HDKA

Održan međunarodni stručni skup "Krajobraz-krajina-pejzaž"

Autor/izvor: DAZ / HDKA 09/06/2014

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Odbor za krajobraznu arhitekturu HKA su 29. i 30. svibnja 2014., u prostorijama DAZ-a, na Trgu bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb, održali Međunarodni stručni skup krajobraznih arhitekata “Krajobraz-krajina-pejzaž”, gdje su stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, dali pregled položaja struke u pojedinim segmentima njena djelovanja.

Cilj skupa, a koji je na zadovoljstvo svih prisutnih i postignut, bilo uspostaviti međusobni dijaloga te razmijeniti iskustava susjednih država i strukovnih udruženja krajobrazne arhitekture te stvoriti zajedničke zaključke u svrhu poboljšanja trenutnog stanja u struci.

Skup je otvorio predsjednik HDKA, g. Mario Jukić, a prisutne su pozdravili i predsjednik HKA, g. Tomislav Čurković te prof.dr.sc. Sonja Jurković i prof.dr.sc. Branka Aničić koje su u svojim pozdravnim govorima dale i kratki pregled povijesnih zbivanja od vremena uspostave prvih društva krajobraznih arhitekata na ovim prostorima do danas.

Predstavnici društava krajobraznih arhitekata Slovenije, Srbije i Hrvatske iznijeli su stanje i problematiku u radu društava danas te ciljeve za budućnost. Zaključak ovog dijela predavanja je da je stanje uvelike slično u sve tri države: nepriznavanje struke u relevantnom zakonodavstvu, suradnja sa srodnim strukama, problemi sa financiranjem i dr.; a u ostvarenju zacrtanih ciljeva možemo pomoći razmjenom iskustava, povezivanjem sa društvima izvan granica isl.

Drugi dan skupa bio je podijeljen u četiri sesije na kojima su obrađivane teme skupa sa predavačima iz svih zemalja sudionica kako slijedi:

„Uporište krajobrazne arhitekture u zakonskoj regulativi“
1.            M. Sc. Ljiljana Tubić  (UPAS) -  „Pejzažna arhitektura u zakonskoj i planskoj regulativi i njihova korelacija“
2.            Dr.sc. Goran Andlar (HDKA) -„Registar ruralnih krajobraza primorske Hrvatske - primjer provedbe mjera Europske konvencije o krajobrazu“
3.            Izidor Jerala, univ. dipl.inž.kraj.arh. (DKAS) - „Pejzažna arhitektura i regulativa prostornog planiranja u Sloveniji“

„Krajobrazna arhitektura u planiranju“
1.            Mr. sc. Vesna Koščak Miočić Stošić (HDKA) -„Provedba krajobraznih politika u Republici Hrvatskoj, stanje i mogućnosti“
2.            M. Sc. Anica Teofilović (UPAS) -"Planiranje prostora i pejzažna arhitektura: stanje i perspektive"
3.            M. Sc. Petra Krajner (DKAS) -"Planiranje prostora i krajinska arhitektura: stanje i perspektive"

„Krajobrazna arhitektura u projektiranju“
1.            Saša Piano, uni.dipl.inž.kraj.arh.  (DKAS) - „Krajinsko arhitekturno projektiraje v Sloveniji - od ideje do izvedbe“
2.            Dr. sc. Iva Rechner (HDKA)- „ Krajobrazna arhitektura u sustavu građenja u Republici Hrvatskoj – oblikovanje“
3.            M. Sc. Dragan Vujičić (UPAS) -„Praksa pejzažnog projektovanja u Srbiji“

„Održavanje objekata krajobrazne arhitekture“
1.            Dušan Todorović, dipl.inž.pejz.arh. (UPAS) - „Održavanje javnih objekata pejzažne arhitekture, na primeru Beograda“
2.            Irena Rozman Fattori, uni.dipl.inž.kraj.arh. (DKAS) -"Časovna dimenzija krajinsko arhitekturnih projektov skozi prakso vzdrževanja - izkušnje v Sloveniji"
3.            Maja Perović, mag.ing.prosp.arch. (HDKA) -"Održavanje zelenih površina u Gradu Zagrebu"

Više o predavačima i temama koje su izlagane možete naći na sljedećem linku www.hdka.hr ili

http://hdka.hr/2014/06/krajobraz-krajina-pejzaz-okupio-strucnjake-krajobrazne-arhitekture/

Posjećenost skupa oba dana je bila izrazito dobra, a predavanja  su u bodovana u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja HKA-a.

nbsp;

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: