Izložba

Prostori su-djelovanja

Autor/izvor: Maroje Mrduljaš/DAZ 17/04/2013

Izložba prikazuje 20 i više godina rada na prostornom i urbanističkom planiranju Zadarske županije i prati opsežan rad Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, koji je samostalno ili u sudjelovanju s brojnim domaćim i međunarodnim stručnjacima raznih disciplina promišljao i planirao sadašnjost i budućnost prostora Grada i Županije.

Prostori su-djelovanja - 20 godina planiranja Zadarske županije

Autori: Maroje Mrduljaš, Antun Sevšek, Damir Gamulin Gamba
Konzultanti: Nives Kozulić i Vladimir Mattioni
Autorska suradnja: Melita Čavlović, Petar Kozina
Dizajnerska suradnja: Katarina Eljuga Žižić

Stručna suradnja: Nevena Rosan, dipl. inž. arh., Dubravka Krpina Car, dipl. inž. arh., Zrinka Gržan, dipl. inž. arh. (stažistica), Marija Uglešić, dipl. inž. građ., Enea Bajlo, dipl. inž. građ., Vesna Bobanović, prof. arh. i pov., Igor Ramov,dipl. inž. tehn., Doris Mikuličić, dipl. oecc., Stjepan Gverić, prof. geog., Dolores Barić, mag. geogr.(stažistica), Andrea Meštrović, dipl. ing. geod., Marko Bušljeta, inž. prom., Dragan Komać, građ. tehn., Danijel Damjanić, građ. teh., Jelena Barešić, oecc., Slavica Smirčić, ekonomski tehn., Vanja Knežević, tehn. crtač

Organizacija i produkcija: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

Fizički okoliš neposredno je čitljivi pokazatelj kulturne razine i civilizacijskog trenutka određenog grada, regije ili države. Tijekom zadnjih dvadesetak godina svjedočimo radikalnim lokalnim i globalnim društvenim i urbanim promjenama. Hrvatska se osamostaljuje i mijenja društveno-politički ustroj, i upravo se pridružuje Europskoj uniji. Na globalnoj razini, po prvi puta u povijesti više od polovice svjetskog stanovništva živi u gradovima koji se suočavaju sa problemima socijalne i ekološke održivosti, a svoje razvojne potencijale koncipiraju sukladno parametrima globalne umreženosti i kompeticije. U takvim okolnostima, svaka sredina traži vlastite strategije urbanog razvoja za čije je osmišljavanje nužno osuvremenjivanje planerskih znanja, ali i pronalaženje instrumenata njihove implementacije.

Zadarska županija posebno je zahtjevna planerska i urbanistička tema čija su vodeća odrednica topografske, prirodne, ekonomske, demografske, socijalne i druge raznolikosti. S jedne strane se Grad Zadar i njegova neposredna regija ističu kao vodeći razvojni centar Srednje Dalmacije s znatnim potencijalima, dok prostor Bukovice i pučinskih otoka bilježe radikalni pad stanovnika. Planski vrhovi Velebita zaštićena su mjesta prirodnih osobitosti, dok Ravni Kotari imaju sjajne potencijale koji se mogu razviti na suvremenim agrikulturnim koncepcijama.

Na tragu povijesti svoje bogate urbane tradicije i vitalnosti, Županija je primjer raznolikih pa i kontradiktornih tendencija urbanog razvoja u kojem se isprepliću intenzivni razvojni procesi i stagnacije, napredne koncepcije planiranja prostora i loše posljedice deregulacija i devastacija okoliša. Ova izložba pokušaj je rekonstrukcije nastojanja Županije i Županijskog zavoda za prostorno upravljanje da se suoče sa tim izazovima. Zavod je odgovore nastojao pronaći u metodi su-djelovanja: u  angažiranju različitih stručnjaka i institucija, u naporima da se putem stručnog djelovanja i kroz proces pregovora i posredovanja između različitih aktera u konstituiranju izgrađenog okoliša odgovori na okolnosti u stvarnosti i nađu brzi i "djelujući" odgovori.

