Trošić Mirjana

Specijalizacija: Arhitektura i urbanizam
Tvrtka:

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 2009 godine, nivo Master. Rad na projektovanju stambeno-poslovnih kompleksa.Ucestvovanje na mnogobrojnim medjunarodnim konkursima. Afinitet prema eko arhitekturi. Hobi - primenjeni dizajn.

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: