Rezultati

Rezultati natječaja za uređenje Trga kralja Tomislava u Puli

Autor/izvor: DAZ / DAI-SAI 16/07/2013

Grad Pula i Društvo arhitekata Istre - Societa' architetti dell'Istria (DAI-SAI) kao provoditelj objavili su rezultate natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Trga kralja Tomislava u Puli.

Investitor i raspisivač: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, Forum 2, Pula Organizator i provoditelj: Društvo arhitekata Istre - Societa' architetti dell'Istria (DAI-SAI), Istarska 30, Pula objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA

ZA JAVNI, OTVORENI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI (ZA REALIZACIJU) NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA KRALJA TOMISLAVA U PULI

Rok za predaju natječajnih radova započeo je datumom objave Poziva na natječaj u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) 08. svibnja 2013. godine i zaključen je predajom natječajnih radova 08. srpnja 2013. zaključno u 10:00 sati, sukladno točki 2.4. Natječajne dokumentacije.

Ukupno je zaprimljeno sedam (7) radova.

U propisanom roku, sukladno točki 2.4. Natječajne dokumentacije, do 08. srpnja 2013. zaključno do 10:00 sati bez obzira na način dostave neposredno je predano šest (6) radova.

Jedan rad zaprimljen je u Pisarnici Grada Pule nakon propisanog roka, točnije 09. srpnja 2013. godine.

Registarski broj natječaja: 161-13-PU-UA

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda), Eligio Legović, dipl.ing.arh., Leonid Zuban, dipl.ing.arh., Lorna Zimolo, mag. novinarstva, Damir Prhat, dipl.ing. (dopredsjednik Ocjenjivačkog suda), te Tatjana Mandić Bulić, mr.agr., stručna savjetnica-konzultantica), na 4. sjednici Ocjenjivačkog suda održanoj 14.07.2013. godine, donio je jednoglasno sljedeće odluke:

1. nagrada u iznosu 52.500,00 kuna

dodijelio se radu pod šifrom "002"

Autor: STUDIO BF

Autorski tim:
- Zoran Boševski, dipl.ing.arh.
- Boris Fiolić, dipl.ing.arh.
- Petra Galić, dipl.ing.arh.
- Željko Golubić, dipl.ing.arh.
- Janko Velnić, dipl.ing.arh.

LIST1
LIST2
LIST3

2. nagrada u iznosu 32.250,00 kuna

dodijelio se radu pod šifrom "001"

Autor: METRO CUBO

Projektni tim:

- Željko Mohorović, mag.ing.arh.
- Iva Buljan, dipl.ing.arh.
- Ana Grbac, mag.ing.arh.

Suradnici:

- Emil Stijepčić, mag.ing.arh.
- Branka Božić, dipl.ing.stroj.
- Ivana Mohorović, dipl.oec.

3D vizualizacije:

- Nenad Kraljić, dipl.diz.

LIST1
LIST2

LIST3
LIST4

3. nagrada u iznosu 20.250,00 kuna

dodijelio se radu pod šifrom "003"

Autori:

- Iva Letilović, dipl.ing.arh.
- Igor Pedišić, dipl.ing.arh.

Suradnici:

- Domagoj Diklić, dipl.ing.arh.
- Matej Požega, dipl.ing.arh.

LIST1
LIST2
LIST3

Za Ocjenjivački sud:
Gordana Trajković, dipl.pov.umj.
tajnica natječaja

U Puli, 15. srpnja 2013.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: