Reakcija

Reakcija na natječaj

Autor/izvor: DAZ 13/09/2014

Donosimo reakciju arhitekata prof. Vinka Penezića i prof. Krešimira Rogine na Natječaj za izradu arhitektonskog rješenja za gradnju poslovno-stambenog kompleksa Ilica 212-214 u Zagrebu koji je u tijeku. U nastavku priopćenje za javnost u cijelosti.

Poštovani,

Upozoravamo na neregularnost natječaja za izradu arhitektonskog rješenja za gradnju Poslovno–stambenog kompleksa Ilica 212 - 214 u Zagrebu, objavljenog na internetskim stranicama HKA 29. kolovoza 2014. od strane Raspisivača, stambeno-graditeljske zadruge STANOGRAD iz Zagreba, Ilica 109, a putem Provoditelja PROJEKTI MARTINOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Hrgovići 31, biro: Nova cesta 113.

Isključivi cilj raspisivanja ovoga natječaja s istim programom i istim volumenom iz našega projekta je izigravanje autorskih, pravnih i finacijskih obveza prema nama kao autorima Poslovno–stambenog kompleksa Ilica 212 - 214 od strane stambeno-graditeljske zadruge STANOGRAD iz Zagreba, odnosno njezinog upravitelja g. Zvonimira Škegre.

Postupak provedbe gradskog projekta Ilica 212-214 započeo je 2007. temeljem procedure propisane tada važećom Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (SgGZ 14/03 i 8/06). Gradski zavod za prostorno uređenje je verificirao, a Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba utvrdilo Program za provedbu „drugog stručnog natječaja“ iz čl. 101 GUP-a, te je proveden pozivni natječaj na kojem je naš projekt nagrađen prvom nagradom.

Nakon provedenog natječaja, temeljem Ugovora s SGZ Stanograd od 02.11.2011. (prilog 1) izradili smo Idejno rješenje za predmetnu lokaciju kojim smo koeficijent izgrađenosti s natječajnih 3.0 podigli na 6.4, a koja je od gradskih stručnih službi korištena kao podloga za utvrđivanje urbanih pravila o kojima je provođena javna rasprava, odnosno provođena procedura Gradskoga projekta.

U članku 10. spomenutog ugovora stoji: „Autorsko pravo pripada Izvršitelju te se izmjene na dokumentaciji ne mogu vršiti bez njegove pismene suglasnosti.“

To je Idejno rješenje deponirano u Hrvatskoj autorskoj agenciji, te je ono autorsko djelo u smislu čl. 5 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11 i 141/13), slijedom čega uživa sve predviđene oblike zaštite propisane tim zakonom (prilog 2).

Radi se o projektu za koji su 29. kolovoza 2013. zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba glasovali, ne imajući u vidu da je pripremljeni zaključak KLASA: 021-05/13-01/375; URBROJ: 251-01-06-13-7 o realizaciji Gradskog projekta na lokaciji Ilica 212-214 izgradnjom poslovno-stambenog kompleksa nije valjan budući da se temelji na dvije oprečne odluke: Prve koja uvažava prethodno provedenu proceduru gradskog projekta temeljem Članka 76. izmjena GUP-a (SgGZ 07/2013) kojim je utvrđen postupak završetka gradskih projekata koji su u tijeku, te druge koja je propisana za nove gradske projekte čija provedba započinje nakon donošenja izmjena GUP-a, a koja sukladno članku 69. izmjena GUP-a (SgGZ 07/2013) utvrđuje obvezu provedbe javnog natječaja.

Zdravi razum nalaže da se nikada ne bismo upuštali u taj zahtjevni i kompleksni zahvat da smo ga u fazi realizacije kanili prepustiti nekom drugom, odnosno kako u svojoj ekspertizi od 20. siječnja 2014. zaključuje stručnjak za urbanistička pitanja i legislativnu proceduru, arhitekt Ivan Mucko: „Gradski projekti ne smiju biti podložni proizvoljnostima i hirovima privatnih interesa, već se moraju odvijati sukladno složenoj proceduri propisanoj GUP-om. U slučaju GP Ilica 212-214 ta je procedura u cijelosti provedena, a nastavak procedure je reguliran Člankom 76. izmjena GUP-a (SgGZ 07/2013).“ (prilog 3)

Podcrtavamo da je isključivi motiv izigravanja propisane procedure od strane SGZ Stanograd zaobilaženje autorskih, pravnih i financijskih obveza prema nama kao autorima Gradskog projekta Ilica 212-214, a njegovih strukovnih suučesnika u neprijateljskom preuzimanju poslova daljnjeg projektiranja Gradskog projekta Ilica 212-214 u Zagrebu u udruženom poduhvatu kako bi, potpuno svjesni našeg autorstva nad predmetnim kompleksom, prigrabili korist za sebe, zbog čega su u tijeku procesuiranja od strane Stegovnih tijela Komore hrvatskih arhitekata.

Kako je presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 69.P-10625/10-40, od 29. listopada 2013., SGZ Stanograd naložena isplata nepodmirenih obveza prema tvrtci PENEZIĆ i ROGINA arhitekti u visini od 609.357,18 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29. siječnja 2009., motivi nakane raspisivanja neregularnog natječaja bivaju još razvidniji.

S poštovanjem,
prof. Vinko Penezić i prof. Krešimir Rogina
ovlašteni arhitekti, principali

Zagreb, 9. rujna 2014.