Kustoska koncepcija sučeljava tri različita sadržajna sloja: urbanistička istraživanja, planove i planske dokumente te stvarno stanje u prostoru. Ti elementi rijetko se promatraju u cjelini, teško se razaznaju njihovi odnosi, a i sama komunikacija između tih polja često je ograničena. Namjera kustosa je bila da se kroz mapiranje i elaboraciju ta tri sloja formira značenjska mreža u kojoj će se moći raspoznati odnosi, veze ali i prekidi između teorijskih koncepata, planersko-institucionalnih dokumenata i konkretnog razvoja okoliša. Nastojalo se u što većoj mjeri koristiti fragmente izvornog grafičkog, a naročito tekstualnog materijala  kako bi se zadržala autentičnost i specifičnost jezika svakog od obuhvaćenih diskursa. Uslijed obimnosti teme, to mapiranje nije moglo biti sveobuhvatno i uključiti sve bitne elemente, nego se nastojalo naglasiti upravo one cjeline i prostore u kojima su se veze su-djelovanja teorije, struke i stvarnih rezultata mogle jasnije pokazati.

Odabir tema započeo je od istraživačkih urbanističkih studija i interdisciplinarnih skupova koje je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije naručivao, izrađivao ili organizirao tijekom više od 20 godina. Istraživačke i konceptualne studije nisu uobičajena praksa u hrvatskom urbanizmu, pa Zadarska županija prednjači u proizvodnji novih znanja koja nisu dovoljno poznata niti široj niti stručnoj javnosti. Ta znanja su relevantna ne samo za lokalni kontekst, nego postavljaju i metodološke i konceptualne modele koji imaju širu relevantnost. Uslijedila je analiza planskih dokumenata – u prvom redu Prostorni plan Županije, ali i drugih standardnih planskih dokumenata i stručnih studija, programa i elaborata kako bi se analizirale postavke „institucionalnog urbanizma“ i zakonom propisanih dokumenata. Paralelno se prikupljalo i informacije o stanju u stvarnom prostoru, te fotografski materijal. Kao glavni izvor informacija poslužio je detaljno razrađen analitički dio Prostornog plana Zadarske županije te analitički dijelovi planova nižeg reda. U prezentaciji, isprepleteni su svi elementi koji se mogu čitati zajednički ili parcijalno, ovisno o afinitetu posjetitelja.

Izložba je organizirana u četiri segmenta. Prvi segment „O Zavodu i Županiji“ donosi kratku povijest današnjeg Zavoda za prostorno uređenje, te kartografske analize Županije. Drugi segment „Istraživanje i planska dokumentacija“ prikazuje kronološki slijed studija, planova i projekata rađenih na razini čitave županije. Treći, središnji segment izložbe je „Županija u Vašem mjerilu“ i sastoji se od shematske makete teritorija županije u koji su upisani segmenti studija, planske odrednice te raznoliki urbani entiteti Županije – Gradovi, naselja, otoci, istaknuti prirodni okoliši i lokaliteti za specifičnim razvojnim potencijalima. U toj matrici raspoznaju se odnosi između fizičkog prostora i urbanističkih koncepata. Četvrti segment „Zadar“ bavi se Gradom Zadrom i njegovom reurbanizacijom, što uključuje već realizirane projekte, kao i one koji su još u fazi planiranja. I u ovoj dionici prikazani su interdisciplinarni seminari i studije vezani za Grad Zadar. Uz izložbu je postavljena i mala čitaonica sa knjigama i periodikom u kojima se govori o arhitekturi i urbanizmu Grada i Županije.

Maroje Mrduljaš

Foto naslovnica: Boris Kačan
Izvođači postava:Radovi u stiroporu: Kamenović d.o.o., Zagreb
Tisak i izvedba postava: Produkcija plus, d.o.o., Zadar

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.

Rezultati

Bazen Dubrava

09/12/2019

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja bazen Dubrava - rezultati

Rezultati

Tematski park "Hrvatska u malom"

09/12/2019

Objavljujemo rezultate natječaja za izradu rješenja Tematskog parka „Hrvatska u malom“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: