Reakcija

Reakcija na natječaj

Autor/izvor: DAZ 13/09/2014

Donosimo reakciju arhitekata prof. Vinka Penezića i prof. Krešimira Rogine na Natječaj za izradu arhitektonskog rješenja za gradnju poslovno-stambenog kompleksa Ilica 212-214 u Zagrebu koji je u tijeku. U nastavku priopćenje za javnost u cijelosti.

Poštovani,

Upozoravamo na neregularnost natječaja za izradu arhitektonskog rješenja za gradnju Poslovno–stambenog kompleksa Ilica 212 - 214 u Zagrebu, objavljenog na internetskim stranicama HKA 29. kolovoza 2014. od strane Raspisivača, stambeno-graditeljske zadruge STANOGRAD iz Zagreba, Ilica 109, a putem Provoditelja PROJEKTI MARTINOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Hrgovići 31, biro: Nova cesta 113.

Isključivi cilj raspisivanja ovoga natječaja s istim programom i istim volumenom iz našega projekta je izigravanje autorskih, pravnih i finacijskih obveza prema nama kao autorima Poslovno–stambenog kompleksa Ilica 212 - 214 od strane stambeno-graditeljske zadruge STANOGRAD iz Zagreba, odnosno njezinog upravitelja g. Zvonimira Škegre.

Postupak provedbe gradskog projekta Ilica 212-214 započeo je 2007. temeljem procedure propisane tada važećom Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SgGZ 14/03 i 8/06). Gradski zavod za prostorno uređenje je verificirao, a Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba utvrdilo Program za provedbu „drugog stručnog natječaja“ iz čl. 101 GUP-a, te je proveden pozivni natječaj na kojem je naš projekt nagrađen prvom nagradom.

Nakon provedenog natječaja, temeljem Ugovora s SGZ Stanograd od 02.11.2011. (prilog 1) izradili smo Idejno rješenje za predmetnu lokaciju kojim smo koeficijent izgrađenosti s natječajnih 3.0 podigli na 6.4, a koja je od gradskih stručnih službi korištena kao podloga za utvrđivanje urbanih pravila o kojima je provođena javna rasprava, odnosno provođena procedura Gradskoga projekta.

U članku 10. spomenutog ugovora stoji: „Autorsko pravo pripada Izvršitelju te se izmjene na dokumentaciji ne mogu vršiti bez njegove pismene suglasnosti.“

To je Idejno rješenje deponirano u Hrvatskoj autorskoj agenciji, te je ono autorsko djelo u smislu čl. 5 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11 i 141/13), slijedom čega uživa sve predviđene oblike zaštite propisane tim zakonom (prilog 2).

Radi se o projektu za koji su 29. kolovoza 2013. zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba glasovali, ne imajući u vidu da je pripremljeni zaključak KLASA: 021-05/13-01/375; URBROJ: 251-01-06-13-7 o realizaciji Gradskog projekta na lokaciji Ilica 212-214 izgradnjom poslovno-stambenog kompleksa nije valjan budući da se temelji na dvije oprečne odluke: Prve koja uvažava prethodno provedenu proceduru gradskog projekta temeljem Članka 76. izmjena GUP-a (SgGZ 07/2013) kojim je utvrđen postupak završetka gradskih projekata koji su u tijeku, te druge koja je propisana za nove gradske projekte čija provedba započinje nakon donošenja izmjena GUP-a, a koja sukladno članku 69. izmjena GUP-a (SgGZ 07/2013) utvrđuje obvezu provedbe javnog natječaja.

Zdravi razum nalaže da se nikada ne bismo upuštali u taj zahtjevni i kompleksni zahvat da smo ga u fazi realizacije kanili prepustiti nekom drugom, odnosno kako u svojoj ekspertizi od 20. siječnja 2014. zaključuje stručnjak za urbanistička pitanja i legislativnu proceduru, arhitekt Ivan Mucko: „Gradski projekti ne smiju biti podložni proizvoljnostima i hirovima privatnih interesa, već se moraju odvijati sukladno složenoj proceduri propisanoj GUP-om. U slučaju GP Ilica 212-214 ta je procedura u cijelosti provedena, a nastavak procedure je reguliran Člankom 76. izmjena GUP-a (SgGZ 07/2013).“ (prilog 3)

Podcrtavamo da je isključivi motiv izigravanja propisane procedure od strane SGZ Stanograd zaobilaženje autorskih, pravnih i financijskih obveza prema nama kao autorima Gradskog projekta Ilica 212-214, a njegovih strukovnih suučesnika u neprijateljskom preuzimanju poslova daljnjeg projektiranja Gradskog projekta Ilica 212-214 u Zagrebu u udruženom poduhvatu kako bi, potpuno svjesni našeg autorstva nad predmetnim kompleksom, prigrabili korist za sebe, zbog čega su u tijeku procesuiranja od strane Stegovnih tijela Komore hrvatskih arhitekata.

Kako je presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 69.P-10625/10-40, od 29. listopada 2013., SGZ Stanograd naložena isplata nepodmirenih obveza prema tvrtci PENEZIĆ i ROGINA arhitekti u visini od 609.357,18 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29. siječnja 2009., motivi nakane raspisivanja neregularnog natječaja bivaju još razvidniji.

S poštovanjem,
prof. Vinko Penezić i prof. Krešimir Rogina
ovlašteni arhitekti, principali

Zagreb, 9. rujna 2014.

PDF

Rezultati

Gradska knjižnica Grada Zagreba - PAROMLIN

28/02/2019

Objavljujemo rezultat Natječaja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Novosti

Program rada + članarine za 2019.

29/01/2019

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2019. godinu

Rezultati

Natječaj Dvorana za bacačke discipline Mladost

24/11/2018

Objavljujemo rezultat Natječaja za bacalište u sklopu Sportskog parka „Mladost“


VIII Dani zagrebačke arhitekture 2018

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:

Partneri:

 


 

Medijski partneri:


Sponzori: