Natječaj

Objavljen je međunarodni natječaj Delta i Luka Baroš u Rijeci

Autor/izvor: DAZ / DAR 15/07/2013

Lučka uprava i Grad Rijeka raspisali su međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja područja Delte i Luke Baroš u Rijeci.

LUČKA UPRAVA RIJEKA I GRAD RIJEKA

u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA RIJEKA (DaR) raspisuju javni, međunarodni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni, anketni

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za uređenja područja Delte i Luke Baroš u Rijeci

RASPISIVAČI: LUČKA UPRAVA RIJEKA, Riva 1, Rijeka, kao Glavni Raspisivač, koju zastupa dr.sc.Vlado Mezak, ravnatelj i GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DaR), Ivana Dežmana 2a, Rijeka, koje zastupa predsjednik Igor Rožić, d.i.a.

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2013/S 012-0060581

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe, bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost je zadovoljena kad je najmanje jedan autor magistar struke ili diplomirani inženjer u području arhitekture i urbanizma ili nositelj druge jednakovrijedne titule. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednog ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI:

Početak natječaja je 05. srpnja 2013.

Predaja natječajnih radova do 22. listopada 2013.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 26. srpnja  2013.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 25. studenog 2013.

Opći uvjeti natječaja objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te na web stranici Lučke uprava Rijeka, www.portauthority.hr, www.mojadelta.com, na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr  kao i na web stranici Društva arhitekata Rijeka

www.d-a-r.hr.

PODLOGE

A_B Opći uvjeti natječaja i Program natječaja

C_Natječajne podloge

Kompletne natječajne podloge (Opće uvjete, Programski zadatak i Podloge) od 9. srpnja 2013.g. Podloge natječaja su besplatne. Sve ostale informacije natjecatelji mogu dobiti putem maila

natjecaj@d-a-r.hr.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje deset (10) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti tri (3) jednakovrijedne prve nagrade u neto iznosu od 200.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Elia Zenghelis, arhitekt, GRE,
Srđan Škunca, Grad Rijeka, arhitekt, HR,
Vedran Mimica, arhitekt, HR/USA,
Pippo Ciorra, arhitekt, ITA,
Vasa Perović, arhitekt, SLO,
dr.sc.Vlado Mezak, Lučka uprava Rijeka, ravnatelj,
Maroje Mrduljaš, arhitekt, HR,

Zamjenici:

Miroslav Gudelj, arhitekt HR,
Siniša Glušica, arhitekt HR,

Konzultanti:

Ivana Šoljan, savjetnica za development,
Rene Lustig, d.i.g., savjetnik za hidrodinamiku,

Tehnička komisija:

Jana Rozman, arhitektica,
Oliver Čikeš, arhitekt,
Bojan Linardić, arhitekt,

Tajnica natječaja

Maja Čukelj, arhitektica,

Arhitektonski natječaj provodi se u skladu sa Dijelom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), te ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na postupak natječaja, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa zakonom. Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: