Legislativa

Početak provedbe novih zakona

Autor/izvor: DAZ 19/12/2013

Hrvatski sabor je početkom prosinca izglasao nove zakone o gradnji, prostornom uređenju i građevinskoj inspekciji koji stupaju na snagu 01. siječnja 2014.

O osnovnim promjenama već smo pisali, a linkove na usvojene zakone možete naći u nastavku:
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o gradnji
Zakon o građevinskoj inspekciji

Prema Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Zakonom o gradnji uspostavit će se hijerarhijski odnos i veza između središnjeg tijela državne uprave odgovornog za stanje u upravnom području gradnje i lokalne i regionalne (područne) samouprave koja izdaje građevinske i uporabne dozvole te će se otkloniti drugi nedostaci, a čime će se stvoriti uvjeti za osiguranje učinkovite i ujednačene primjene zakona i drugih propisa kojima se uređuje gradnja.
Novi Zakon o gradnji ima za cilj pojednostaviti i ubrzati izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola te smanjiti dokumentaciju potrebnu za njihovo izdavanje, a time i troškove.

Nadalje, Ministarstvo očekuje da će donošenje Zakona o prostornom uređenju povoljno utjecati na gospodarska ulaganja u građevinarstvu, ali i drugim gospodarskim granama, da će se osigurati uvjeti za ostvarenje svrhe sustava prostornog uređenja i njegovih ciljeva, a time posebice uvjeti za uspješno i učinkovito gospodarenje postojećim dobrima.

Novina u Zakonu o građevinskoj inspekciji je da će nadzor nad izgradnjom građevina za koje se ne izdaje građevinska dozvola odnosno glavni projekt, preuzeti upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području gradi odnosno provodi zahvat u prostoru, odnosno njeno komunalno redarstvo.

Sada preostaje jedino da vidimo kako će se ove promjene odraziti u praksi. 

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: