još im se jednom zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći i suradnji.

Za Upravni odbor DAZ-a,
Tihomil Matković, arhitekt
Predsjednik DAZ-a

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Projekt

STUDIO UP: Hotel Amarin

09/03/2017

Predstavljamo projekt Studija Up, Hotel Amarin smješten u Rovinju.

Projekt

SODA arhitekti – Kuća B

16/02/2017

Predstavljamo projekt studija SODA arhitekti: Kuća B

Projekt

Dinko Peračić i Roman Šilje - Građevinski fakultet u Osijeku

09/02/2017

Predstavljamo projekt autora Dinka Peračića i Romana Šilje: Građevinski fakultet u Osijeku