PDF

Komentari

Miljenko (16/09/2014)
Kolege profesori, iznose više neistina:

1. natječaj 2007 bio je nelegalan jer nije dobio broj od odbora za natječaje HKA i UHA.
2. žiri natječaja nije radio u kompletnom sastavu !!!!!
2. stegovni tužitelj HKA odbacio je njihove prijave, te sada oni vode privatni proces pred stegovnim sudom HKA (sudac je stručnjak za urbanistička pitanja i legislativnu proceduru, arhitekt Ivan Mucko" !!!!
3. upravni odbor HKA raspravljao je o tome i odbio prigovore P&R

Penezić & (18/09/2014)
Molimo kolegu "Miljenka" da se predstavi punim imenom i prezimenom.
S poštovanjem,
prof. Vinko Penezić i prof. Krešimir Rogina
Penezić & (23/10/2014)
Otvoreno pismo u vezi nezakonitog postupanja u Gradskom projektu Ilica 212-214 na: http://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/dogadanja/otvoreno-pismo---natjecaj-za-izradu-arhitektonskog-rjesenja-za-gradnju,1569.html
Penezić & (03/11/2014)
Poštovani kolega Teo Budanko,

slobodni smo vas izvijestiti da oštro prosvjedujemo protiv vašeg postupka uklanjanja našeg Otvorenog pisma mr.sc. Dinku Biliću, dipl.oec., pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet s internetskih stranica DAZ-a.

Činimo to iz više razloga, prvenstveno jer se radi o najelementarnijoj cenzuri apsolutno neprimjerenoj funkcioniranju demokratskih društava i njihovih institucija. Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) je tu vrlo jasan (Čl. 4. St. 1): „Nitko nema pravo prisilom ili zlouporabom položaja utjecati na programski sadržaj medija, ni na bilo koji drugi način nezakonito ograničavati slobodu medija“.

Navodno ste to učinili jer se našim „pismom iznose optužbe i prijetnje”, što je nonsens, jer, upravo suprotno, naše je Otvoreno pismo obavijest (stručnoj) javnosti da ćemo zbog jasno navedenih i potanko obrazloženih nepravilnosti i protuzakonitih radnji vezano uz postupak provedbe Gradskog projekta Ilica 212-214 biti primorani cijeli slučaj proslijediti USKOK-u i DORH-u na daljnje razmatranje.

Nadalje, vaša konstatacija da je internetska stranica DAZ-a „online platforma otvorena svima koji djeluju u području arhitekture, urbanizma, kulture i sličnih struka, osobito članovim Društva, a sve u svrhu dijaloga tolerancije i promicanja vrijednosti struke, a ne u svrhu prijetnja i rješavanja poslovnih konflikata” je zastrašujuće licemjerna, pogotovo kada şe uzme u obzir da prema nepravdama koje trpimo već više od godine dana u slučaju zlouporabe našega autorskoga djela u postupku provedbe Gradskog projekta Ilica 212-214, kao predsjednik najvećeg hrvatskog Društva arhitekata kojega bi se predmetna problematika itekako trebala ticati, niste za nju pokazali ni trunke interesa, a kamoli kolegijalne empatije.

O tome će uvažena kolegica Zrinka Paladino povodom objave našeg Otvorenog pisma na svojoj facebook stranici 21. listopada 2014. godine napisati: „Hrvatskoj arhitektonskoj struci i treba biti teško kada omogućava ovakve situacije, kojima se teško vrijeđaju kolege i dignitet same struke. Kada takvih situacija nisu pošteđeni ni najtalentiraniji pojedinci, za upitati se, što svi skupa mislimo i u kojem smjeru idemo. Podrška kolegama u borbi za pravdu podrazumijeva podršku i nama samima... Guranje glave u pjesak nije rješenje i ne rješava ništa... Nikada nije...“

Stoga vas, poštovani kolega, ovim putem pozivamo da ne okrećete glavu od stvarnih problema naše struke u ovom našem vremenu i prostoru, a kamoli da ih zataškavate potpomažući time petrifikaciju ''lanca sreće'' kako ga mi nazivamo ili eminentnih krakova ''hobotnice'' kako ju nazivaju drugi (primjerice, u neregularnom se natječaju za Gradski projket Ilica 212 - 214 u Zagrebu, sa svrhom otimačine daljnjih poslova projketiranja toga kompleksa, arhitekt Berislav Martinović nalazi u trojakoj ulozi – istovremeno je izrađivač programa novoga natječaja, provoditelj tog istog natječaja, te također i član ocjenjivačkoga suda), jer još uvijek nije kasno da dokinete apatiju koja se uvukla među vaše članstvo, da stanete na kraj strukovnome sluganstvu koje isključivo vodi u entropiju, da svojim primjerom ukažete na važnost kolegijalne solidarnosti, te da arhitektonskoj struci vratite teško poljuljani dignitet, sada i ovdje.

S poštovanjem

prof. Vinko Penezić i prof. Krešimir Rogina
ovlašteni arhitekti, principali
Danijel (21/11/2014)
Gospodine Budanko,

bilo bi lijepo, a u najmanju ruku pristojno odgovoriti na komentar kojim Vam se dotični arhitekti obraćaju, a koji već 20 dana stoji na stranici organizacije čiji ste predsjednik.

Danijel Uršić
Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Projekt

STUDIO UP: Hotel Amarin

09/03/2017

Predstavljamo projekt Studija Up, Hotel Amarin smješten u Rovinju.

Projekt

SODA arhitekti – Kuća B

16/02/2017

Predstavljamo projekt studija SODA arhitekti: Kuća B

Projekt

Dinko Peračić i Roman Šilje - Građevinski fakultet u Osijeku

09/02/2017

Predstavljamo projekt autora Dinka Peračića i Romana Šilje: Građevinski fakultet u Osijeku