Poziv

Stalno stručno usavršavanje u krajobraznoj arhitekturi

Autor/izvor: HDKA 28/11/2011

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata objavljuje javni poziv za predlaganje tema i predavača/ica za stalno stručno usavršavanje u krajobraznoj arhitekturi. Mole se svi zainteresirani da do 9.1.2012. svoje prijedloge i mišljenje dostave na službeni mail HDKA, hdka@hdka.hr.

Praćenjem obavijesti Hrvatske komore arhitekata i drugih organizacija koja organiziraju stalno stručno usavršavanje Upravni odbor HDKA utvrdio je kako ne postoji zadovoljavajući broj predavača/ica i tema iz područja krajobrazne arhitekture. Stoga, HDKA želi pokrenuti akciju organizacije stalnog stručnog usavršavanja u krajobraznoj arhitekturi.

Cilj akcije organizacije SSU u krajobraznoj arhitekturi je formiranje kvalitetne liste tema i predavača/ica za stručno usavršavanje krajobraznih arhitekata/ica, ali i svih obveznika/ica SSU. Organizacijom SSU u krajobraznoj arhitekturi, kroz predavanja širokog spektra tema, koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu krajobraznih arhitekata/ica, ali i drugih stručnjaka/stručnjakinja, krajobrazni arhitekti/ice i svi drugi zainteresirani, konačno bi u dovoljnoj mjeri mogli biti educirani iz područja struke krajobrazne arhitekture.
Također, organizacijom ovakvog tipa edukacije ostvarila bi se jača implementacija naše struke u sve sfere društva te transparentnije mogućnosti naše struke prema ostalim strukama.

Ovim putem pozivamo sve članove/ice HDKA i sve zainteresirane drugih profesija, da se uključe u rješavanje ove problematike na sljedeći način:
1. Predlaganjem i/ili prijavom tema za program stalnog stručnog usavršavanja
2. Predlaganjem i/ili prijavom predavača/ica za program stalnog stručnog usavršavanja
3. Davanjem mišljena o načinu organizacije, financiranja i provedbe SSU
4. Davanjem drugih prijedloga i mišljenja za koje misle da su važni u organizaciji i provedbi SSU

Cilj je da se svi stručnjaci/stručnjakinje s dugogodišnjim radnim i znanstvenim iskustvom uključe u ovu akciju.

Mole se svi zainteresirani da do 9.1.2012. svoje prijedloge i mišljenje dostave na službeni mail HDKA, hdka@hdka.hr.

Općenito o SSU

Stručno usavršavanje podrazumijeva upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, a obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja.
Obveznik/ica stručnog usavršavanja (u ovom slučaju ovlašteni krajobrazni arhitekti/ice i vježbenici/ice-kandidati/kandidatkinje za upis u HKA) je osoba koja je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova graditeljstva nakon položenog stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.
Stručno usavršavanje obveznika prati se u petogodišnjim razdobljima u kojem je obveznik/ica stručnog usavršavanja dužan/a ostvariti najmanje 100 bodova, koji se ne mogu prenositi i evidentirati u drugom petogodišnjem razdoblju stručnog usavršavanja.
O stručnom usavršavanju vodi se evidencija sukladno odredbama Pravilnika HKA.

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: