Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

Autor/izvor: DAZ 25/11/2020

Objavljujemo rezultate natječaja za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu. Online izložbu moguće je pogledati ovdje. Otvorenje Online izložbe natječajnih radova održat će se u srijedu 02.12.2020. u 18:30h, a razgovor OS-a s natjecateljima u 19:00h putem ZOOM platforme.
 
 
Molimo sve zainteresirane za otvorenje Online izložbe i razgovor OS-a s natjecateljima da nam se jave na mail daz@d-a-z.hr kako bismo im poslali podatke za prijavu putem ZOOM platforme.
 
 
HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. i DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)
 
OBJAVLJUJU REZULTATE natječaja  za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 27/2020 VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 98-20/ZG-IAU/NJN
 
RASPISIVAČ I NARUČITELJ natječaja je Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, OIB: 27905228158; telefon: +385 1 6164 877; e-mail: nabava@lutrija.hr; https://www.lutrija.hr/
odgovorna osoba: predsjednik Uprave Mario Musa, MBA 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr, www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a
                             
IZRAĐIVAČI natječajnog programa:  Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, A-U 529, azra.suljic@ask.hr, kontakt telefon: 098 478 970 i dr.sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ, ovlašteni inženjer građevinarstva, G 2473
 
PREDMET NATJEČAJA 
Predmet javnog natječaja za realizaciju, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Raspisivač javnog natječaja, Hrvatska lutrija d.o.o. namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:
- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,
- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj ovog arhitektonskog projektnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja nove poslovne zgrade Hrvatske lutrije sa dodatnim sadržajima u Zagrebu predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Dio natječaja za realizaciju (poslovna zgrada) i anketni dio natječaja (dodatni sadržaji) su dio glavne osi prostora Novog Zagreba u smjeru istok–zapad te se kao takvi moraju promišljati u širem kontekstu, kao dio sustava poslovnih sadržaja cijelog novozagrebačkog prostora.
Od pristiglih natječajnih rješenja očekuje se:
- kvalitetno rješenje nove poslovne zgrade i nužnih pratećih sadržaja visokih estetskih značajki uklopljeno u novozagrebački kontekst,
- visoki standard poslovne zgrade prema suvremenim potrebama,
- inovativno i domišljato prožimanje suvremenih elemenata i tehnologija,
- fleksibilan prijedlog rješenja druge faze koji će omogućiti upotpunjavanje sklopa u istom arhitektonskom izričaju, bez značajnih ograničenja u mogućim funkcijama anketnog dijela obuhvata.
Kvalitetnim projektnim rješenjem treba funkcionalno i oblikovno povezati dvije faze ovog projektnog rješenja, od kojih je poslovna zgrada kao prva faza ujedno i zasebna funkcionalna cjelina, dok se druga faza namjerava planirati kao naknadni dodatni prostor.
Prva faza razvoja sadržaja na ovoj parceli detaljno je raspisana programskim smjernicama u ovom programu natječaja. Druga faza razvoja sadržaja na ovoj parceli obrađuje se anketno. Natjecatelji mogu sami ponuditi sadržaje, no potrebno je uspostaviti jasan odnos volumena i način provedbe faznosti projekta te zajednički koncept oblikovanja. Anketni dio raspisuje se radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade ili područja unutar zone zahvata te radi analiziranja i istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka.
Temeljem nagrađenog prvoplasiranog rada naručit će se potrebna projektna dokumentacija od autora prvonagrađenog rada s ciljem realizacije zahvata zgrade prve faze. Anketni dio natječaja može, ali ne obvezuje raspisivača, poslužiti i kao priprema natječaja za realizaciju ili za odabir autora koji će sudjelovati u pozivnom natječaju za razvoj zgrade druge faze.
 
Na natječaj koji je trajao od 30.07.2020. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. u 16:00 regularno je zaprimljeno 22 rada, a 2 rada su stigla nakon propisanog roka. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a, Mario Musa, MBA, predsjednik Uprave HL, predstavnik raspisivača, dopredsjednik OS-a, Vedran Jukić, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, Mr.sc. Eugen Sunara, član Uprave HL, predstavnik raspisivača, Tihomil Matković, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, Ignacije Čutura, član Uprave HL, predstavnik raspisivača, zamjenik člana OS-a, na IX. plenarnoj sjednici održanoj 25.11.2020. je većinom glasova donio slijedeće odluke:
 
I.  Nagrada u neto iznosu 164.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2782
Autori:
Branko Kincl
Mirta Dropuljić
Suradnici:
Almir Ibrahimović
Zlatko Belošević – konstrukcija
Ognjen Bergam – elektroenergetsko rješenje
Miodrag Drakulić – termotehničko rješenje
Goran Tončinić – zaštita od požara
 
 
 
II.  Nagrada u neto iznosu 102.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2757
ONDA ARHITEKTURA
Autori:
Nika Dželalija
Bernardica Grubišić
Marcela Ostroški
Krešimir Renić
Suradnici:
Studio Arbol j.d.o.o. - 3d vizualizacije
Domagoj Kolonić - maketa
Tvrtko Renić - konstrukcija
 
 
 
III. Nagrada u neto iznosu 61.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2822
STUDIO UP
AutorI:
Lea Pelivan, dipl. ing. arh.
Toma Plejić, dipl. ing. arh.
Projektni tim:
Luka Bosnić, m.i.a.
Dora Karamatić, m.i.a.
Sara Nasić, m.i.a.
Paula Dagmar Petrović, m.i.a.
Ria Tursan, m.i.a.
Nikša Lauišin, dipl.ang.arh. – vizualizacije
Izvor Simonović-Majcan, dipl.ing.arh.
Suradnici:
Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh., Saeptum d.o.o.
Branko Galić, dipl.ing.građ., Radionica statike d.o.o.
Maksim Carević, stuč.spec.ing.sec., Inspekting d.o.o.
Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj., Termoprojekting d.o.o.
Mladen Šafar, dipl.ing.ele., GRID d.o.o.
Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif., CAD PROJEKT d.o.o.
Mario Štimac, struč.spec.ing.aedif., WICONA
 
 
 
IV.  Nagrada u neto iznosu 49.200,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2721
Autori:
Siniša Bodrožić
Domagoj Ciglar
Ivan Rališ
 
 
 
V.  Nagrada u neto iznosu 32.800,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2828
Autori:
Petar Mišković
Iva Martinis
Suradnici:
Maja Tomljenović
Nikola Brlek, izrada makete
Hrvoje Spudić, fotograf
Miloš Košanin, 3d prikazi
 
 
 
Detalje nagrađenih radova pogledajte ovdje.
 
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja. 
Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:
Kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži i širi urbani kontekst;
novi identitet lokacije i afirmacija urbanih vrijednosti u urbanom okruženju kroz odabir morfologije i kvalitetu ostvarenih veza (sadržajnih, prometnih…)
kvaliteta prostornih odnosa nove gradnje (obje faze) prema postojećim građevinama
kvaliteta ostvarenog javnog prostora (parter) unutar obuhvata i njihova dostupnost
Funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
usklađenost, funkcionalnost i fleksibilnost predložene dispozicije zadanih prostora (1. faza)
kreativnost i funkcionalnost predloženih prostora iz anketnog dijela natječaja (2. faza),  povezanost sa zadanim prostorima iz prve faze
racionalnost i kvaliteta predloženog prometnog rješenja i njegovo uklapanje u prometnu mrežu grada
Prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
kvaliteta oblikovanja cjeline urbanističko prostorne kompozicije
odnos novih volumena i okolnog gradskog tkiva
uspješno ostvarivanje nove urbane vrijednosti - prostornog akcenta
Kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
eksterijer - oblikovanje pročelja, inovativnost, atraktivnost
parter – kvaliteta, oblikovanje i vrijednost vanjskih sadržaja na građevnoj čestici,  evaluacija predloženog načina korištenja i međusobnog povezivanja građevina 
interijer – kvaliteta i ugodnost unutarnjeg prostora za boravak i rad
Ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
ekonomičnost  i izvodljivost – racionalnost rješenja, isplativost ulaganja i fleksibilnost prostora
energetska učinkovitost u izgradnji i korištenju 
održivost gradnje
Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.
 
PODATAK O TOME JE LI ODLUKA OCJENJIVAČKOG SUDA OBVEZUJUĆA ZA NARUČITELJA
Autor/i nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilnika i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilniku. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i ima pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.
 
PODATAK O TOME HOĆE LI SE NAKON PROJEKTNOG NATJEČAJA DODIJELITI UGOVOR POBJEDNIKU ILI POBJEDNICIMA PROJEKTNOG NATJEČAJA 
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu prostorno-planske dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade prostorno - planske dokumentacije, i iznosi ukupno 3.694.930,90 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 
- nagradni fond u iznosu od 410.000,00 kuna neto, odnosno 574.154,05 kuna bruto bez PDVa, 
- naknada radnim tijelima u iznosu od 133.250,00 kuna, odnosno 200.776,85 kuna bruto bez PDVa,
- projektno-tehnička dokumentacija u ukupnom iznosu do 2.920.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. 
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iznosi najviše do 2.920.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije svih struka za izgradnju rješenja Poslovne zgrade Hrvatske lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata i drugih strukovnih komora, osnovni poslovi). 
Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije građenja iznosi: 130.000.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ukoliko je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
 
Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).
 
Za Ocjenjivački sud: 
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh. 
Tajnica natječaja 
 
Online izložbu moguće je pogledati ovdje.
 
 
 
 
 
 

Ostalo

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini

14/01/2021
DAZ/UHA
UHA vas poziva na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. za Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini i nominacije za godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata. Rok prijave je produžen do 27.01.2021.

Apel za sveobuhvatnu obnovu nakon potresa

08/01/2021
DAZ/ ECOVAST
Hrvatska sekcija ECOVAST-a i mnoge druge institucije uputile su apel Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima te samoupravi na potresom pogođenim područjima za sveobuhvatan, uključiv i znanstveno utemeljen pristup obnovi potresom pogođenih područja

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020
DAZ
Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE. Javno predstavljanje radova i razgovor Os-a s natjecateljima u utorak, 5. siječnja 2021. godine, s početkom u 18:00h.

Stadion Maksimir [sportska Arhitektura Vladimira Turine]

21/12/2020
DAZ/MGZ
Organizator izložbe je Muzej grada Zagreba, a autorica je dr. sc. Hela Vukadin Doronjga. Izložbu možete pogledati od 24. prosinca 2020. do 28. ožujka 2021.

Arhitektica Zoja Dumengjić

18/12/2020
Znanstvena monografija posvećena je prvoj arhitektici afirmiranoj u Hrvatskoj objavljena je na temelju doktorskog istraživanja Zrinke Barišić Marenić „Arhitektica Zoja  Dumengjić – osobitost djela u kontekstu hrvatske moderne arhitekture“. Bogato ilustrirana i opsežna monografija paralelno prikazuje djela arhitektice u kontekstu ostvarenja suvremenika, te predstavlja prilog istraživanju korpusa hrvatske moderne arhitekture. Specifičan autorski prosede i izraz inspirativna su potka generacijama arhitekata i studenata.

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020
DAZ
Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera: Lik i djelo Attilia Maguola

09/12/2020
U petak, 11. prosinca od 14.00 do 19.00 sati putem Zoom platforme održat će se online konferencija i izložba Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera: Lik i djelo Attilia Maguola, na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja prve faze istoimenog projekta, u sklopu kojeg su se provodila znanstvena istraživanja i analize raspoloživih izvora kako bi se rekonstruirali lik i djelo arhitekta Maguola - najplodnijeg graditelja Lovrana.

Pripreme za prijemni - arhitektura 2021

01/12/2020
DAZ
Društvo arhitekata Zagreba provodi pripreme za prijemni ispit na arhitektonski i srodne fakultete za 2021. godinu. 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: